Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

VII Prezentacje Piosenki Patriotycznej i Wojskowej

2018-06-25 09:38:00 ekoszalin za CK 105 Koszalin
12 sierpnia 2018 r. godz. 11:00 Sala widowiskowa CK105

Założenia programowe i organizacyjne

VII Prezentacji Piosenki Patriotycznej i Wojskowej

Koszalin

12 sierpnia 2018 r.

 

 

 

Patronat specjalny:

1. Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.

2.Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński.

 

 

Patronat honorowy:

1. Senator Senatu RP Anna Sztark

2. Senator Senatu RP Piotr Zientarski

 

ORGANIZATORZY:

 

- Biuro Poselskie posła Stanisława Gawłowskiego;

- Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie;

- Centrum Kultury 105 w Koszalinie;

- Stowarzyszenie Śpiewacze „Śródmieście” w Koszalinie;

 

Koordynator Prezentacji Tadeusz Lenartowicz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Śpiewaczego „Śródmieście” w Koszalinie (kontakt 660 883 806). 

 

Kontakt do organizatorów:

Winicjusz Staszewski tel. 94 348 88 56, winicjusz.staszewski@um.koszalin.pl

Andrzej Fulbiszewski tel. 94 348 86 44, andrzej.fulbiszewski@um.koszalin.pl

Stowarzyszenie Śpiewacze „Śródmieście”, ul. Zawiszy Czarnego 17/7, 75-051 Koszalin

 

CELE:

 

1.   Upowszechnienie w społeczeństwie koszalińskim patriotycznych tradycji walk narodu polskiego o niepodległość i suwerenność kraju.

2.   Kultywowanie wśród społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia czynu zbrojnego polskiego żołnierza na frontach wojen światowych i ruchu oporu. 

3.   Integracja środowiska byłych i obecnych żołnierzy z mieszkańcami Koszalina poprzez wspólne śpiewanie żołnierskiej piosenki.

4.   Integracja różnych środowisk, pokoleń i wyznań wokół tematu Ojczyzna i patriotyzm. 

5.   Popularyzacja twórczości muzyczno-literackiej o tematyce patriotycznej i woskowej. 

6.   Zachowanie pamięci o bohaterskich czynach żołnierskich, poprzez śpiew.

7.   Pielęgnacja pamięci o wydarzeniach historycznych, które zmieniły losy naszej Ojczyzny, poprzez programy artystyczne. 

8.   Kształtowanie właściwych postaw za pomocą pieśni i występów patriotycznych i wojskowych. 

9.   Edukacja historyczna, poszukiwanie nowych utworów o treści patriotycznej i wojskowej. 

10.Uaktywnianie postaw patriotyczno-obywatelskich wśród śpiewaków, publiczności i młodzieży uczestniczącej w prezentacjach. 

11.Upowszechnianie wiedzy z zakresu obronności państwa polskiego. 

12.Uczczenie 100-tnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

 

DATA I MIEJSCE PREZENTACJI

 

1.   Data: 12 sierpnia 2018 r. w godzinach od 11.00 do 18.00. 

2.   Miejsce: Sala Widowiskowa w Centrum Kultury 105 w Koszalinie. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 

1.   W prezentacjach mogą wziąć udział zespoły, kapele i chóry z regionu pomorza środkowego. 

2.   Wykonawca może śpiewać a-capelle, przy akompaniamencie własnym lub towarzyszącym lub może korzystać z podkładów muzycznych.

3.   Kolejność prezentacji ustala organizator. 

4.   Wykonawcy wykonują utwory wyłącznie w języku polskim. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1.       Złożenie w terminie (do 10.07.2018 r.) karty zgłoszeniowej na adres organizatora: Stowarzyszenie Śpiewacze „Śródmieście” w Koszalinie, ul. Zawiszy Czarnego 17/7, 75-051 Koszalin. Do zgłoszenia należy dołączyć tytuły wykonywanych utworów. 

 

NAGRODY

 

1.   Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy pamiątkowe i puchary.  

 

ZASADNICZE ZAMIERZENIA

 

1.   Występy i prezentacje wykonawców i zespołów artystycznych.

2.   Propagowanie wartości patriotycznych, narodowych i wojskowych.

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI KOŃCOWE

 

1.   Uczestnicy prezentacji porywają we własnym zakresie koszty podróży oraz koszty ubezpieczenia. 

2.   Organizator zapewnia obiekt, nagłośnienie oraz konferansjerkę.

3.   Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w radiu, telewizji, Internecie i prasie. 

