Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

Karta Seniora, nowe opłaty parkingowe i przystanki

Autor Robert Kuliński/ materiały prasowe 26 Stycznia 2016 godz. 14:28
Seniorzy, kierowcy oraz osoby korzystające z usług komunikacji miejskiej, mogą liczyć na zmiany. Już w czwartek, 28 bm. radni Rady Miasta będą głosować m.in. w sprawie wprowadzenia programu ułatwiającego dostęp starszym mieszkańcom Koszalina do kultury, sportu i rekreacji.

Projekt uchwały zakłada utworzenie Karty Seniora, uprawiającej osoby powyżej sześćdziesiątego roku życia, do ulg i upustów przy korzystaniu z atrakcji samorządowych instytucji kultury, jednostek prowadzących działalność z zakresu edukacji, sportu i rekreacji. Program wzorowany jest na Karcie Dużej rodziny, tak więc prywatni przedsiębiorcy także mogą dołączyć ze swoją ofertą dla seniorów, stając się partnerem miasta.

Mieszkańcy osiedla Unii Europejskiej i ul. Dzierżęcińskiej mogą mieć powody do zadowolenia. Podczas najbliższej sesji, pod głosowanie radnych, zostanie przedłożony projekt uchwały wprowadzający nowe przystanki komunikacji miejskiej. Według założeń ma to być jeden z elementów  koncepcji optymalizacji sieci połączeń autobusowych na terenie Koszalina. Propozycja zmian i utworzenia nowych przystanków została  oparta o wyniki badań i analiz wielkości popytu na usługi MZK oraz potrzeb i preferencji pasażerów.

Natomiast ekologiczni kierowcy, mogą liczyć na bardzo atrakcyjne rozwiązanie, jakie proponują władze miasta względem płatnej strefy parkingowej. Projekt uchwały zakłada wprowadzenie opłaty ryczałtowej dla pojazdów  elektrycznych i hybrydowych z ustaleniem preferowanej stawki rocznej.
Właściciele samochodów elektrycznych ponieśliby koszty w wysokości 10 zł, natomiast kierowcy pojazdów hybrydowych 20 zł. Według założeń uchwały ma to być forma  promowania pojazdów ekologicznych.

Poniżej prezentujemy sesyjny „rozkład jazdy”.
Miejsce obrad: sala konferencyjna Nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie. Rozpoczęcie sesji o godz. 9:00.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Prezentacja programu oraz szkolenie radnych w zakresie przesyłania w
formie elektronicznej materiałów sesyjnych (w godz. 9:00 - 10:00).
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie przyjęcia Programu „Koszalińska Karta Seniora”:
-opinia Komisji Spraw Społecznych.
2. w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy
finansowej:
-opinia Komisji Kultury,
-opinia Komisji Budżetu i Finansów.
3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Koszalin
oraz ustalenia opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Koszalin:
-opinia Komisji Gospodarki Komunalnej.
4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w
Koszalinie:
-opinia Komisji Gospodarki Komunalnej.
5. w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie miasta
Koszalina, zapewnienia lokalu mieszkalnego oraz określenia formy,
wysokości i trybu przyznania pomocy dla nieokreślonej imiennie rodziny
repatriantów:
-opinia Komisji Spraw Społecznych,
-opinia Komisji Budżetu i Finansów,
-opinia Komisji Gospodarki Komunalnej.
6. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane:
-opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki.
7. w sprawie ustalenia obwodów publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin:
-opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki.
8. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2016
rok:
-opinia Komisji Budżetu i Finansów.
9. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na
lata 2016 – 2033:
-opinia Komisji Budżetu i Finansów.
10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika
wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Koszalinie w
rejonie ul. Połczyńskiej:
-opinia Komisji Gospodarki Komunalnej.
11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w spółdzielczym
własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 28, usytuowanego w
budynku położonym w Koszalinie przy ul. Bosmańskiej 13E:
-opinia Komisji Gospodarki Komunalnej.
12. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Rolnej i Gdańskiej w
Koszalinie:
-opinia Komisji Gospodarki Komunalnej.
13. w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia
zgłoszeń kandydatów na ławników:
-opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego.
14. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta
Koszalina:
-opinia Komisji Rewizyjnej.

6. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej z działalności
międzysesyjnej.
7. Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami.
8. Interpelacje radnych.
9. Zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i oświadczenia.
12. Czas dla Rad Osiedli.
13. Trybuna Obywatelska - godz. 16:00.
14. Zamknięcie sesji.Poprzednia impreza
Następna impreza