Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

Politechnika Koszalińska wśród najlepszych uczelni akademickich w Polsce

2022-08-18 07:28:00 Ala za PK, fot. Adam Paczkowski, film: Studio HD Platon / Politechnika Koszalińska
Na Politechnice Koszalińskiej zakończyła się, realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, ewaluacja działalności naukowej za lata 2017-2021. Ocena przyniosła uczelni ogromny sukces.

Sześć dyscyplin do oceny

Politechnika zgłosiła do ewaluacji sześć dyscyplin z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych, społecznych i w dziedzinie sztuki. Oto one: Automatyka, elektronika i elektrotechnika; Ekonomia i finanse; Inżynieria lądowa i transport; Inżynieria mechaniczna; Nauki o polityce i administracji; Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Dyscypliny, które zostały poddane ocenie, reprezentowane są przez 280 pracowników naukowych. W trzech ewaluowanych kryteriach zgłoszono łącznie ponad 2.300 osiągnięć, w skład których weszły artykuły naukowe, monografie, patenty, projekty, granty zewnętrzne, usługi badawcze i przychody z komercjalizacji.

Inżynieria mechaniczna uzyskała kategorię A, przy jednocześnie najwyższej nocie w kryterium pierwszym (poziom naukowy prowadzonej działalności) w całym kraju ze wszystkich ocenianych jednostek. Potwierdza to ogromny potencjał w tej dyscyplinie i daje szanse na dalszy dynamiczny jej rozwój. Automatyka, elektronika i elektrotechnika; Ekonomia i finanse; Nauki o polityce i administracji uzyskały kategorię B+, dzięki czemu uczelnia zdobyła nowe uprawnienia na nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz możliwość kształcenia doktorantów w Szkole Doktorskiej. Pierwszy raz w historii Politechniki Koszalińskiej uczelnia będzie mogła nadawać stopnie naukowe w dyscyplinach z dziedziny nauk społecznych.

 

Ważny ośrodek naukowy w kraju

Wyniki ewaluacji potwierdzają, że Politechnika Koszalińska jest ważnym ośrodkiem naukowym na mapie Polski, realizującym nowoczesne badania naukowe, dostosowane do potrzeb rozwoju regionu. Uczelnia zapewnia kształcenie kadr na najwyższym światowym poziomie. Kategorie A oraz B+ uprawniają do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w kolejnych dyscyplinach. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej rozpocznie się 1 września.

Ewaluacja działalności naukowej to kolejny sukces uczelni w ostatnim czasie. Pod koniec lipca br., Politechnika Koszalińska dołączyła do elitarnego grona 21 polskich szkół wyższych, które działają w ramach uniwersytetów europejskich. W ostatnim naborze, nasza uczelnia była zaledwie jedną z trzech, które współtworzyły nowe uniwersytety europejskie, a nie przystąpiły do już funkcjonujących. EU4DUAL, bo tak nazywa się konsorcjum, w którym jednym z partnerów jest uczelnia, będzie koncentrować się na kształceniu praktycznym i łączeniu nauki z biznesem.

 

Element prestiżu szkoły wyższej

Czym jest ewaluacja naukowa? To ocena jakości działalności naukowej przeprowadzana w ramach dyscyplin uprawianych w uczelni. Co ważne, w obrębie dyscyplin, nie zaś wydziałów, jak było dotąd. Określona dyscyplina, np. Inżynieria mechaniczna lub Ekonomia i finanse, może zostać poddana ewaluacji, jeżeli zatrudnia co najmniej 12. pracowników prowadzących działalność naukową w tej dyscyplinie.

W wyniku ewaluacji, dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów. A także kwota dotacji z budżetu państwa. Dla studentów to również element prestiżu szkoły wyższej, dyscypliny nauki i kierunku, który zgłębiają. Dodatkowo, w wyniku oceny eksperckiej możliwa jest do uzyskania kategoria A+, przyznawana tylko wyróżniającym się dyscyplinom na arenie międzynarodowej.

 

Dużo więcej niż zakładaliśmy!

W dotyczącej wyników ewaluacji konferencji prasowej, która 17 sierpnia br. odbyła się w kampusie uczelni przy ulicy Śniadeckich uczelnię reprezentowali: dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej, dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK, prorektor ds. nauki, dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, prorektor ds. kształcenia, prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński, dziekan Wydziału Mechanicznego i dr inż. Artur Wezgraj, kanclerz Politechniki Koszalińskiej.

