Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

Fundusze unijne to mądre inwestowanie, a nie wyścig

2018-09-21 13:34:00 Ekoszalin z mat. informacyjnych
- Unijne pieniądze z programu regionalnego na Pomorzu Zachodnim nie są zagrożone – te stanowcze słowa marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza to szybka odpowiedź na jego zdaniem skandaliczny i bezpardonowy atak polityczny ze strony Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego i szefa sztabu wyborczego PiS Tomasza Poręby, którzy zarzucają, że w zachodniopomorskiem zagrożone zwrotem do Brukseli jest 97 mln euro. Marszałek przypomniał, że Komisja Europejska certyfikowała już 101% tzw. wykonania celu N+3.

- Dzięki funduszom unijnym powstała tu pierwsza marina. Dzięki funduszom rybackim powstał drugi port. Pieniądze unijne z programów centralnych pomogły zbudować most, który jest za nami, mamy przecież stadion im. Sebastiana Karpiniuka. – ta wyliczanka inwestycji zrealizowanych dzięki wsparciu unijnymi środkami w Kołobrzegu, w ustach marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza nie była przypadkowa. To dowód na to jak samorządy dobrze wykorzystują europejskie wsparcie, za co od kilkunastu miesięcy są systematycznie krytykowane przez Rząd. W ostatnich dniach Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński zarzucił, że w zachodniopomorskiem zagrożonych jest ponad 97 mln euro.

 

- To skandaliczny atak polityczny ze strony PiS, ministra rozwoju regionalnego Jerzego Kwiecińskiego i szefa sztabu wyborczego PiS Tomasza Poręby. PiS straszy w ten sposób Polaków i Polskę. Chcę uspokoić, że pieniądze z RPO na Pomorzu Zachodnim nie są zagrożone, bo tak nie jest. – wyjaśnił stanowczo marszałek Olgierd Geblewicz.

 

Ostatnia, wrześniowa pula rozliczeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego z Komisją europejską pozwoliła osiągnąć zasadę N+3 (na cztery miesiące przed końcem roku) i pułap 101,3 %, na koniec roku ma on wynieść aż 114%. To wynik znacząco wyższy od planu. W przypadku tzw. rezerwy wykonania już teraz wskaźniki zostały osiągnięte w trzech z dziewięciu osiach priorytetowych. Pozostałe, uda się osiągnąć bądź zostaną przesunięte do innych obszarów zgodnie z oczekiwaniem.

 

- To nic nowego, PiS straszył już w poprzedniej perspektywie utratą funduszy. Miesiąc temu RPO 2007-2013 rozliczyliśmy nie tracąc ani jednego euro. – dodał Geblewicz.

 

W swoich wystąpieniach Minister Kwieciński wskazywał także, że Programy Krajowe idą lepiej niż Regionalne. Marszałek Geblewicz odniósł się do tych słów mówiąc - Panie Ministrze jeśli chce Pan dalej używać tego argumentu, to na wstępie niech Pan serdecznie podziękuje Pani Premier Kopacz i Premier Elżbiecie Bieńkowskiej za to, że przygotowały, podjęły ryzyko i rozpoczęły inwestycje, podpisały umowy z wykonawcami nie czekając na finał negocjacji z Komisją Europejską dzięki czemu rząd PiS przychodząc do władzy miał na koniec 2015 r. zakontraktowane, a częściowo już zrealizowane 10% funduszy w największym Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Te 10% górki, skutkuje do dziś. Jeśli by je odjąć, to programy krajowe były by daleko za regionalnymi. Nim skrytykujecie innych podziękujecie poprzednikom – PO-PSL.

 

Geblewicz nie pominął także stwierdzenia, że Rząd „pomaga” regionom we wdrażaniu RPO - Rząd „pomaga samorządowcom” nasyłając niczym nieuzasadnione dziewięciomiesięczne kontrole CBA i paraliżując wydziały wdrażania środków unijnych, przejmując Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, które w niektórych regionach wdrażały działania środowiskowe RPO. „Rządowa pomoc” to także wielomiesięczne opóźnienia w przyjęciu krajowych dokumentów strategicznych, bez których nie można było uruchomić licznych konkursów. Za to wszystko należy podziękować Rządowi, który na dodatek stworzył molocha - Wody Polskie, który przez miesiące nie mógł się ogarnąć ze złożeniem fiszek projektowych na małą retencję czy ochronę przeciwpowodziową .- wyjaśniał marszałek.

 

Zdaniem Olgierda Geblewicza wydatkowanie środków unijnych to ich mądre inwestowanie, a nie „wyścig szczurów”.Jako przykład wskazał, forsowanie przez PiS politycznych projektów jak choćby portu lotniczego w Radomiu, który nie tylko nie przynosi efektów, ale powoduje olbrzymie straty dla samorządów oraz okolicznych mieszkańców i społeczności. Warto przypomnieć, że autorskie rozwiązania Pomorza Zachodniego – jak tzw. Kontrakty Samorządowe, są w zlecanych przez Rząd analizach uznawane przez niezależnych ekspertów nowatorskie i bardzo dobre rozwiązania w programowaniu rozwoju. Są one wręcz zalecane do stosowania w innych regionach Polski.

