Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

25 lat Związku Ukraińców w Polsce

2015-11-08 05:23:00 ekoszalin za ZUwP Oddział Koszalin
PROGRAM Konferencja – 25-lecie Związku Ukraińców w Polsce

Termin: 14 listopad 2015 (sobota), godz.10.00

Miejsce: Biblioteka Publiczna w Koszalinie, Plac Polonii 1

 

Godz.10.00 – 10.10           – powitanie

Godz.10.10 – 11.45           – panel: 25-lecie Związku Ukraińców. Możliwości realizacji aktualnych postulatów mniejszości narodowych i etnicznych m.in. uruchomiania programów dotacyjnych oraz utworzenia Centrum Kultury Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Prowadzący: Dariusz Pawlikowski – dziennikarz Radia Koszalin S.A., TV MAX

Uczestnicy panelu:

·      Piotr Tyma – prezes Związku Ukraińców w Polsce, członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych (prezentacja referatu otwierającego panel dyskusyjny)

·      Paweł Mucha – doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy, przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku zachodniopomorskim

·      Stanisław Gawłowski – poseł na Sejm RP, przewodniczący Zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej

·      Anna Mieczkowska – wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego

·      Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego

·      Łukasz Grzędzicki – przewodniczący Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

·      Roman Biłas – przewodniczący zarządu oddziału koszalińskiego ZUwP,

 

Godz.11.45 – 12.00           – przerwa kawowa

Godz.12.00 – 13.30           – panel: 25-lecie Związku Ukraińców. Próba podsumowania działalności organizacji 1990-2015 r. Mocne i słabe strony ZUwP.

Prowadzący: Dariusz Pawlikowski – dziennikarz Radia Koszalin S.A., TV MAX

Uczestnicy panelu:

·      Dorota Kowalewska – doktorant Uniwersytetu Szczecińskiego, ekspert w dziedzinie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce·      Prof. Janusz Mieczkowski – kierownik Zakładu Najnowszych Dziejów Politycznych Problemów Etnicznych Uniwersytetu Szczecińskiego 

·      Piotr Tyma – Prezes Związku Ukraińców w Polsce

·      Prof. Roman Drozd – były wiceprezes Związku Ukraińców w Polsce, Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku

·      Miron Sycz – działacz społeczny, b. poseł na Sejm RP, przewodniczący Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP, b. dyrektor Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego

 

Godz.13.30  – 13.45 – wręczenie dyplomów dla zasłużonych działaczy Związku Ukraińców

 

Godz.13.45 – 15.00           – przerwa obiadowa

 

Godz.15.00 – 17.00           – panel: 25-lecie Związku Ukraińców. Stan organizacji, tendencje i perspektywy. Okrągły stół + dyskusja uczestników. Dyskusja zamknięta.

Miejsce: Siedziba Związku Ukraińców w Koszalinie, ul. Piłsudskiego 6/1/

Moderator: Anna Kertyczak, członek Zarządu Głównego ZUwP, pracownik Fundacji Edukacja Dla Demokracji, trenerka;  

Uczestnicy panelu:

·      Jan Syrnyk – przewodniczący zarządu oddziału szczecińskiego ZUwP

·      Elżbieta Krzemińska – przewodnicząca zarządu oddziału pomorskiego ZUwP

·      Roman Biłas – przewodniczący zarządu oddziału koszalińskiego ZUwP,

·      Piotr Tyma – Prezes Związku Ukraińców w Polsce

·      Prof. Roman Drozd – były wiceprezes Związku Ukraińców w Polsce, członek Rady Głównej, Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku

·      Andrzej Drozd – dyr. Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Białym Borze, wiceprezes Fundacji DEKA

·      Ks. Robert Rosa – dyrektor CARITAS Diecezji Wrocławsko – Gdańskiej Cerkwii Greckokatolickiej

·      Ks. Arkadiusz Trochanowski – dziekan dekanatu koszalińskiego Diecezji Wrocławsko – Gdańskiej Cerkwii Greckokatolickiej

·      Irena Drozd – przewodnicząca Ukraińskiego Towarzystwa Nauczycielskiego

·      Marek Syrnyk – członek RG ZUwP, redaktor czasopisma „Ridna Mowa”;   

·      Mirosław Sidor – prezes zarządu Stowarzyszenia POTIK w Koszalinie

·      Przewodniczący kół ZUwP z terenu oddziałów szczecińskiego, koszalińskiego oraz pomorskiego

·      Członkowie rad oddziałów szczecińskiego, koszalińskiego oraz pomorskiego Związku Ukraińców 