Prof. Danuta Zawadzka na wstępie podkreśliła: – W wyniku ewaluacji, czyli oceny działalności naszych badaczy, uczelnia otrzymała nowe uprawnienia akademickie. Badania rozwojowe i prace naukowe prowadzimy w dyscyplinach ocenianych przez Komitet Ewaluacji Nauki. Minister edukacji i nauki, na podstawie prac komitetu, nadaje dyscyplinom kategorie. W przypadku naszej ewaluacji możemy mówić o ogromnym sukcesie, który przełoży się na inne obszary działalności uczelni. Kiedy w 2018 roku wchodziły zmiany systemowe i organizacyjne, zakładaliśmy, że otrzymamy dwie kategorie B+. Teraz możemy powiedzieć, że wykonaliśmy nasz plan w 250 procentach!

 

Kolejny impuls do rozwoju

Prof. Błażej Bałasz przedstawił w szczegółach charakter trzech kryteriów zastosowanych w ewaluacji, zwracając uwagę, że ocena została przeprowadzona według nowych kategorii i zasad. – Ministerstwo od lat zwraca uwagę, że pieniądze, które w ramach subwencji otrzymuje uczelnia mają również pracować na rzecz jej otoczenia społeczno-gospodarczego – przypomniał. – Dokładnie tak dzieje się w przypadku Politechniki Koszalińskiej. Współpraca nasza z otoczeniem jest coraz bardziej efektywna, co przekłada się na konkretne osiągnięcia naukowców.

Warto przypomnieć, że w 2022 r., drugi rok z rzędu, badacze z Politechniki Koszalińskiej otrzymali prestiżową nagrodę – Zachodniopomorskiego Nobla za sukcesy naukowe. – Bardzo wysoka nota, którą uzyskała Inżynieria Mechaniczna daje nowe możliwości naszym pracownikom naukowym, zwłaszcza młodej kadrze, a samej uczelni kolejny impuls do rozwoju – przyznał prof. Waldemar Kuczyński. – Wyspy doskonałości [dyscypliny najwyżej oceniane - dop. red.] są bardzo dużą szansą, szczególnie dla młodych osób, do aktywizacji w obszarze badawczym i poszukiwania rozwiązań innowacyjnych, Właśnie dzięki innowacyjności, a co za tym idzie bardzo dużej liczbie zgłoszonych i przyjętych patentów, otrzymaliśmy tak dobry wynik.

 

Wzrost wysokości subwencji

Dr inż. Artur Wezgraj opowiedział o tym, w jaki sposób rezultaty ewaluacji przełożą się na wysokość subwencji dla uczelni. – Za tym wszystkim oczywiście stoją pieniądze z przeznaczeniem na badania naukowe – oznajmił kanclerz Politechniki Koszalińskiej. – Pani rektor od początku kadencji wprowadziła nowy system finansowania badań naukowych, tworząc wewnątrz uczelni mechanizm preferencyjny dla aktywnych naukowców. Stał się on uzupełnieniem systemu zewnętrznego. Wszystko to razem dało podstawę ekonomiczną do sukcesów, którymi od kilku lat może poszczycić się Politechnika Koszalińska. To gwałtowne przyspieszenie ma jeszcze jeden wymiar. Wysoka ocena działalności naukowej przełoży się na przyszły poziom finansowania badań realizowanych na uczelni. Skali wzrostu na razie nie znamy, on wynika z wielu czynników, ale już dzisiaj możemy mówić o naprawdę dużym sukcesie, który jest potwierdzeniem atrakcyjności uczelni dla przedsiębiorstw, podmiotów zewnętrznych.

Prof. Krzysztof Wasilewski mówił natomiast o pozytywnym oddziaływaniu wyników ewaluacji na działalność Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej. – Dotychczas oferta szkoły obejmowała możliwość doktoryzowania się w trzech dyscyplinach, od nowego roku akademickiego do tego grona dołączą dwie kolejne dyscypliny z dziedziny nauk społecznych, czyli nauki ekonomiczne i finanse oraz nauki o polityce i administracji – wyjaśnił.

Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

Jest umowa na realizację S6 Koszalin - Sławno i wybrano ofertę dla Sławno - Słupsk

30 Września 2022 godz. 14:31 Ala za GDDKiA
Dziś GDDKiA podpisała umowę na realizację drogi ekspresowej S6 na odcinku Koszalin - Sławno. Inwestycję zrealizuję konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud, a wartość kontraktu to 657,9 mln zł. Nowa trasa będzie dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku i długości 23,2 km. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec sierpnia 2025 roku. Dzisiaj również wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na realizację sąsiedniego odcinka S6 Sławno - Słupsk. Jest to oferta firmy Stecol o wartości 701,6 mln zł. Pozostali wykonawcy mają 10 dni na ewentualne odwołania od wyboru oferty. Roboty budowlane i projekty wykonawcze dla S6 Koszalin - Sławno Wykonawca będzie miał za zadanie przygotować projekty wykonawcze oraz zrealizować roboty budowalne, a także uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Na opracowanie projektów przewidziano 10 miesięcy, natomiast na same prace budowlane 19 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych. Dla inwestycji została już w sierpniu ubiegłego roku uzyskana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W ciągu 30 dniu od podpisania umowy wykonawcy zostanie przekazany plac budowy. W pierwszym etapie będą prowadzone prace przygotowawcze - sprawdzenie saperskie, prace geodezyjne i wycinki. Zasadnicze roboty rozpoczną się po przygotowaniu i zatwierdzeniu projektów wykonawczych. Odcinek Koszalin - Sławno Odcinek rozpoczyna się tuż za obwodnicą Koszalina i Sianowa, a kończy przed miejscowością Sławno. W ramach inwestycji przewidziano budowę czterech węzłów drogowych (Kawno, Malechowo, Karwice, Bobrowice), Obwodu Utrzymania Drogi, pary Miejsc Obsługi Podróżnych (Karwice Północ i Południe) oraz 20 obiektów mostowych, w tym 5 obiektów będzie pełniło funkcję przejść dla zwierząt. Trasa będzie wygrodzona od otaczającego terenu siatkami i wyposażona w bariery energochłonne. Zadanie obejmuje także przebudowę dróg poprzecznych, krzyżujących się z nowo zaprojektowaną drogą ekspresową oraz budowę dróg dojazdowych. Odcinek Sławno - Słupsk Odcinek o długości 22,9 km omija Sławno częściowo od strony południowej i biegnie do Słupska, znajdującego się już w województwie pomorskim. W ramach umowy, podobnie jak w przetargu na odcinek Koszalin - Sławno, wykonawca przygotuje projekty wykonawcze oraz zrealizuje roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W ramach tego zadania oprócz trasy głównej powstaną cztery węzły drogowe (Sławno, Warszkowo, Września i Sycewice) oraz infrastruktura towarzysząca. W planach jest m.in przebudowa dróg krzyżujących się z nową „eską”, budowa dróg dojazdowych, a także awaryjnych wjazdów czy przejazdów. ...
 

Jarosław Kaczyński przyjedzie do Koszalina

27 Września 2022 godz. 12:27 Ala, fot. PiS
 

Koszalin: Obłuda i kłamstwo. Polityczny ping pong trwa

27 Września 2022 godz. 16:39 Ala, fot. UM Koszalin
Niewiele czasu potrzebował Piotr Jedliński, by odpowiedzieć atakiem na krytyczne słowa wypowiedziane pod jego adresem przez senatora Stanisława Gawłowskiego. Przypomnijmy, senator Gawłowski podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami w ostrych słowach skrytykował niechcianej przez koszalinian realizację budowy drogi na Górze Chełmskiej i związanej z nią wycinki ponad 300 drzew. W pewnym momencie swojej wypowiedzi reagując emocjonalnie powiedział:  "Piotr (Jedliński), kończ, wstydu oszczędź".  Nie trzeba było długo czekać na reakcję ratusza. Jedliński na swoim fanpejdżu   zaatakował senatora:    Cały post przeczytacie klikając tu. Gawłowski dość szybko ripostował:    Wywołała się całkiem spora dyskusja. W komentarzach pojawiały się głosy za i przeciw. Jednak chyba najbardziej trafnie skomentował obecną sytuację Jacek Wezgraj, który od dawna jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych: Tu musimy przypomnieć Jedlińskiemu o innym jego pomyśle związanym z Górą Chełmska. Promował go w swojej kampanii wyborczej. Chodzi o... kolejkę linową mającą połączyć Górę Chełmską z Mielnem. Pomysł na turystyczną atrakcję doskonały, ale... Ile drzew trzeba by było wyciąć na Górze Chełmskiej, by utorować przejazd kolejce? Link do oficjalnej informacji zamieszczonej na stronie UM Koszalin znajduje się tu: "Koszalin jeszcze bliżej morza". Na tej konferencji pojawił się także były wicemarszałek województwa Andrzej Jakubowski... Obłuda i kłamstwo!...
 