 

Według ostatnich informacji tempo wdrażania Programów Krajowych (65% kontrakacji) jest zbliżone do Programów Regionalnych realizowanych przez samorządy województw ( 58% kontraktacji). Warto pamiętać, że wdrażanie środków unijnych na poziomie regionalnym to większy nakład pracy nad dużo mniejszymi projektami i ponad 3 razy więcej naborów, ocena 2 razy większej ilości wniosków, oraz prawie 3 razy więcej podpisanych umów.

 

Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

Od dziś tymczasowo przywrócona kontrola graniczna

10 Lutego 2019 godz. 10:15 Ala za KG SG
Od 10 do 16 lutego na granicy wewnętrznej zostaje tymczasowo przywrócona kontrola graniczna. Powodem jest odbywające się w przyszłym tygodniu w Warszawie „Spotkanie ministerialne poświęcone budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie”. Podróżni powinni w tym czasie pamiętać o posiadaniu ważnych dokumentów - paszportu lub dowodu osobistego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Takich miejsc będzie w sumie aż 287, w tym 264 na granicy lądowej: na granicy z Czechami – 142, ze Słowacją  – 62, z Niemcami – 48, z Litwą – 12. Kontrola prowadzona będzie w sposób wyrywkowy, w oparciu o patrole Straży Granicznej z wykorzystaniem specjalistycznego, mobilnego sprzętu. Wszyscy odwiedzający w tym czasie Polskę powinni być przygotowani na konieczność okazania dokumentów oraz udostępnienia do kontroli  pojazdu, którym podróżują. Obywatele UE, EOG oraz innych państw, które nie należą do UE, ale na podstawie umów zawartych z UE korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania, mogą wjechać na terytorium Polski na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Obywatele państw trzecich muszą spełnić warunki wjazdu określone w przepisach i posiadać paszport oraz wizę, jeśli jest wymagana. Lista państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz, jest dostępna na stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kontrola na granicy wewnętrznej była tymczasowo przywracana już czterokrotnie - podczas EURO 2012, szczytu klimatycznego w listopadzie 2013, na Światowe Dni Młodzieży i szczyt NATO w 2016 roku oraz na przełomie listopada i grudnia 2018 z powodu po raz kolejny odbywającego się w Polsce szczytu klimatycznego. Doświadczenie pokazuje, że działania realizowane w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej nie wpływają w sposób istotny na utrudnienia w ruchu na drogach przecinających granicę państwową. Przekroczenie granicy w miejscu do tego niewyznaczonym jest wykroczeniem, za które grozi mandat w wysokości 500 zł. Decyzję o karze będzie podejmował funkcjonariusz podczas kontroli, każdy przypadek traktując indywidualnie i biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności zdarzenia.  ...
 

Będą większe środki na budowę S11 Koszalin – Bobolice

8 Lutego 2019 godz. 5:42 Ala za Ministerstwo Infrastruktury
Wczoraj minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał aneks do programu inwestycji dla budowy drogi ekspresowej S11 Koszalin – Szczecinek na odcinku od węzła Koszalin Zachód do węzła Bobolice. Dzięki temu zabezpieczone zostaną środki na realizację zadania w wysokości umożliwiającej GDDKiA wszczęcie postępowania przetargowego. Po podpisaniu aneksu szacunkowy łączny koszt inwestycji wynosi obecnie 1 487 mln zł (wcześniej 1 208 mln zł).  Głównym czynnikiem wzrostu kosztów jest wzrost cen materiałów budowalnych oraz wynagrodzeń w sektorze budowlanym. Inwestycja polegać będzie na budowie drogi ekspresowej na odcinku Koszalin - Bobolice. Nowa trasa w większości będzie poprowadzona nowym przebiegiem, w oddaleniu od obecnej DK11. Ten odcinek umożliwi całkowite ominięcie Koszalina, włączając się w budowaną obwodnicę Koszalina i Sianowa na węźle Koszalin Zachód. Droga wyprowadzi ruch tranzytowy z szeregu miejscowości przy obecnej DK11. W ramach inwestycji powstanie również łącznik S11 z DK25 na południe od Bobolic. W ramach zadania zostanie wybudowany odcinek drogi ekspresowej S11 o długości 47,7 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Rozbudowany zostanie węzeł Koszalin Zachód, oraz wybudowane zostaną 4 nowe węzły drogowe: „Zegrze Pomorskie", „Koszalin Południe", „Głodowa", „Bobolice”. Dzięki inwestycji skróci się czas podróży, co pozwoli na zwiększenie dostępności ekonomicznej i komunikacyjnej tego regionu. Ponadto poprawie ulegnie bezpieczeństwo ruchu przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Przewidywany okres realizacji inwestycji w trybie „projektuj i buduj" to lata 2019–2023. Wybór wykonawcy jest planowany w 2019 r....
 

