Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

PORZĄDEK OBRAD LXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ

Autor Ala za UM Koszalin 20 Kwietnia 2024 godz. 1:25
Posiedzenie Rady Miejskiej w Koszalinie odbędzie się w sali konferencyjnej nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie przy ulicy Rynek Staromiejski 6-7. Rozpoczęcie sesji - godz. 9:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wręczenie medali „Za zasługi dla Koszalina” Panu Zygmuntowi Karnickiemu oraz Panu Grzegorzowi Walaskowi.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej.

5. Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Koszalina z realizacji "Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku"

- opinia Komisji Kultury

- opinia Komisji Spraw Społecznych

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2024-2042

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

4) zmieniający uchwałę Nr LXXIV/1033/2024 Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie określenia zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywiln oprawnym, przypadających Gminie Miasto Koszalin lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

5) w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej realizacji w roku 2023 uchwały w sprawie zasad zarządu nieruchomościami oraz informacji dotyczącej wydanych w roku 2023 decyzji w sprawie ustalenia „opłat planistycznych"

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

6) w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Koszalin w roku 2024

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

7) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2024 - 2027

- opinia Komisji Kultury

8) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzierżęcino – Lubiatowo” w Koszalinie

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

9) zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali komunalnych

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

10) w sprawie przyjęcia Protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie z kontroli Rady Osiedla „Unii Europejskiej" w Koszalinie w zakresie gospodarności i celowości wydatkowania środków finansowych

- opinia Komisji Rewizyjnej

11) w sprawie rozpatrzenia skargi nr 5/2024 na działalność Dyrektora Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Wolne wnioski i oświadczenia.

11. Czas dla Rad Osiedli.

12. Podsumowanie VIII kadencji samorządu terytorialnego.

13. Zamknięcie sesji.

 Poprzednia impreza