Ulica Prosta z nieprostymi problemami

wczoraj, 09:00 eWok, fot. Dominik Wasilewski
Koszalinianie mieszkający w pobliżu ulicy Prostej mają uwagi dotyczące modernizacji tej ulicy. - Miało być lepiej, a jest gorzej. Proszę zobaczyć jaki spadek ma ten chodnik. Zimą, to będzie prawdziwa "jazda bez trzymanki" - mówi jeden. - To nie do pomyślenia, ale wykonawca podrzucił budowlane resztki pod mój płot - dodaje inny. Przebudowa ulicy Prostej co rusz natrafia na kolejne problemy, a te przedłużają termin zakończenia prac. Najpierw w ratuszu zapowiadano, że będzie gotowa w czerwcu tego roku. Potem, że w sierpniu. Teraz mówi się o końcu października. Patrząc jednak na to, jak wyglada ta inwestycja, to i ten termin wydaje się być wątpliwy... Mieszkańcy są zaniepokojeni nie tylko przeciągającymi się pracami ale i jakością ich wykonania. Największe obawy wzbudza chodnik odgradzający parking sklepu Biedronka od ulicy Prostej, a dokładnie spadek jaki znajduje się na nim. - Tu mieszka sporo starszych ludzi, którzy robią zakupy w "Biedronce" i już teraz boja się korzystać z niego - informuje nas Czytelnik. - A co dopiero będzie zimą. Przecież to polbruk... Czy Polak zawsze musi być mądry po szkodzie - zastanawia się.  Zwróciliśmy się o wyjaśnię do inwestora, Urzędu Miejskiego. - Inwestycja jest w trakcie realizacji. Spadek ten zostanie pomniejszony - poinformowała Elżbieta Reinholz, dyrektorka Wydziału Inwestycji. - Projektant dokona odpowiednich zmian, a inspektor nadzoru dopilnuje, by je wykonano - zapewniła. - Cieszymy się, że mieszkańcy informują o tych sprawach. Na tym etapie jesteśmy w stanie jeszcze zadbać o zmiany. W końcu to oni na co dzień będą korzystali z drogi, chodników, ścieżki rowerowej - dodaje Robert Grabowski, rzecznik ratusza. A problemów, tych mniejszych jest znacznie więcej. - Jest sporo nierówności przy założonych odwodnieniach. Trzeba uważać, by nie potknąć się o nie. Na to także należałoby zwrócić uwagę - mówią. Do tego dodać trzeba niezbyt estetycznie wykonane tereny zielone...  Przypomnijmy,  remont ulicy Prostej toczą się - z przerwami - od października ubiegłego roku. I ma sporo pecha. Najpierw wykonawca natrafił na położony w zupełnie innym niż to wynikało z planów kabel energetyczny. I to nie byle jaki, bo najprawdopodobniej doprowadzający prąd do szpitala. Gdy udało się rozwiązać ten problem. pojawił się kolejny. Znów energetyczny. Tym razem przewód był znacznie mniejszy i stosunkowo szybko poradzono sobie z przełożeniem jego.  Ulica Prosta ma 466 metrów długości. Remontowana jest wraz z ulicą Popiełuszki (długość 517 m). Przebudowa obu tych ulic kosztować będzie około 10 mln zł. 2,6 mln złotych to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z umową zakończenie prac na ulicy Popiełuszki ma nastąpić 20 miesięcy od czasu przejęcia placu budowy.  Dzięki interwencji mieszkańców w Koszalinie uda się dokonać racjonalnych zmian tej inwestycji. Podobnie było i w tym przypadku:    W Internecie natrafiliśmy jednak na taki "kwiatek:...
 

Ustawa o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej: nowa wersja, nowe treści?