4.   Zgłoszenie uczestnictwa w prezentacjach jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 

5.   Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie. 

6.   Prezentacje mają otwarty charakter dla publiczności. 

7.   Ochronę porządkową i medyczną zapewnia organizator.

8.   Spawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne rozstrzyga ostatecznie organizator. 

10. Za uiszczenie wpisowego każdy z członków zespołu otrzyma gorący posiłek oraz napoje chłodzące. 

 

 

Nasze hasło: „100 Pieśni Patriotycznych i 100 Pieśni Wojskowych z okazji 100-tnej Rocznicy Niepodległości Polski”. 

 

 

 

 

 

 

 

Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

Od dziś tymczasowo przywrócona kontrola graniczna

10 Lutego 2019 godz. 10:15 Ala za KG SG
Od 10 do 16 lutego na granicy wewnętrznej zostaje tymczasowo przywrócona kontrola graniczna. Powodem jest odbywające się w przyszłym tygodniu w Warszawie „Spotkanie ministerialne poświęcone budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie”. Podróżni powinni w tym czasie pamiętać o posiadaniu ważnych dokumentów - paszportu lub dowodu osobistego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Takich miejsc będzie w sumie aż 287, w tym 264 na granicy lądowej: na granicy z Czechami – 142, ze Słowacją  – 62, z Niemcami – 48, z Litwą – 12. Kontrola prowadzona będzie w sposób wyrywkowy, w oparciu o patrole Straży Granicznej z wykorzystaniem specjalistycznego, mobilnego sprzętu. Wszyscy odwiedzający w tym czasie Polskę powinni być przygotowani na konieczność okazania dokumentów oraz udostępnienia do kontroli  pojazdu, którym podróżują. Obywatele UE, EOG oraz innych państw, które nie należą do UE, ale na podstawie umów zawartych z UE korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania, mogą wjechać na terytorium Polski na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Obywatele państw trzecich muszą spełnić warunki wjazdu określone w przepisach i posiadać paszport oraz wizę, jeśli jest wymagana. Lista państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz, jest dostępna na stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kontrola na granicy wewnętrznej była tymczasowo przywracana już czterokrotnie - podczas EURO 2012, szczytu klimatycznego w listopadzie 2013, na Światowe Dni Młodzieży i szczyt NATO w 2016 roku oraz na przełomie listopada i grudnia 2018 z powodu po raz kolejny odbywającego się w Polsce szczytu klimatycznego. Doświadczenie pokazuje, że działania realizowane w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej nie wpływają w sposób istotny na utrudnienia w ruchu na drogach przecinających granicę państwową. Przekroczenie granicy w miejscu do tego niewyznaczonym jest wykroczeniem, za które grozi mandat w wysokości 500 zł. Decyzję o karze będzie podejmował funkcjonariusz podczas kontroli, każdy przypadek traktując indywidualnie i biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności zdarzenia.  ...
 

Będą większe środki na budowę S11 Koszalin – Bobolice

8 Lutego 2019 godz. 5:42 Ala za Ministerstwo Infrastruktury
Wczoraj minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał aneks do programu inwestycji dla budowy drogi ekspresowej S11 Koszalin – Szczecinek na odcinku od węzła Koszalin Zachód do węzła Bobolice. Dzięki temu zabezpieczone zostaną środki na realizację zadania w wysokości umożliwiającej GDDKiA wszczęcie postępowania przetargowego. Po podpisaniu aneksu szacunkowy łączny koszt inwestycji wynosi obecnie 1 487 mln zł (wcześniej 1 208 mln zł).  Głównym czynnikiem wzrostu kosztów jest wzrost cen materiałów budowalnych oraz wynagrodzeń w sektorze budowlanym. Inwestycja polegać będzie na budowie drogi ekspresowej na odcinku Koszalin - Bobolice. Nowa trasa w większości będzie poprowadzona nowym przebiegiem, w oddaleniu od obecnej DK11. Ten odcinek umożliwi całkowite ominięcie Koszalina, włączając się w budowaną obwodnicę Koszalina i Sianowa na węźle Koszalin Zachód. Droga wyprowadzi ruch tranzytowy z szeregu miejscowości przy obecnej DK11. W ramach inwestycji powstanie również łącznik S11 z DK25 na południe od Bobolic. W ramach zadania zostanie wybudowany odcinek drogi ekspresowej S11 o długości 47,7 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Rozbudowany zostanie węzeł Koszalin Zachód, oraz wybudowane zostaną 4 nowe węzły drogowe: „Zegrze Pomorskie", „Koszalin Południe", „Głodowa", „Bobolice”. Dzięki inwestycji skróci się czas podróży, co pozwoli na zwiększenie dostępności ekonomicznej i komunikacyjnej tego regionu. Ponadto poprawie ulegnie bezpieczeństwo ruchu przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Przewidywany okres realizacji inwestycji w trybie „projektuj i buduj" to lata 2019–2023. Wybór wykonawcy jest planowany w 2019 r....
 

