Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

XIV sesja Rady Powiatu

Autor ekoszalin za powiat.koszalin.pl 16 Grudnia 2015 godz. 11:23
Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu 18 grudnia 2015 r. o godzinie 14.30, w sali konferencyjnej nr 409 (IV p.) Starostwa Powiatowego w Koszalinie, przy ul. Racławickiej 13 odbędzie się XIV sesja Rady Powiatu w Koszalinie.

Porządek obrad XIV sesji Rady Powiatu w Koszalinie  

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady. 
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 22 października 2015 r.
5. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 20 listopada 2015 r.
6. Sprawozdanie Starosty z działania Zarządu w okresie między sesjami.
7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XII sesji.
8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XIII sesji.
9. Wystąpienia obywatelskie.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2016;
2) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2016 – 2026;
3) zmian w budżecie Powiatu na 2015 r.;
4) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2015 – 2023;
5) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację na rok 2015;
6) regulaminu przyznawania i ustalania wysokości dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
7) przekazania Gminie Będzino zadania zarządzania drogami powiatowymi nr: 3519Z, 3520Z, 3521Z, 3522Z oraz 3525Z w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości;
8) przekazania Gminie Biesiekierz zadania zarządzania drogami powiatowymi nr: 3327Z, 3505Z, 3506Z, 3514Z i 3525Z w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości;
9) przekazania Gminie Bobolice zadania zarządzania drogami powiatowymi nr: 3571Z i 3580Z w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości;
10) przekazania Gminie Manowo zadania zarządzania drogami powiatowymi nr: 3531Z, 3561Z i 3562Z w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości;
11) przekazania Gminie Polanów zadania zarządzania drogami powiatowymi nr:  3570Z, 3588Z, 3589Z, 3591Z, 3585Z, 3586Z, 3583Z, 3584Z, 3590Z i 3587Z w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości;
12) przekazania Gminie Sianów zadania zarządzania drogami powiatowymi nr:  3543Z, 3545Z, 3546Z, 3592Z i 3593Z w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości;
13) przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koszalińskiego” za lata: 2013 – 2014;
14) przyjęcia zadań w zakresie zlecenia podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej a także zlecenia przeprowadzenia badań lekarzom prowadzącym indywidualne specjalistyczne lub grupowe praktyki lekarskie oraz psychologom;
15) ustalenia planu pracy Rady Powiatu w Koszalinie na 2016 rok;
16) ustalenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Koszalinie na 2016 rok.

11. Zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
12. Sprawy organizacyjne.
13. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Zamknięcie obrad.Poprzednia impreza
Następna impreza