29 Września 2022 godz. 8:25 Ala za Fundacja Batorego
Przekazano do publicznych konsultacji, przygotowaną w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, nową wersję projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. W obecnym kształcie ustawa w mniejszym stopniu ogranicza samodzielność samorządu, choć nadal jego zadania i kompetencje nie są respektowane, co stoi w sprzeczności z konstytucyjną zasadą pomocniczości. W obecnym projekcie utrzymana została – nieznana Konstytucji RP – konstrukcja stanów quasi-nadzwyczajnych: zagrożenia i pogotowia, na której opiera się cała koncepcja ustawy – pisze prof. Hubert Izdebski w analizie dla forumIdei Fundacji Batorego. Prof. Hubert Izdebski analizował dla forumIdei Fundacji Batorego także poprzednią wersję ustawy. W swojej nowej analizie porównuje projekt przekazany do konsultacji publicznych (określany w tekście jako „Projekt 31.8") z poprzednim („Projekt 14.2") noszącym datę 14 lutego 2022 roku. W związku z powyższym autor nie powtarza oceny poprzedniego projektu ustawy w całym jej zakresie.Prof. Izdebski zastanawia się, na ile obecny projekt – choć może służyć także uporządkowaniu stanu prawnego – jest wynikiem zamiaru kontynuowania zmiany ustroju bez zmiany Konstytucji.„ Analiza tego projektu pod kątem konstytucyjnych praw człowieka i obywatela oraz decentralizacji władzy publicznej i tym samym samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, potwierdza ogólną tendencję dokonywania od 2015 roku drogą legislacyjną i pozalegislacyjną zmian ustroju Rzeczypospolitej bez, niemożliwej ze względu na skład parlamentu, zmiany Konstytucji" – uważa prof. Hubert Izdebski.Stany quasi-nadzwyczajne: zagrożenia i pogotowiaW swojej obecnej wersji projekt nadal może budzić istotne wątpliwości natury konstytucyjnej ze względu na podtrzymanie stopniowania szczególnych opisanych w nim stanów: pogotowia (obowiązującego również organy samorządu, jak i przedsiębiorców), zagrożenia i klęski żywiołowej. Oznacza to propozycję wprowadzenia dwóch, nieznanych Konstytucji RP stanów quasi-nadzwyczajnych.Prof. Izdebski przypomina uzasadnienie wyroku z 21 kwietnia 2009 roku dotyczącego ustawy o zarządzaniu kryzysowym, w którym Trybunał Konstytucyjny podkreślił: „Konstytucja wyznacza granice między stanami nadzwyczajnymi (art. 228 Konstytucji) a «normalnym» funkcjonowaniem państwa. [...] Konstytucja rozróżnia wyłącznie zagrożenie zwykłe i zagrożenie szczególne dla państwa i jego obywateli. Nie zawiera natomiast przepisów zezwalających na wyróżnianie specyficznego stanu narastania zagrożeń («sytuacji kryzysowej»), usytuowanego pomiędzy zwykłymi zagrożeniami bezpieczeństwa państwa (dla likwidacji bądź ograniczenia których wystarczają zwykłe środki konstytucyjne) a zagrożeniami szczególnymi, uzasadniającymi prowadzenie jednego ze stanów nadzwyczajnych".   Eksperci, samorządowcy i eksperci od bezpieczeństwa wyrażają zasadnicze zastrzeżenia dotyczące zaproponowanych rozwiązań, w tym ich zgodności z konstytucją RP. 30 września (piątek) w godz. 13.30-15:30 zapraszamy na debatę online poświęconą projektowi ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej „Skuteczne zarządzanie kryzysowe czy ograniczanie autonomii samorządu?".  Do udziału w debacie zaprosiliśmy ekspertki i eksperta: prawnego, od spraw bezpieczeństwa, samorządowców oraz odpowiedzialnego za projekt ustawy - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Macieja Wąsika. Udział w debacie potwierdzili dotychczas: Hubert Izdebski (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Zespół Ekspertów Samorządowych Fundacji Batorego) Antoni Podolski (b. wiceminister MSWiA, Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie) Michał Domaradzki (dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd m.st. Warszawy) Arkadiusz Adam Nowalski (burmistrz Miasta Sejny) Prowadzenie: Edwin Bendyk (prezes Fundacji im. Stefana Batorego).     ...
 

