Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
kultura

VII Prezentacje Piosenki Patriotycznej i Wojskowej

Autor ekoszalin za CK 105 Koszalin 25 Czerwca 2018 godz. 9:38
12 sierpnia 2018 r. godz. 11:00 Sala widowiskowa CK105

Założenia programowe i organizacyjne

VII Prezentacji Piosenki Patriotycznej i Wojskowej

Koszalin

12 sierpnia 2018 r.

 

 

 

Patronat specjalny:

1. Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.

2.Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński.

 

 

Patronat honorowy:

1. Senator Senatu RP Anna Sztark

2. Senator Senatu RP Piotr Zientarski

 

ORGANIZATORZY:

 

- Biuro Poselskie posła Stanisława Gawłowskiego;

- Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie;

- Centrum Kultury 105 w Koszalinie;

- Stowarzyszenie Śpiewacze „Śródmieście” w Koszalinie;

 

Koordynator Prezentacji Tadeusz Lenartowicz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Śpiewaczego „Śródmieście” w Koszalinie (kontakt 660 883 806). 

 

Kontakt do organizatorów:

Winicjusz Staszewski tel. 94 348 88 56, winicjusz.staszewski@um.koszalin.pl

Andrzej Fulbiszewski tel. 94 348 86 44, andrzej.fulbiszewski@um.koszalin.pl

Stowarzyszenie Śpiewacze „Śródmieście”, ul. Zawiszy Czarnego 17/7, 75-051 Koszalin

 

CELE:

 

1.   Upowszechnienie w społeczeństwie koszalińskim patriotycznych tradycji walk narodu polskiego o niepodległość i suwerenność kraju.

2.   Kultywowanie wśród społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia czynu zbrojnego polskiego żołnierza na frontach wojen światowych i ruchu oporu. 

3.   Integracja środowiska byłych i obecnych żołnierzy z mieszkańcami Koszalina poprzez wspólne śpiewanie żołnierskiej piosenki.

4.   Integracja różnych środowisk, pokoleń i wyznań wokół tematu Ojczyzna i patriotyzm. 

5.   Popularyzacja twórczości muzyczno-literackiej o tematyce patriotycznej i woskowej. 

6.   Zachowanie pamięci o bohaterskich czynach żołnierskich, poprzez śpiew.

7.   Pielęgnacja pamięci o wydarzeniach historycznych, które zmieniły losy naszej Ojczyzny, poprzez programy artystyczne. 

8.   Kształtowanie właściwych postaw za pomocą pieśni i występów patriotycznych i wojskowych. 

9.   Edukacja historyczna, poszukiwanie nowych utworów o treści patriotycznej i wojskowej. 

10.Uaktywnianie postaw patriotyczno-obywatelskich wśród śpiewaków, publiczności i młodzieży uczestniczącej w prezentacjach. 

11.Upowszechnianie wiedzy z zakresu obronności państwa polskiego. 

12.Uczczenie 100-tnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

 

DATA I MIEJSCE PREZENTACJI

 

1.   Data: 12 sierpnia 2018 r. w godzinach od 11.00 do 18.00. 

2.   Miejsce: Sala Widowiskowa w Centrum Kultury 105 w Koszalinie. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 

1.   W prezentacjach mogą wziąć udział zespoły, kapele i chóry z regionu pomorza środkowego. 

2.   Wykonawca może śpiewać a-capelle, przy akompaniamencie własnym lub towarzyszącym lub może korzystać z podkładów muzycznych.

3.   Kolejność prezentacji ustala organizator. 

4.   Wykonawcy wykonują utwory wyłącznie w języku polskim. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1.       Złożenie w terminie (do 10.07.2018 r.) karty zgłoszeniowej na adres organizatora: Stowarzyszenie Śpiewacze „Śródmieście” w Koszalinie, ul. Zawiszy Czarnego 17/7, 75-051 Koszalin. Do zgłoszenia należy dołączyć tytuły wykonywanych utworów. 

 

NAGRODY

 

1.   Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy pamiątkowe i puchary.  

 

ZASADNICZE ZAMIERZENIA

 

1.   Występy i prezentacje wykonawców i zespołów artystycznych.

2.   Propagowanie wartości patriotycznych, narodowych i wojskowych.

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI KOŃCOWE

 

1.   Uczestnicy prezentacji porywają we własnym zakresie koszty podróży oraz koszty ubezpieczenia. 

2.   Organizator zapewnia obiekt, nagłośnienie oraz konferansjerkę.

3.   Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w radiu, telewizji, Internecie i prasie. 

4.   Zgłoszenie uczestnictwa w prezentacjach jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 

5.   Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie. 

6.   Prezentacje mają otwarty charakter dla publiczności. 

7.   Ochronę porządkową i medyczną zapewnia organizator.

8.   Spawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne rozstrzyga ostatecznie organizator. 

10. Za uiszczenie wpisowego każdy z członków zespołu otrzyma gorący posiłek oraz napoje chłodzące. 

 

 

Nasze hasło: „100 Pieśni Patriotycznych i 100 Pieśni Wojskowych z okazji 100-tnej Rocznicy Niepodległości Polski”.