Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

Koszalin: Radni zajmą się bałaganem dotyczącym bezpłatnych przejazdów w autobusach MZK

Autor Ala za UM Koszalin 11 Stycznia 2023 godz. 6:48
Radni podejmując uchwały będą musieli uporządkować bałagan jaki panuje w miejskich autobusach. Dotyczący on uprawnień do bezpłatnych przejazdów mieszkańców po 70 oraz dzieci w wieku od czterech lat do rozpoczęcia nauki szkolnej. Będą także decydować o przyjęciu do schroniska "Leśny Zakątek" z okolicznych gmin 100 psów. Zgodzą się na przekazanie 1,5 mln dla gm. Manowo i 2,0 mln zł dla gm. Biesiekierz. Zajmą się także dopłatami do wody i ścieków "przejętych" mieszkańca z gminy Biesiekierz oraz podwyższą kryterium dochodowe umożliwiające z korzystania z programu "Posiłek w szkole i w domu".

"Do dnia 31 marca 2022 roku dokumentem uprawniającym do korzystania z Programu w zakresie bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Koszalinie są:

a) dla osób które ukończyły 70 lat – dokument potwierdzający tożsamość,

b) dla dzieci w wieku powyżej 4 lat do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym – dokument umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka.”

Radni muszą przyjąć taką uchwałę, bo jak się okazuje nie tylko kierowcy w Koszalinie stojący w korkach zaciskają ze wściekłości zęby. Powody do narzekania mają także korzystający z komunikacji miejskiej nasi seniorzy w wieku +70 oraz rodzice dzieci w wieku przedszkolnym. Dotychczas jeździli oni autobusami MZK za darmo, okazując jedynie dowód osobisty. Od 1 stycznia to się zmieniło. Muszą okazać Kartę Mieszkańca. Problem w tym, że miasto nie nadąża z wyrabianiem tych kart... Stąd potrzebny okres przejściowy, w którym  jeszcze ponad 6 tysięcy koszalińskich seniorów będzie mogło  wyrobić sobie Katę Mieszkańców. 

Podczas dzisiejszej sesji miejski budżet "schudnie" o 3,5 mln złotych. Radni decydować będą o uchwale udzielającej pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 2.000.000,00 zł gminie Biesiekierz oraz 1,5 mln zł gminie Manowo  z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych gmin, w związku ze zmianą granic administracyjnych, które nastąpiły z dniem 01 stycznia 2023 r. (włączeniem części sołectw Stare Bielice i Kretomino do Koszalina).

Równocześnie proponuje się przeprowadzenie konsultacji społecznych z zainteresowanymi mieszkańcami w zakresie utworzenia nowej jednostki pomocniczej – Osiedla „Kretomino” oraz włączenia części terenów Starych Bielic do Osiedla „Nowobramskie”.

Nowi mieszkańcy Koszalina, którzy trafili tu z gm. Biesiekierz mogą liczyć na dopłatę do wody i ścieków. Ma ona objąć jedynie gospodarstwa domowe i będzie udzielana do wysokości 25 m3 zużycia miesięcznie. Dopłata do ceny 1m3 wody ma wynieść  1,50 zł/m3 brutto. 

Dziś także radni najprawdopodobniej podwyższą o 200% kryterium dochodowe, które umożliwia korzystanie  z rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Okazało się, że miejskie schronisko dla zwierząt "Leśny Zakątek" dysponuje wolnymi miejscami. Dlatego do tej, prowadzonej przez PGK Koszalin placówki trafić ma 100 psów z terenów gmin (z każdej po 10 psów): Malechowo, Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Sianów, Manowo, Mielno, Sławno, Świeszyno i Darłowo.  Oczywiście koszty związane z utrzymaniem psów pokryją gminy. 

 

 

Posiedzenie Rady Miejskiej w Koszalinie odbędzie się w sali konferencyjnej nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie przy ulicy Rynek Staromiejski 6-7. Początek o godz. 15.30

PORZĄDEK  OBRAD:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 

2.1 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Biesiekierz

       - opinia Komisji Budżetu i Finansów

2.2 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Manowo

       - opinia Komisji Budżetu i Finansów

2.3 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia jednostki  pomocniczej - Osiedle „Kretomino" oraz zmiany granic Osiedla „Nowobramskie" 

        - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

2.4 w sprawie zmiany Programu Koszalińska Karta Mieszkańca pn. „Kocham Koszalin”

        - opinia Komisji Spraw Społecznych

2.5 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Koszalinie oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów

      - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

2.6 w sprawie dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu włączonego w granice Miasta Koszalina z obszaru Gminy Biesiekierz

        - opinia Komisji Budżetu i Finansów

        - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

2.7 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2023 rok

       - opinia Komisji Budżetu i Finansów

2.8 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2023-2047

       - opinia Komisji Budżetu i Finansów

2.9 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

      - opinia Komisji Spraw Społecznych

2.10 w sprawie współdziałania Gminy Miasto Koszalin z Gminą Będzino w zakresie realizacji zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla bezdomnych zwierząt

     - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

 

2.11 w sprawie współdziałania Gminy Miasto Koszalin z Gminą Biesiekierz w zakresie realizacji zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla bezdomnych zwierząt

      - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

2.12 w sprawie współdziałania Gminy Miasto Koszalin z Gminą Bobolice w zakresie realizacji zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla bezdomnych zwierząt 

      - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

2.13 w sprawie współdziałania Gminy Miasto Koszalin z Gminą i Miasto Sianów w zakresie realizacji zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla bezdomnych zwierząt

      - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

2.14 w sprawie współdziałania Gminy Miasto Koszalin z Gminą Malechowo w zakresie realizacji zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla bezdomnych zwierząt

      - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

2.15 w sprawie współdziałania Gminy Miasto Koszalin z Gminą Manowo w zakresie realizacji zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla bezdomnych zwierząt

      - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

2.16  w sprawie współdziałania Gminy Miasto Koszalin z Gminą Mielno w zakresie realizacji zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla bezdomnych zwierząt 

      - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

2.17 w sprawie współdziałania Gminy Miasto Koszalin z Gminą Miasto Sławno w zakresie realizacji zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla bezdomnych zwierząt

      - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

2.18 w sprawie współdziałania Gminy Miasto Koszalin z Gminą Świeszyno w zakresie realizacji zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla bezdomnych zwierząt

     - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

2.19 w sprawie współdziałania Gminy Miasto Koszalin z Miastem Darłowo w zakresie realizacji zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 
w Schronisku dla bezdomnych zwierząt

       - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

 

3. Zamknięcie sesji.

Posiedzenia Komisji w celu zaopiniowania projektów uchwał odbędą się w dniu 11 stycznia 2023 roku w następujących godzinach:

1) Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej o godzinie 14.30 w sali B,

2) Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów o godzinie 15.00 w sali B,

3) Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych o godz. 15.00 w sali konferencyjnej nr 300.