Hiszpan, który szkoli polskich piłkarzy: „Kocham żurek i ciężką pracę”

22 Września 2022 godz. 13:34 Art za Arskom
Corrida, tapasy, flamenco, słońce i futbol na najwyższym poziomie – to pierwsze skojarzenia, kiedy myślimy o Hiszpanii. Jose Morales Exposito w andaluzyjskiej Cordobie od lat uczy futbolu młodych i starszych adeptów futbolu, ale jego ulubionym czasem jest lato, kiedy… przyjeżdża do Polski. – Od siedmiu lat mam okazję co roku pracować z młodymi Polakami. Czuję się tu jak w domu, a w niektórych piłkarskich elementach Hiszpanie mogą się od was uczyć – podkreśla szkoleniowiec, który współpracuje z fundacją Polish Soccer Skills. Kiedy przyjeżdżamy do Centralnego Ośrodka Sportu w Spale, Jose Morales Exposito jest właśnie w trakcie ósmego turnusu z rzędu, na którym pracuje z młodymi Polakami, przybliżając im piłkarską filozofię, która doprowadziła La Roja do mistrzostw świata i Europy. Z nieba leje się żar, ale dla mieszkającego na co dzień w Cordobie Jose, 34 stopnie to igraszka. – U nas latem nie da się wyjść na boisko, bo byś się usmażył. Wiesz, ile stopni dzisiaj jest w Cordobie? 43. To, co dzisiaj macie w Polsce, to miłe ciepełko – śmieje się. Pod jego okiem w każdym tygodniu blisko setka dzieciaków, które w małych, czteroosobowych zespołach szlifują pod okiem ekspertów różne elementy piłkarskiego rzemiosła. Jose odpowiada za technikę, małe gry, drybling, ale też odpowiednie ustawianie się na boisku. – Fundacja Polish Soccer Skills ma motto „From passion to perfection” [„od pasji do perfekcji”, przyp. red.]. Bardzo mi się podoba. W piłce nożnej nie da się doskonalić, nie będąc jej pasjonatem, dlatego staram się obdarzyć swoją pasją wszystkich podopiecznych – uśmiecha się hiszpański szkoleniowiec, który od siedmiu lat spędza okres wakacyjny nad Wisłą.   Żurek i druga rodzina Zanim Jose Morales Exposito został uznanym w Andaluzji specjalistą od szkolenia młodych piłkarzy i zanim otrzymał zaproszenie do Polski, którą pokochał jak własną ojczyznę, życie go nie rozpieszczało. – Znam wartość ciężkiej pracy, wiem ile wysiłku kosztuje na przykład wielogodzinna praca przy zbiorach oliwek, żeby zarobić na chleb. Dlatego w futbolu kluczowe są dla mnie skromność i pracowitość. Wy, jako naród, macie to mocno zakorzenione, pewnie dlatego tak dobrze mi się tu pracuje. Lubicie ciężką pracę, a tego brakuje bardzo wielu moim rodakom, również na treningach piłkarskich – opowiada Hiszpan.    Kiedy siedem lat temu po raz pierwszy trafił na obóz Polish Soccer Skills, nie wiedział o naszym kraju zbyt wiele, ale szybko nadrobił braki. Okazało się, że nie tylko potrafi przekazać młodym piłkarzom i piłkarkom wiedzę dotyczącą tego, jak celnie kopnąć futbolówkę, czy jak mądrze ustawiać się na boisku. Jose swoją pasją i optymizmem zaraża wszystkich, z miejsca stając się ulubionym trenerem. Sam również traktuje szansę pracy w Polsce jako dar od niebios. – Wybrałem wasz kraj, bo uwierzyłem, że moja wiedza o futbolu może was naprawdę zaciekawić. Od siedmiu lat jestem tu co roku i błyskawicznie zakochałem się w Polsce i Polakach. Podziwiam waszą siłę, waszą pracowitość i zdolność do poświęceń. Wysiłek ostatecznie zawsze zostaje nagrodzony. Na boisku tak samo jak w życiu. Patrzę na przygodę z polskim futbolem jak na prezent od życia. Czuję się, jakbym miał tutaj drugą rodzinę. Jestem dumny i wdzięczny za szansę poznania Polski – uśmiecha się szkoleniowiec, który odnalazł w sobie pierwiastek polskości również przy stole: jego ulubioną zupą został żurek.   