·      Przedstawiciel Cerkwii Prawosławnej

·      Przedstawiciele innych organizacji

 

 

UWAGI:

·      13 listopad 2015 (piątek), godz.20.00 –koncert zespołu ENEJ w Klubie studenckim KREŚLARNIA w Koszalinie

·      14 listopad 2015, (sobota) godz.20.00 – spotkanie integracyjne w Pubie KOWAL

·      Możliwość noclegu w Hotelu ARKA-Gromada, ul. Zwycięstwa 20-24 w Koszalinie

 

Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

Koszalinianka w finale Top Model TVN

19 Listopada 2021 godz. 14:33 Ala, za Top Model TVN, fot. Instagram/Dominika Wysocka
 

Piotr Jedliński, prezydent Koszalina będzie zarabiał ponad 20 tysięcy złotych brutto

25 Listopada 2021 godz. 7:31 Ala , fot. FB/Piotr Jedlinski
Podczas dzisiejszej sesji Rad Miejskiej ma zostać podjęta uchwała, na podstawie której prezydent Koszalina Piotr Jedliński będzie teraz otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w wysokości 20.040,70 złotych brutto. To o blisko 10 tysięcy złotych więcej niż do tej pory! Pensja prezydenta, ustalona w 2018 roku, wynosiła 10.940 złotych brutto.    PORZĄDEK OBRAD  XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Koszalinie  w dniu 25 listopada 2021 roku  Posiedzenie Rady Miejskiej w Koszalinie odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).  Rozpoczęcie sesji - godz. 9:00.  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum obrad Rady Miejskiej.  2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.  3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej.  4. Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym.  5. Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami    (Informacja zostanie przesłana w dniu 15 listopada 2021 r.)  6. Rozpatrzenie projektów uchwał:    1) w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. w Koszalinie na lata 2021-2024    - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej  2) w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie na rok 2022    - opinia Komisji Budżetu i Finansów  - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej  3) w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta Koszalina za lata 2019-2020"    - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej  4) w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin z perspektywą do 2024 r."    - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej  5) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu    - opinia Komisji Budżetu i Finansów  - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej  6) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok    - opinia Komisji Spraw Społecznych  - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki    7) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok    - opinia Komisji Spraw Społecznych  - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki  8) w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok    (- projekt uchwały został przekazany radnym w dniu 28 października 2021 r.;  - autopoprawka do projektu uchwały została przekazana radnym w dniu 02 listopada 2021 r.)  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawką  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  c) przedstawienie opinii komisji stałych:    - opinia Komisji Spraw Społecznych  - opinia Komisji Kultury  - opinia Komisji Budżetu i Finansów  - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej  - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki  - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego  - opinia Komisji Rewizyjnej w zakresie procedury uchwalania budżetu  d) debata nad projektem uchwały budżetowej  e) przedstawienie ewentualnej autopoprawki do projektu uchwały budżetowej przez Prezydenta Miasta wraz z głosowaniem autopoprawki  f) głosowanie nieuwzględnionych w autopoprawce Prezydenta Miasta poprawek pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Budżetu i Finansów oraz pozostałych propozycji poprawek zgłoszonych przez komisje i radnych  g) przegłosowanie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok z uwzględnieniem autopoprawki Prezydenta Miasta oraz poprawek przyjętych przez Radę Miejską.  9) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2022-2036    (-projekt uchwały został przekazany radnych w dniu 28 października 2021 r.  - autopoprawka do projektu uchwały została przekazana radnym w dniu 03 listopada 2021 r.)  - opinia Komisji Spraw Społecznych  - opinia Komisji Kultury  - opinia Komisji Budżetu i Finansów  - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej  - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki  - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego  10) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2019 - 2021 „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019 - 2023"    - opinia Komisji Kultury  11) w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Koszalina #Koszalin2030"    - opinia Komisji Spraw Społecznych  - opinia Komisji Kultury  - opinia Komisji Budżetu i Finansów  - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej  - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki  - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego  12) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Koszalina Pana Piotra Jedlińskiego    - opinia Komisji Budżetu i Finansów  - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego  13) w sprawie nadania nazwy ulicy abp. Józefa Teofila Teodorowicza    - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego    14) w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 września 2021 r.    - opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  15) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Koszalina    - opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  16) w sprawie przyjęcia Protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie z kontroli procedury zlecenia przez Gminę Miasto Koszalin zadania – odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta Koszalina i wydatkowanie środków na ten cel w latach 2018 – 2020    - opinia Komisji Rewizyjnej  17) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miejskiej w Koszalinie    - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego  18) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie    - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego  19) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Koszalinie    - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego  20) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Koszalinie    - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego  7. Interpelacje i zapytania radnych.  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.  9. Wolne wnioski i oświadczenia.  10. Czas dla Rad Osiedli.  11. Zamknięcie sesji.  Przewodniczący Rady Miejskiej  Jan Kuriata  ...
 

