Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

GUS: Kołobrzeg, Gdańsk, Rewal i Mielno to najpopularniejsze kurorty nadmorskie

Autor Ala za GUS 21 Listopada 2023 godz. 7:23
W lipcu i sierpniu 2023 roku w turystycznych obiektach noclegowych zlokalizowanych na ob-szarach nadmorskich przebywało 1,8 mln tury-stów, którzy skorzystali z 8,0 mln noclegów. W porównaniu z analogicznym okresem poprzed-niego roku, liczba turystów zmniejszyła się o 0,6%, zaś liczba udzielonych noclegów była mniejsza o 4,8%

W okresie wakacyjnym (tzn. w lipcu i sierpniu) 2023 r., w obiektach zlokalizowanych w gminach nadmorskich, przebywało 1,8 mln turystów (909,3 tys. w lipcu i 859,3 tys. w sierpniu), czyli 21,3% nocujących w tym okresie w obiektach turystycznych na terenie całego kraju (w analogicznym okresie 2022 r. odsetek ten wyniósł 21,7%). W porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. liczba turystów korzystających z noclegów w lipcu i sierpniu br. była niższa o 10,3 tys., tj. o 0,6% (w lipcu o 1,2% wyższa, a w sierpniu o 2,4% niższa).

Ponad 1/3 turystów (621,4 tys.) przebywających na obszarach nadmorskich skorzystała z noc-legów w hotelach. Duża liczba turystów wybrała także pobyt w ośrodkach wczasowych – 428,5 tys. (24,2%) oraz w innych obiektach hotelowych – 157,0 tys. (8,9%).

Wśród ogółu korzystających z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych 82,2% (1,5 mln) stanowili turyści krajowi, a 17,8% (0,3 mln) turyści zagraniczni. W odniesieniu do analogicznego okresu 2022 r. liczba turystów krajowych była niższa o 3,6%, natomiast liczba turystów zagranicznych była wyższa o 16,1%.

W lipcu i sierpniu 2023 r., podobnie jak w latach poprzednich, wśród turystów zagranicznych przebywających na terenach nadmorskich przeważali goście z Niemiec. W tym okresie przyje-chało ich 167,4 tys. i w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. było ich więcej o 10,1 tys., jednak ich udział w ogólnej liczbie turystów zagranicznych był niższy niż przed rokiem i wy-niósł 53,1% – w analogicznym okresie 2022 r. stanowili oni 58,0% ogółu turystów zagranicz-nych. Udział gości z pozostałych krajów nie przekraczał 7,0%; najwięcej osób przyjechało z Czech (21,7 tys.), a następnie ze Szwecji (19,2 tys.) i Norwegii (14,6 tys.). Stanowili oni odpo-wiednio 6,9%, 6,1% i 4,6% ogółu turystów zagranicznych korzystających z noclegów w obiek-tach zlokalizowanych na terenach nadmorskich.

Noclegi udzielone w turystycznych obiektach noclegowych

Turyści przebywający na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu br. skorzystali łącznie z 8,0 mln noclegów, co stanowiło 32,0% wszystkich noclegów udzielonych w tym okresie w tu-rystycznych obiektach noclegowych w Polsce. W analogicznym okresie ub.r. udział ten był wyższy o 0,9 p.proc.

W bieżącym roku nieco więcej noclegów udzielono turystom w lipcu (4,1 mln), niż w sierpniu (3,9 mln). W porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. łączna liczba noclegów udzielonych w lipcu i sierpniu br. była niższa o 4,8% (tj. o 406,9 tys.) – w lipcu o 3,9% (o 165,4 tys.), a w sierpniu o 5,8% (o 241,6 tys.).

Turyści podczas wakacyjnych wyjazdów na obszarach nadmorskich korzystali przeciętnie z 4,6 noclegów, podczas gdy średnia długość pobytu turystycznego w Polsce w tym samym okresie wyniosła 3 noclegi.

Turystom krajowym w lipcu i sierpniu 2023 r. udzielono 6,9 mln noclegów (o 6,7% mniej w po-równaniu z lipcem i sierpniem ub.r.). Stanowiły one 85,4% ogółu noclegów udzielonych w tym okresie na obszarach nadmorskich oraz 32,4% ogólnej liczby noclegów udzielonych turystom krajowym w tym samym okresie w Polsce. Turyści zagraniczni skorzystali łącznie z 1,2 mln noclegów i było to o 7,9% więcej niż w poprzednim roku. Najwięcej noclegów udzielono tury-stom z krajów sąsiadujących z Polską, tj. z Niemiec (750,3 tys. – 64,0% noclegów turystów za-granicznych), z Czech (83,0 tys. – 7,1%) oraz ze Szwecji (49,0 tys. – 4,2%