Zdjęcie z fanem Bielsy Jeszcze ja! Jeszcze ja! Mogę prosić o zdjęcie? – dziesięcioletni Bartek to kolejny z uczestników obozu, który mimo upału i zmęczenia całym tygodniem treningów, ostatniego dnia obozu w Spale po treningu ustawia się w kolejce do zdjęcia z trenerem Jose. Pamiątkowa fotografia z Hiszpanem ląduje po kolei w pamięci telefonów przynajmniej połowy uczestników, z których część w przyszłości może zagrać w reprezentacji Polski. W takich samych zgrupowaniach Polish Soccer Skills brali udział Karol Linetty, Jakub Kiwior, Kamil Jóźwiak i wielu innych zawodników, którzy dzisiaj odgrywają wiodącą rolę w naszym futbolu. Czy dzieciaki, które przez tydzień korzystały w Spale z wiedzy ekipy Polish Soccer Skills pójdą w ich ślady? Jose ma wielką nadzieję, że tak się stanie.    – Moim idolem jest Marcelo Bielsa, Argentyńczyk, który może nie ma pełnej gabloty trofeów, ale wielu trenerów i piłkarzy traktuje go jako swojego najważniejszego nauczyciela. To człowiek, który naprawdę żyje futbolem, uwielbia dzielić się wiedzą. Jest przy tym niezwykle skromny i stąpa twardo po ziemi. A przede wszystkim każdą chwilę swojego życia podporządkowuje piłce nożnej. Kiedy jeszcze pracował w Newell’s Old Boys, szefowie klubu wyznaczyli mu zadanie wyszukania młodych talentów do klubu, które w przyszłości będą wzmocnieniami pierwszego zespołu. Zaznaczył na mapie 70 miejsc, wsiadł w samochód i zaczął objazd kraju. Kiedy dojeżdżał do danego miasteczka, pytał miejscowych o utalentowane dzieciaki, patrzył jak sobie radzą i, jeśli przekonały go swoją grą, podpisywał z nimi kontrakt. W ten sposób do jego klubu trafił 13-letni Mauricio Pochettino. Była trzecia nad ranem, kiedy zapukał do drzwi jego rodziców, żeby przekonać ich do transferu – opowiada ze śmiechem hiszpański specjalista od pracy z młodzieżą.   Od Bielsy Morales Exposito z pewnością wziął dbałość o szczegóły. Pierwszy dzień obozu to dla niego nauka blisko stu różnych imion dzieciaków. Komunikacja to podstawa i oznaka szacunku do podopiecznych. – To jest fundament całej naszej pracy. W ten sposób trener pokazuje, że czuje bliskość ze swoimi uczniami – podkreśla. Nauczył się również piłkarskiego polskiego, a młodzi wyjeżdżają z obozów ze znajomością podstaw języka hiszpańskiego. Poza komunikacją, czteroosobowe zespoły pod jego okiem ćwiczą zachowanie w różnych boiskowych sytuacjach: grę 1 na 1 czy 2 na 2, szybkie przejścia z fazy ataku do obrony i odwrotnie, a także błyskawiczne podejmowanie decyzji na boisku. – Moje treningi musza być intensywne i dynamiczne. Przygotowanie motoryczne jest bardzo istotne, bo w dzisiejszych czasach w piłkę nożną gra się dużo szybciej, niż jeszcze niedawno. Piłkarze muszą zwracać uwagę na kwestie fizyczne. W Polsce to naturalne. Jesteście silni, szybcy, wysocy. Musicie popracować nad szybkością podejmowania decyzji na boisku i nad kilkoma innymi elementami. Ale myślę, że gdyby skrzyżować najlepsze cechy hiszpańskiego i polskiego piłkarza, to otrzymalibyśmy gracza kompletnego, który byłby nie do zatrzymania – uśmiecha się Jose. Tak też postrzega swoją misję na polskich boiskach. Współpraca z fundacją Polish Soccer Skills daje mu szansę na skrzyżowanie piłkarskich DNA dwóch zakochanych w futbolu nacji i robi wszystko co w jego mocy, żebyśmy już niebawem mogli w reprezentacji oklaskiwać „iberyjskich” Polaków. A że przy okazji może zjeść żurek i cieszyć się rześką, wynoszącą zaledwie 35 stopni Celsjusza temperaturą? To dla mieszkańca spalonej słońcem Kordoby, w której kibice do dziś wspominają bramkarskie popisy Pawła Kieszka, tylko część z dodatkowych powodów do uśmiechu.  ...
 

