Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

VII sesja Rady Miejskiej w Koszalinie

2019-06-14 01:38:00 Ala za Rzecznik Prasowy Prezydenta Koszalina
To ważna, bo absolutoryjna sesja Rady Miejskiej podczas której planowana jest m.in. debata nad raportem o stanie miasta za rok 2018. Podczas niej radni mają także przyjąć uchwałę w sprawie nagród dla nauczycieli.

PORZĄDEK OBRAD

VII sesji Rady Miejskiej w Koszalinie

w dniu  18 czerwca  2019 roku

 

 

Miejsce obrad:

sala konferencyjna Nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Rozpoczęcie sesji o godz.9:00 

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji. 

3.     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej.

4.     Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

5.     Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami.

6.     Debata nad Raportem o stanie Miasta za 2018 rok

(Treść raportu została przesłana radnym pocztą elektroniczną w dniu 29 maja 2019 r., zamieszczona w systemie elektronicznym HD Sesja w dniu 3 czerwca 2019 r. oraz udostępniona mieszkańcom:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie www.koszalin.bip w folderze: RADA MIEJSKA – DEBATA  NAD  RAPORTEM O STANIE MIASTA ZA 2018 ROK,

- na stronie internetowej Miasta Koszalina www.koszalin.pl w folderze STRATEGIA  ROZWOJU KOSZALINA/  RAPORT  O  STANIE  MIASTA)    

7.     Rozpatrzenie projektów uchwał: 

1.      w sprawie  udzielenia Prezydentowi Miasta Koszalina wotum zaufania:

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

2.       w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2018 rok" oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Miasto Koszalin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku" 

(sprawozdania zostały przekazane radnym w wersji papierowej  na sesjach Rady Miejskiej w dniach: 

- 25.04.2019 r.– sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za 2018 rok

- 23.05.2019 r.- sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Koszalin za 2018 r.):

           - opinie komisji branżowych

           - opinia Komisji Rewizyjnej  

3.      w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Koszalina z tytułu wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2018 r.:

    -opinia Komisji Rewizyjnej

4.      w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina  na   2019 r.: 

                    - opinia Komisji Budżetu i Finansów

 

 

5.      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata  2019-2033:

       - opinia Komisji Budżetu i Finansów

6.      zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Koszalińska Karta Dużej Rodziny":

- opinia Komisji Spraw Społecznych

7.      w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Koszalin za 2018 rok":

       - opinia Komisji Spraw Społecznych

8.     zmieniającego uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie i Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras" w Koszalinie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania: 

     - opinia Komisji Spraw Społecznych

9.      zmieniającego uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto  Koszalin oraz ustalenia opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Koszalin:

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

10. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli  za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej:

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

11. w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Koszalinie wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie:

       - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

12. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych:

      - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

13. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 9 w Koszalinie poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

      - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

14. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników:

             - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

15. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Koszalina z dnia 28 lutego 2019 r.:

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

16. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkanki Koszalina z dnia 28 marca 2019 r.:

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

17. w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ (Koło w Koszalinie):

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

18. w sprawie rozpatrzenia  skargi na działalność Prezydenta Miasta Koszalina:

       - opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

19. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie z kontroli Rady Osiedla „Śródmieście" w zakresie gospodarności i celowości wydatkowania środków finansowych za 2018 rok:

- opinia Komisji Rewizyjnej

 

 

8.     Interpelacje i zapytania radnych. 

9.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Wolne wnioski i oświadczenia.

11.Czas dla Rad Osiedli.

12.Zamknięcie sesji.

Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

Mielno: Historia drogowskazu na S6. Powód do dumy, czy wstydu?

29 Lipca 2020 godz. 11:15 Ala, fot. FB/Stanisław Gawłowski
Choć historia tego znaku znalazła szczęśliwe zakończenie, to bulwersuje. Zaangażowali się w nią niezależny senator, poseł partii rządzącej i samorządowcy. W tej historii, jak w soczewce skupia się istniejący w Polsce podział władzy. Mieszkańcy Mielna oraz turyści wreszcie doczekali się odpowiedniego oznakowania zjazdu z drogi S6 do nadmorskiego Mielna. O ten znak zabiegała od dawna burmistrz Mielna, Olga Roszak-Pezała. Już w lutym tego roku ekoszalin.pl informował o 'Sukcesie Gminy Mielno w sprawie drogi S6 ". Niestety, radość była przedwczesna... W połowie czerwca br. do walki o drogowskaz włączył się senator Stanisław Gawłowski. Niezależny członek Izby Wyższej Parlamentu złożył 18.06.2020 r.  oświadczenie senatorskie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka dotyczące właśnie oznakowania na nowo wybudowanych drogach krajowych, na drogach ekspresowych i na autostradach:     "Tylko w naszym regionie Pomorza Zachodniego jest cały szereg miejscowości nadmorskich, do których każdego roku dojeżdżają tysiące turystów, jest tam kilka węzłów, a nie ma informacji o tym, że na właściwym węźle można zjechać i dojechać do Mielna, Sarbinowa czy do innych miejscowości nadmorskich" - wytykał rządzącym senator Gawłowski. Trudno ocenić, co wskórał opozycyjny senator. Faktem jest, że do akcji wkroczył poseł partii rządzącej (PiS) Paweł Szeferneker, która na swoim fanpage zadowolony poinformował: W zeszłym tygodniu, po publikacji "Głosu Koszalińskiego", wystąpiłem z interwencją poselską do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o pilne oznakowanie na drodze S6 dojazdu do nadmorskich kurortów. Dziś znaki się pojawiły". Od redakcji: To żenujące, by w tak banalną -  jak umieszczenie znaku ułatwiającego komunikację - sprawę angażowali się senatorowie, posłowie i samorządowcy. Ten znak pokazuje tylko jak bardzo jesteśmy podzieleni. A przecież można prościej i zwyczajniej: zrozumieć i zaakceptować wypowiadane przez samorządowców potrzeby lokalnej ludności. I nie odtrąbiać sukcesu, który w ogóle nim nie jest. To raczej powód do wstydu. ...
 

Zmarł prof Jerzy Madej

10 Sierpnia 2020 godz. 20:14 Ala za KOD Koszalin
Nie żyje profesor Jerzy Madej. Miał prawie 85 lat. Jerzy Madej, pierwszy senator z Koszalina. Reprezentujący Komitet Obywatelski”S”. Później wieloletni parlamentarzysta, związany z Unią Wolności. Był członkiem Komietu Obrony Demokracji. Ostatni raz byliśmy razem 4 czerwca na demonstracji „Wiwat dla demokracji”. Gdy wczoraj demonstrowaliśmy w Koszalinie byłem nawet nieco zdziwiony, że Jerzego i jego żony brakuje. Teraz wiem dlaczego. W Wikipedii możemy przeczytać o nim: Jerzy Stanisław Madej (ur. 2 września 1935 w Starachowicach) – polski polityk, naukowiec, wykładowca akademicki, senator I, II i III kadencji, poseł na Sejm III kadencji. Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Gdańskiej. W latach 80. związał się z pierwszą „Solidarnością”. Uzyskał stopień doktora habilitowanego, jest profesorem Politechniki Koszalińskiej. Przez dwanaście lat (1989–2001) zasiadał w parlamencie. Był senatorem I, II i III kadencji reprezentującym województwo koszalińskie. Następnie sprawował mandat posła III kadencji, do którego został wybrany w okręgu koszalińskim jako bezpartyjny kandydat z listy Unii Wolności. W 2001 wycofał się z bieżącej polityki. Wrócił do niej, gdy przed pięciu laty powstała konieczność, by znów walczyć w Polsce o demokrację, praworządność i prawa człowieka. Ja znałem go trochę lepiej, bo przed czterdziestu laty byłem jego studentem w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie. Z początku nie specjalnie go lubiłem. Zmieniło się to, gdy włączyłem się w jego badania dna jeziora Jamno. Gdy go prosiliśmy o zabranie głosu, to mówił długo i rozwlekle, co nas wkurzało. Z drugiej strony zaś mówił tak mądrze, że mu to wybaczaliśmy. Bardzo będzie Go nam brakowało. ...
 

Nowe zasady w Strefie Płatnego Parkowania w Koszalinie

4 Sierpnia 2020 godz. 16:23 Ala za ZDiT Koszalin, fot. archiwum
Koszaliński Zarząd Dróg i Transportu informuje, że w związku ze zmianą operatora Strefy Płatnego Parkowania w Koszalinie, od 01.09.2020 r. nie będzie możliwe dokonanie płatności za postój w SPP w Koszalinie za pomocą dotychczasowej aplikacji smsAdminPark. Zmiana związana jest z wyborem nowego operatora Strefy Płatnego Parkowania w Koszalinie. Od 1 września, przez cztery lata, zarządzać nią będzie wybrane w przetargu konsorcjum firm Projekt Parking Sp. z o.o. i Mobile Traffic Data Sp. z o.o. z Poznania Jak już informowaliśmy administrator SPP zainstaluje nowe parkomaty. Za postój będziemy mogli zapłacić gotówką, kartą i blikiem. Będziemy musieli też podać numer rejestracyjny auta. Na dodatek SPP powiększy się o dwieście miejsc parkingowych, a za parkowanie zapłacimy więcej - za pierwsze pół godziny 1 zł, za pierwszą godzinę – 2 zł (dotąd było odpowiednio 60 groszy i 1,20 zł). Stawki za dłuższy postój: 2,40 zł za drugą godzinę parkowania, 2,80 zł za trzecią godzinę parkowania, 2 zł za czwartą i każda następną godzinę parkowania. Zwiększy się również wysokość opłat abonamentowych i kar.  Użytkownicy aplikacj smsAdminPark., którzy zechcą uzyskać zwrot pozostałych na ich kontach środków pieniężnych, powinni poprzez Formularz kontaktowy dostępny po zalogowaniu się na stronie www.smsAdminPark.pl wysłać wiadomość zawierającą: numer ID użytkownika (widoczny po zalogowaniu się na górnym czarnym pasku w prawym rogu), imię i nazwisko oraz adres, adres e-mail (podany podczas rejestracji w aplikacji smsAdminPark), numer rachunku bankowego do przelewu środków, kwotę jaka znajduje się w wirtualnym portfelu, a ma być zwrócona. Wszelkich dodatkowych informacji udziela firma PPUH „DEJW” Dawid Biernat https://www.adminpark.pl/kontakt/. ...