Nabór do Koszalińskiej Rady Kobiet

13 Lutego 2019 godz. 14:25 Ekoszalin z mat. informacyjnych
Od jutra, 14 lutego, można zgłaszać kandydatki do pracy w Koszalińskiej Radzie Kobiet. Do specjalnego formularza (można go pobrać ze strony www.koszalin.pl) należy dołączyć co najmniej dwie rekomendacje wystawione przez instytucje lub organizacje, poświadczające zaangażowanie kandydatki w działania na rzecz mieszkańców Koszalina. Komplet dokumentów należy umieścić w zaklejonej kopercie z napisem „nabór do Koszalińskiej Rady Kobiet", którą należy złożyć do końca miesiąca w kancelarii Urzędu Miejskiego (Rynek Staromiejski 6-7). Do Rady mogą zgłaszać się pełnoletnie kobiety, które mieszkają w Koszalinie, który jest centrum ich działalności społecznej i zawodowej. Najważniejsze zadania Rady to: diagnozowanie sytuacji kobiet w Mieście, analiza polityki, opiniowanie projektów strategicznych i monitorowanie działań Miasta w obszarze równouprawnienia płci oraz problemów i potrzeb kobiet, upowszechnianie wśród mieszkanek i mieszkańców idei równości kobiet i mężczyzn, organizowanie akcji społecznych oraz imprez podejmujących tematy kobiece i równouprawnienia, aktywizowanie kobiet do udziału w życiu społecznym oraz realizacja projektów promujących różne przejawy aktywności kobiet, współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w zakresie równouprawnienia płci, inicjowanie działań zmierzających do zintegrowania koszalińskiego środowiska kobiet aktywnych, monitorowanie wysokości płac oraz równego dostępu obojga płci do usług oferowanych przez samorząd i różne podmioty.   Kadencja liczącej 15 osób Koszalińskiej Rady Kobiet trwać będzie 3 lata. Na zdjęciu ilustrującym informacje – Koszalińska Rada Kobiet minionej kadencji....
 

Koszalin: Lista sportowych stypendystów

12 Lutego 2019 godz. 8:17 Ala za Rzecznik Prasowy Prezydenta Koszalina, fot. FB/Magdalena Majos
W środę o godz. 10:00 w sali 300 Urzędu Miejskiego prezydent Piotr Jedliński spotka się ze sportowcami otrzymującymi miejskie stypendia.   Powołana przez prezydenta specjalna komisja wybierająca stypendystów rozpatrzyła 29 wniosków, które były podzielone na trzy kategorie: zawodnik, zawodnik niepełnosprawny i trener. Zaproponowano stypendia 17 zawodnikom, w tym pięciu zawodnikom niepełnosprawnym oraz trzem trenerom.  W budżecie miasta na 2019 rok na stypendia sportowe zabezpieczono 80 000 zł.  Poniżej lista stypendystów sportowych na 2019 rok. Lista nominowanych do stypendium sportowego Prezydenta Miasta Koszalina na 2019 rok   1. Małgorzata Hołub - Kowalik Klub Lekkoatletyczny „Bałtyk” Koszalin Lekka Atletyka 1000,00 2. Damian Korbus Zapaśniczy Klub Sportowy    Zapasy 250,00 3. Magdalena Majos  Zapaśniczy Klub Sportowy/    Zapasy 350,00 4. Mateusz Falarz Międzyszkolny Klub Sportowy „Znicz” Koszalin Pływanie 250,00 5. Błażej Ćwiek Międzyszkolny Klub Sportowy „Znicz” Koszalin Pływanie 200,00 6. Adam Kasprowicz Klub Lekkoatletyczny „Bałtyk” Koszalin Lekka Atletyka 350,00 7. Dominik Mytkowski Zapaśniczy Klub Sportowy    Zapasy 250,00 8. Mateusz Łuszczyński Zapaśniczy Klub Sportowy    Zapasy 200,00 9. Wiktor Iwaszko Fight Club Koszalin Boks 350,00 10. Anika Łozińska Klub Judo SAMURAJ Judo 200,00 11. Aleks Hoppe  Klub Sportowy Judo GWARDIA Judo 250,00 12. Filip Bieliński  Klub Sportowy Judo GWARDIA Judo 200,00 13. Aleksandra Ochtera Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START Pływanie 400,00 14. Maciej Sochal Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START Lekka Atletyka 400,00 15. Robert Jachimowicz Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START Lekka Atletyka 300,00 16. Grzegorz Lanzer  Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START Podnoszenie ciężarów 300,00 17. Tomasz Majewski  Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START Podnoszenie ciężarów 200,00 18. Zbigniew Maksymiuk Klub Lekkoatletyczny BAŁTYK Lekka Atletyka 400,00 19. Mateusz Czepiel Klub Lekkoatletyczny BAŁTYK Lekka Atletyka 400,00 20. Ewa Kopacz MKS ZNICZ Koszalin Pływanie 400,00 SUMA 6650,00                                                                                           ...