Nowe przepisy namnożyły skrzyżowań

26 Września 2022 godz. 12:33 Ala za PAP MediaRoom
Nowela Prawa o ruchu drogowym zmieniła definicje skrzyżowania i drogi, co oznacza, że za skrzyżowania zostały uznane miejsca, które wcześniej nimi nie były, co ma wpływ m.in. na wyprzedzanie i prędkość jazdy – pisze Prawo.pl. Serwis ocenił, że zdezorientowani są nie tylko kierowcy, ale i eksperci od ruchu drogowego, w tym policjanci. Jak przypomniał Prawo.pl, nowe przepisy obowiązują od 21 września i są konsekwencją sierpniowej nowelizacji ustawy o Rządowym Funduszu Dróg i innych ustaw, w tym ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowela m.in. zmienia brzmienie wielu pojęć, wprowadziła nowy rodzaj przejścia dla pieszych – przejście sugerowane, czyli nieoznakowane miejsce umożliwiające przekraczanie jezdni, drogi dla rowerów i torowiska oraz nowe obowiązki pieszego przy przekraczaniu drogi dla rowerów. „Nowelizacja pogmatwała wiele przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, a kierowca powinien wiedzieć, czy dane miejsce jest na przykład skrzyżowaniem czy nie jest, aby wiedzieć, jak ma się poprawnie zachować w danej sytuacji” - powiedział serwisowi Prawo.pl Mariusz Wasiak, ekspert z zakresu ruchu drogowego z Komendy Głównej Policji. - Policja już skierowała do ministra infrastruktury pismo, wskazując na swoje wątpliwości i czeka na informację zwrotną” - dodał. Jak zaznaczył portal, nowelizacja przedefiniowuje wiele pojęć dopasowując ich brzmienie do ustawy o drogach publicznych. „Rewolucyjną zmianą jest to, że do tej pory skrzyżowaniem było miejsce, które przecina, łączy lub rozwidla dwie drogi. Teraz skrzyżowaniem stały się połączenia międzyjezdniowe. Czyli, jeśli na klasycznej drodze dwujezdniowej jest jakiś krótki odcinek zalany asfaltem służący do zawracania, to miejsce jest stało się skrzyżowaniem, nawet jeśli od tej drogi nie odchodzi żadna inna droga” – wskazał w rozmowie z Prawo.pl Tomasz Matuszewski, wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie. Matuszewski zwrócił uwagę, że po zamianie definicji kwestie skrzyżowania „będzie definiowała już nie sama jezdnia, a droga, czyli pojęcie szersze znaczeniowo, które po nowelizacji stało się bardziej szerokie”. Dodał, że kierowcy na tych połączeniach międzyjezdniowych będą musieli teraz uważać. „Wiele przepisów zarówno ustawy Prawo o ruchu drogowym jak i rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych jest połączonych z faktem przejeżdżania przez skrzyżowanie. To jest na przykład związane z oznakowaniem, zakazem wyprzedzania na skrzyżowaniu” – wskazał. Serwis przypomniał, że zgodnie z nowym taryfikatorem wyprzedzanie na skrzyżowaniu jest jednym z najsurowiej karanych wykroczeń – grozi za to mandat w wysokości 1000 zł i 10 punktów karnych. Poza tym, jak zauważył Prawo.pl, łatwiej będzie też załapać punkty za przekroczenie prędkości. „Jeśli na tej drodze była prędkość podniesiona znakami, to skrzyżowanie odwołuje tę prędkość do prędkości administracyjnej” – zaznaczył w rozmowie z portalem Filip Grega, instruktor nauki jazdy i twórca youtubowego kanału „Prawko Plus”. Prawo.pl ocenił, że nowa definicja może spowodować jeszcze jeden problem, bo kierowca nie będzie miał jasności, w jakiej odległości może zatrzymać pojazd. Przypomniał, że przepisy definiują to jednoznacznie – 10 metrów od skrzyżowania lub przejścia dla pieszych....