Coraz mniej osób popiera zakaz handlu

5 Lutego 2019 godz. 11:21 Ala za ZPP, fot. Atrium Koszalin
Liczba osób popierających zakaz handlu w niedzielę spadła w grudniu o 3 punkty procentowe w stosunku do wyników badań z listopada i obecnie wynosi 28%. Aż 71% Polaków nie chce, żeby politycy urządzali im weekendy. Odsetek zupełnych przeciwników ograniczania handlu w niedzielę w fali grudniowej jest identyczny jak w pomiarze listopadowym – 39% Polaków nie akceptuje tej zmiany w żadnej postaci – komentuje prof. Dominika Maison. Zagregowane dane z obydwu fal pokazują, że ustawa ma więcej przeciwników wśród mieszkańców małych oraz największych miast. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że wprowadzona zmiana miała wpływ na zachowania konsumenckie bardzo ograniczonej grupy osób. Przed wprowadzeniem ograniczeń 85% respondentów deklarowało robienie zakupów w niedzielę, przy bieżących ograniczeniach zakupu w niedzielę dalej robi 78% badanych. Można zatem stwierdzić, że zmiana dotknęła tylko 1 na 14 Polaków. Wynika to także z charakteru najczęściej dokonywanych w niedzielę zakupów – 78% osób deklaruje, że obejmują one artykuły spożywcze/jedzenie, podczas gdy żadna z innych kategorii nie osiągnęła poziomu 50%. Wyniki badań pokazują, że po wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę, ponad 60% Polaków nadal robi zakupy w te dni. Zmianie uległy wyłącznie miejsca dokonywania zakupów – w tzw. “niedziele wolne od handlu” będą to najczęściej małe sklepy (78% respondentów) i stacje benzynowe (44% badanych), rzadziej cukiernie i piekarnie (16 %) oraz kioski ( 3%). Im większe ograniczenia, tym więcej przeciwników zakazu – szczególnie w przypadku oceny rozwiązania planowanego na 2020 r. obserwuje się, że grupa „na nie” jest znacznie większa niż grupa „na tak” (54% vs. 32%). Grupa zupełnych przeciwników (osób, które nie akceptują ograniczeń w żadnej postaci) jest tak samo duża jak w pierwszej fali badania i wynosi 39%. Więcej przeciwników wprowadzanych zmian w handlu w niedziele obserwuje się wśród: Mieszkańców małych miast (do 20 tys. mieszkańców) – możliwe, że w mniejszych lokalizacjach mieszkańcy mają mniej alternatyw wobec atrakcji oferowanych przez duże sklepy i centra handlowe. Mieszkańców wielkich miast (powyżej 500 tys. mieszkańców) – prawdopodobnie duże odległości oraz duży ruch uliczny powodują więcej utrudnień w robieniu zakupów w ciągu tygodnia lub w soboty. Osób obecnie pracujących w handlu niż Polaków, którzy nigdy nie pracowali w tym sektorze – możliwe, że dla części pracowników handlu zmiany oznaczają ograniczenie możliwości zarobkowych. Myślę, że liczba przeciwników zakazu handlu będzie rosła. Miesiące zimowe nie są tak przyjazne do spędzania czasu poza domem jak letnie. – podsumowuje Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców – Będziemy apelowali do rządu o zniesienie zakazu i wprowadzenia w Kodeksie Pracy dwóch wolnych niedziel dla pracowników wszystkich branż, nie tylko handlu. Obecne rozwiązanie ma charakter dyskryminacyjny. Ponadto dorzynany jest polski handel – który nie jest w stanie poradzić sobie z agresywnymi promocjami cenowymi dyskontów. Drugą falę badania zrealizowano na reprezentatywnej próbie Polaków o liczebności N: 1048 osób.  ...
 

