Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
kultura

Dzień Otwarty Politechniki Koszalińskiej

Autor Ala a tu.koszalin.pl 20 Lutego 2016 godz. 6:24
Politechnika Koszalińska zaprasza na Dzień Otwarty.

Kampus ul. śniadecKich 2

• parter / 10.00

Rozpoczęcie Dnia Otwartego przez rektora Politechniki Koszalińskiej prof. Tadeusza Bohdala

• parter / 11.00-13.00

Stanowiska informacyjne jednostek
Testy kompetencji zawodowych Prezentacja studia telewizyjnego HD Platon

aula 101 B / 10.30-11.30
Jak przygotować się i zdać matematykę na maturze 2016

holl na I piętrze / 11.00-13.00
Interaktywne stanowiska jednostek w ramach gry „Zdobądź indeks Politechniki Koszalińskiej”

WydzIał ElEktronIkI I InformatykI
• blok d / sala 206-3 / 10:00-14:00
Kamera termowizyjna
• blok d /sala 209-2 / 10:00-14:00 Systemy alarmowe
• blok d / sala 209-3 / 10:00-14:00 Eksperymenty ze światłem • blok B / sala 102 / 10:00-14:00 / prezentacje:
- Telekomunikacja wczoraj i dziś
- Światło jako źródło energii i nośnik informacji
- Inteligentne AGD

WydzIał InżynIErII lądoWEj, ŚrodoWIska I GEodEzjI • blok C / sala 118 / 10:00-14:00
Biologiczne metody przetwarzania odpadów organicznych
• blok I / sala 310 / 10.00-12.30

„Trójwymiarowy” Koszalin na zdjęciach

• blok f / sala113 / 10.00-11.45

Próba rozciągania stali i pomiar twardości metali

• blok f / sala113 / 12.00-12.45

Pomiar twardości metali i ultradźwiękowe pomiary grubości

13.00 – 13.45

Udarność i ultradźwiękowe pomiary grubości

blok I / sala 109 / 11.00-11.30 | 12.00-12.30 | 13.00-13.30 Różne oblicza wody

page1image22664

• blok I parter /sala 9 / 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00

Instrumenty geodezyjne i technologie pomiarowe

• blok E / sala 7 / 10.00-10.45

Badania nieniszczące w budownictwie

• blok E / sala 7 / 11.00-11.45 i 12.00-12.45

Badania wytrzymałościowe materiałów budowlanych

• blok C / sala 18 / 10.00-10.30|11.00-11.30|12.00-12.30

Badanie stężenia zapachu metodą olfaktometrii dynamicznej

• blok B / sala 5 / 10.00-10.45 | 11.00-11.45 | 12.00-12.45

Nowoczesne laboratorium analityczne – współczesne techniki chromatrograficzne

WydzIał tEChnoloGII I EdukaCjI • blok G / sala 1 / 9.30-14.00

Kierunki studiów WTiE oczami studentów

• blok G / sala 6-2 / 10.00-14.00

Roboty pracują i bawią

Komputery przemysłowe monitorują i sterują

• blok G / sala 9-2 /10.00-14.00

Drukarka 3D | Świat w termowizji

• blok h / sala 5-2 / 10.00-14.00

Zadbaj o swoje serce - Pokaz aparatury biomedycznej (EKG, ciśnienie, badanie słuchu, cukier, pokaz USG)

• blok h / sala 7-1 / 10.00-13.00

Zastosowania próżni i plazmy

• blok h / sala 7-6 / 10.00-14.00

Wspaniały świat metali i stopów

• blok h / sala 208-7 / 10-13

Elektronowa mikroskopia skaningowa – świat malowany elektronami

Kampus ul. racławicKa 15-17

WydzIał mEChanICzny
• hala maszyn / blok h /sala 7/ 11:00-14:00

Laboratorium biomasy energetycznej
• parking przy budynku h / 11:00-14:00 Drony w rolnictwie • blok E /sala 26 / 10:00-14:00 Laboratorium HAAS
• blok h /sala 106-109 / 10:00-14:00

Zastosowanie sterowników programowalnych

• blok a / sala 32 / 10:00-14:00

Prezentacja zastosowania profilometru optycznego

• blok C / sala 123 / 10:00-14:00

Programowanie robotów przemysłowych

 

• blok E / sala 33 / 10:00-14:00

Cięcie strugą wodną materiałów spożywczych

• blok d / sala 17 / 10:00-14:00

Współczesne metody pomiarów w sieci elektrycznej

• blok d / sala 11 /10:00-14:00

Komputer w sterowaniu pracą silników samochodowych

• blok m / laboratorium / 10:00-14:00

Badanie stanu technicznego samochodu osobowego

• blok d / sala 205 / 10:00-14:00

Wirtualna symulacja i wizualizacja stanowiska produkcyjnego

Instytut WzornICtWa
• budynek m / sala nr 10 / 10:00-14:00

Prezentacja prac studentów

Kampus ul. KwiatKowsKiego 6e

WydzIał humanIstyCzny • sala 13B / 11.00-11.30

Test: Czy jesteś odporny na reklamę? 12.00-12.30 Formy manipulacji w mediach

WydzIał nauk EkonomICznyCh • sala 304a / 11.00-11.30

Zielonym do góry -dlaczego ład przestrzenny jest ważny w życiu

12.00-12.30

O rozwiązywaniu sytuacji konflikotwych metodami teorii gier

transport między Kampusami
od 11.00 do 13.00
Wyjazd autokaru z parkingu przy ul. Śniadeckich o 11.00:

trasa kwiatkowskiego- racławicka. Wyjazd z parkingu przy ul. Racławickiej o 11.30

do kampusu na ul. Śniadeckich.

Wyjazd autokaru z parkingu przy ul. Śniadeckich o 12.00: trasa kwiatkowskiego-racławicka.

Wyjazd z parkingu przy ul. Racławickiej o 12.30

do kampusu na ul. Śniadeckich. Poprzednia impreza
Następna impreza