Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

Dziś XLIX sesja Rady Miejskiej

Autor Ala za UM Koszalin 22 Września 2022 godz. 7:18
Posiedzenie Rady Miejskiej w Koszalinie odbędzie się w sali konferencyjnej nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie przy ulicy Rynek Staromiejski 6-7. Rozpoczęcie sesji - godz. 9:00.

Część uroczysta – wręczenie medali „Za zasługi dla Koszalina”.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej.

4. Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Koszalin oraz ustalenia opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Koszalin

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

2) w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych samorządowego zakładu budżetowego i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku"

- opinia Komisji Spraw Społecznych

- opinia Komisji Kultury

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

3) w sprawie przyjęcia „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2022-2036, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku"

- opinia Komisji Spraw Społecznych

- opinia Komisji Kultury

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2022 rok

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2022-2036

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

6) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Koszalinie z dnia 09 maja 2022 r.

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

7) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 02 czerwca 2022 r.

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

8) w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 26 lipca 2022 r.

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

9) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

10) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Koszalinie

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

 

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski i oświadczenia.

10. Czas dla Rad Osiedli.

11. Zamknięcie sesji.

 

Jan Kuriata

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

ZASADY ORGANIZACJI TRYBUNY OBYWATELSKIEJ W DNIU 22 WRZEŚNIA 2022 ROKU

 

TRYBUNA OBYWATELSKA

Zgodnie z § 32 Statutu Miasta Koszalina w dniu 22 września 2022 roku tj. w dniu sesji Rady Miejskiej zaplanowanej w rocznym planie pracy, w godzinach od 16.00 do 17.00, w sali 300 Urzędu Miejskiego odbędzie się Trybuna Obywatelska.

Zgodnie z Uchwałą Nr II/29/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu funkcjonowania Trybuny Obywatelskiej umożliwia się mieszkańcom Koszalina wystąpienia publiczne w sprawach dotyczących funkcjonowania Miasta oraz sprawach istotnych dla jego mieszkańców. Warunkiem wystąpienia na Trybunie Obywatelskiej jest złożenie w Biurze Rady Miejskiej, najpóźniej dzień przed sesją, pisemnego zgłoszenia zawierającego co najmniej następujące informacje:

1) imię i nazwisko,

2) adres zamieszkania lub adres mailowy,

3) numer telefonu,

3) opis sprawy będącej przedmiotem wystąpienia.

Na dzień, w którym odbywa się Trybuna Obywatelska Biuro Rady Miejskiej rejestruje nie więcej niż 10 mieszkańców. Indywidualny czas wystąpienia zapisanego mieszkańca nie może trwać dłużej niż 5 minut (nie dopuszcza się wystąpień grupowych).

W celu profilaktyki i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, przed wejściem na salę obrad zaleca się założenie maseczki ochronnej, zakrywającej nos i usta, po uprzedniej dezynfekcji rąk.