Maciej Stańczyk z Gwardii Koszalin z reprezentacyjnym powołaniem

5 Lutego 2019 godz. 2:08 Art za Gwardia Koszalin
Maciej Stańczyk, zawodnik trzecioligowej Gwardii Koszalin otrzymał powołanie do Reprezentacji Państwowej Straży Pożarnej na X Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej, który rozegrany zostanie w dniach 12-15 lutego w Warszawie. W środę 30 stycznia br. w Sali Generalskiej gmachu Komendy Głównej Policji w Warszawie odbyło się losowanie drużyn do grup, w których zaczną rozgrywki.  Losowanie odbyło się w obecności dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji KGP insp. Sławomira Litwina, wielokrotnego reprezentanta Polski Stefana Majewskiego i legendarnego trenera piłkarskiego Andrzeja Strejlaua. Nad prawidłowością procedur czuwali także: mł. insp. Dorota Pater, naczelnik Wydziału Prezydialnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji KGP oraz Andrzej „Pułkownik” Kuczyński, koordynator komendanta głównego policji ds. imprez sportowo-rekreacyjnych w Policji. Tegoroczna rywalizacja odbywać się będzie w kategorii pań OPEN, mężczyzn OPEN oraz mężczyzn 35+. Reprezentacja Państwowej Straży Pożarnej będzie bronić tytułu wywalczonego w ubiegłym roku. Obok zespołów służb mundurowych z naszego kraju, w turnieju wystąpią również m.in. drużyny z Bułgarii, Mołdawii, Białorusi czy Ukrainy. Turniej rozpocznie się 12 lutego i potrwa do 15 lutego br. W tym roku mecze odbywać się będą aż w 10 miejscach, ponieważ do turnieju zgłosiło się ponad 100 drużyn. Rozgrywki, oprócz sportowej rywalizacji, mają na celu uczczenie pamięci o podkom. Andrzeju Struju, policjancie z Komendy Stołecznej Policji, który 10 lutego 2010 r. będąc na urlopie podjął interwencję wobec agresywnie zachowujących się mężczyzn. Został wielokrotnie śmiertelnie ugodzony nożem....
 

Nabór do Koszalińskiej Rady Kobiet

13 Lutego 2019 godz. 14:25 Ekoszalin z mat. informacyjnych
Od jutra, 14 lutego, można zgłaszać kandydatki do pracy w Koszalińskiej Radzie Kobiet. Do specjalnego formularza (można go pobrać ze strony www.koszalin.pl) należy dołączyć co najmniej dwie rekomendacje wystawione przez instytucje lub organizacje, poświadczające zaangażowanie kandydatki w działania na rzecz mieszkańców Koszalina. Komplet dokumentów należy umieścić w zaklejonej kopercie z napisem „nabór do Koszalińskiej Rady Kobiet", którą należy złożyć do końca miesiąca w kancelarii Urzędu Miejskiego (Rynek Staromiejski 6-7). Do Rady mogą zgłaszać się pełnoletnie kobiety, które mieszkają w Koszalinie, który jest centrum ich działalności społecznej i zawodowej. Najważniejsze zadania Rady to: diagnozowanie sytuacji kobiet w Mieście, analiza polityki, opiniowanie projektów strategicznych i monitorowanie działań Miasta w obszarze równouprawnienia płci oraz problemów i potrzeb kobiet, upowszechnianie wśród mieszkanek i mieszkańców idei równości kobiet i mężczyzn, organizowanie akcji społecznych oraz imprez podejmujących tematy kobiece i równouprawnienia, aktywizowanie kobiet do udziału w życiu społecznym oraz realizacja projektów promujących różne przejawy aktywności kobiet, współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w zakresie równouprawnienia płci, inicjowanie działań zmierzających do zintegrowania koszalińskiego środowiska kobiet aktywnych, monitorowanie wysokości płac oraz równego dostępu obojga płci do usług oferowanych przez samorząd i różne podmioty.   Kadencja liczącej 15 osób Koszalińskiej Rady Kobiet trwać będzie 3 lata. Na zdjęciu ilustrującym informacje – Koszalińska Rada Kobiet minionej kadencji....