Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

Na te projekty Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego możemy głosować

Autor Ala za KBO 16 Września 2023 godz. 3:19
Głosowanie na projekty do 11. edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego odbywać się będzie w dniach od 2 do 23 października 2023 r. W tej edycji do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest 3 810 000 złotych.Pod głosowanie mieszkańców skierowane zostały 64 z 94 zgłoszonych projekty. Publikujemy pełną ich listę.

W głosowaniu udział mogą wziąć wszyscy mieszkańcy Koszalina, bez względu na wiek, którzy w momencie oddania głosu są wpisani do rejestru mieszkańców. Aby sprawdzić wpis do rejestru, należy udać się do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Koszalinie (czynne: pn. w godzinach 9:00-17:00, wt.-pt. w godzinach 8:00-14:30, tel. 94 348 86 99 oraz 348 86 97, pok. 120 i 121). 

Głosować będzie można wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza. 

Każdy uprawniony mieszkaniec może oddać głos na jeden projekt osiedlowy. Jeżeli na osiedlu do wyboru jest tylko jeden projekt, zaznaczyć należy TAK jeżeli chcemy jego realizacji lub NIE, jeżeli nie chcemy, żeby taki projekt został zrealizowany. Na projekty osiedlowe głosować może tylko mieszkaniec danego osiedla.

Każdy uprawiony mieszkaniec może też oddać głos na projekty ogólnomiejskie, tj.:

3 projekty  o charakterze inwestycyjnym, przyznając im odpowiednio: 3 punkty dla projektu pierwszego wyboru tj. projektu, który uznaje za najważniejszy, 2 punkty dla projektu drugiego wyboru, 1 punkt dla projektu trzeciego wyboru,

1 projekt w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego,

1 projekt w ramach Społecznego Budżetu Obywatelskiego.

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w gminie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;

propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;

do realizacji przeznaczone są projekty, które otrzymały największą liczbę punktów (projekty ogólnomiejskie o charakterze inwestycyjnym) lub największą liczbę głosów (Społeczny Budżet Obywatelski oraz Zielony Budżet Obywatelski, projekty osiedlowe).

Skąd biorą się pieniądze na Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu miasta. W tej edycji do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest 3 810 000 złotych.

Koszaliński Budżet Obywatelski na 2024 rok wynosi 3 810 000 zł. Kwota ta przeznaczona jest odpowiednio na:

1.    realizację projektów ogólnomiejskich:

       a)    charakterze inwestycyjnym – w wysokości 1 000 000 zł,

       b)    charakterze nieinwestycyjnym tzw. Społeczny Budżet Obywatelski – w wysokości 100 000 zł,

       c)    charakterze proekologicznym tzw. Zielony Budżet Obywatelski – w wysokości 200 000 zł,

2.    realizację projektów osiedlowych - w wysokości 135 000 zł dla każdego z osiedli,

3.    promocję i organizację Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 w wysokości 80 000 zł.

Wartość projektów ogólnomiejskich:

1.    o charakterze inwestycyjnym zawiera się w przedziale od 50 000 zł do 1 000 000 zł.

2.    w kategorii Społeczny Budżet Obywatelski nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

3.    w kategorii Zielony Budżet Obywatelski nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł.

Wartość projektu osiedlowego nie może przekroczyć 135 000 zł.

Właśnie zakończył się etap oceny merytorycznej i procedury odwoławczej Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2024.

 

Kwota przeznaczona na budżet obywatelski w 2024 to 3 810 000 zł, w tym 1 000 000 zł na projekty ogólnomiejskie inwestycyjne, 100 000 zł na projekty w kategorii Społeczny Budżet Obywatelski, 200 000 zł na projektu w kategorii Zielony Budżet Obywatelski oraz po 135 000 zł na realizację projektów osiedlowych na każdym Osiedlu. 

Lista projektów poddanych pod głosowanie: