Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

Koszalin wśród liderów współpracy z organizacjami pozarządowymi

2018-06-05 15:50:00 Ala za Urząd Marszałkowski,
Gmina Miasto Koszalin, