Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

Czas polowań

Autor Ala PZŁ ZO Koszalin 25 Października 2018 godz. 9:49
W sobotę (27 bm.) odbędą się polowania na terenie Góry Chełmskiej, w rejonie miejscowości Kłos oraz Maszkowo. Myśliwi polować będą m. in. na dziki i lisy. Mimo że, właśnie weszło Rozporządzenie Ministra Środowiska ws. tablic ostrzegawczych na polowaniu zbiorowym musimy podczas leśnych spacerów zachować szczególną ostrożność.

Zgodnie z tym rozporządzeniem "Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice w odległości nie mniejszej niż 200 m i nie większej niż 1000 m od granicy obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywają się pędzenia, w miejscach uzasadnio- nych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych, w szczególności na parkingach leśnych, szlakach tury- stycznych lub w miejscach zebrań publicznych. 

 

2. Jeżeli granica obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywa się pędzenie, pokrywa się z granicą obwodu łowiec- kiego, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice na tej granicy. 

3. Jeżeli granica obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywa się pędzenie, znajduje się w odległości mniejszej niż 200 m od granicy obwodu łowieckiego, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice na granicy obwodu łowieckiego. 

4. Tablic nie rozmieszcza się w miejscach niezapewniających dostatecznej widoczności, w szczególności w obniżeniach terenu, miejscach zasłoniętych lub na tle w kolorze tablicy. 

§ 4. Tablicę mocuje się tak, aby jej środek był usytułowany na wysokości 160 cm od poziomu gruntu, w sposób utrud- niający jej zdjęcie przez osoby postronne. 

§ 5. 1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczę- ciem polowania zbiorowego. 

2. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zdejmuje tablice niezwłocznie, nie później niż przed upływem 24 go- dzin od zakończenia polowania zbiorowego.