Manowo: Przebudowa przejazdu kolejowego na trasie Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej dobiega końca

19 Listopada 2021 godz. 12:55 Ala za TKKW, fot. Piotr Walendziak
Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej remontuje przejazd kolejowy w Manowie, na drodze krajowej nr 11. Jest to 12,384 km szlaku do Rosnowa. Po zakończeniu inwestycji poprawi się stan techniczny nawierzchni oraz samego przejazdu. Remont został dofinansowany przez Województwo Zachodniopomorskie kwotą 40 tys. zł. 10 września 2021 roku na terenie lokomotywowni wąskotorowej w Koszalinie podpisano umowę o dofinansowaniu. Porozumienie podpisali: Tomasz Sobieraj – wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Paweł Gajdzica – prezes Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej. Przebudowa tego przejazdu to najważniejsza w tym roku inwestycja Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej.      Ze względu na duży ruch samochodowy – uszkodzenia infrastruktury na tym przejeździe są poważne. Nowy przejazd zostanie wykonany w technologii bezpodsypkowej, co zwiększy jego trwałość i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Dodajmy, że przebudowa przejazdu na DK 11 w Manowie to kolejna inwestycja na trasie KKW. W sierpniu zakończył się remont torowiska między Boninem a Manowem. Wymienione zostały podkłady pochodzące z lat 60. i 70. Prace kosztowały 80 tys. zł. Była to jedna z większych inwestycji prowadzonych w 2021 r. przez Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej we współpracy z gminą Manowo i urzędem marszałkowskim. Jej zakres obejmował wymianę 451szt. podkładów na odcinku od km 9,752 do km 10,052 (300 metrów) to jest pomiędzy Boninem a Manowem. Miejsce to zostało wskazane na podstawie protokołu przeglądu rocznego torowiska i objął miejsce o najgorszym stanie technicznym. Wymienione podkłady pochodziły z lat 60. i 70. XX wieku i już dawno powinny zostać zastąpione nowymi. Prace kosztowały 80 tys zł. ...
 

Do galerii handlowych i sklepów tylko w maseczkach

16 Listopada 2021 godz. 15:47 Ala za UW Szczecin
Przestrzeganie w sklepach i centrach handlowych obostrzeń związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19 było tematem wideokonferencji wojewody Zbigniewa Boguckiego z zarządzającymi tymi obiektami na terenie województwa zachodniopomorskiego. - Zasady dotyczące obowiązku noszenia maseczek, dezynfekcji rąk i zachowywania dystansu nie zostały zniesione. Nadal obowiązują klientów oraz pracowników sklepów i centrów handlowych – powiedział wojewoda Zbigniew Bogucki. – Niestety, smutna refleksja jest taka, że osoby, które nie przestrzegają obostrzeń mogą swobodnie poruszać się po obiektach handlowych. W miejscach, w których istnieje największy kontakt, a tym samym ryzyko zarażenia się koronawirusem zasady epidemiczne nie są przestrzegane w ogóle. Dlatego proszę o odpowiedzialność i egzekwowanie obowiązków. Wzrost zakażeń odbije się negatywnie nie tylko na ochronie zdrowia, ale w dalszej perspektywie również na funkcjonowaniu przedsiębiorców – dodał wojewoda. Uczestniczący w spotkaniu zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Ryszard Gan zapewnił o wsparciu ze strony Policji, szczególnie w przypadkach, kiedy osoby łamiące obostrzenia reagują agresją na próby egzekwowania przepisów – zapewnił zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Ryszard Gan. Informację o podstawach prawnych do wprowadzania nakazów, w tym zasłaniania ust i nosa, a także kontrolach w sklepach i galeriach handlowych zaprezentowały przedstawicielki zachodniopomorskiego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (prezentacja w załączeniu). Jednocześnie warto zaznaczyć, że nieprzestrzeganie nakazu zakrywania ust i nosa w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach, zgodnie z art. 46bb ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi może stanowić podstawę do odmowy sprzedaży. Lista załączników: Lp. Tytuł załącznika Typ Rozmiar Zmodyfikowany 1 prezentacja WSSE - centra handlowe - nakazy ...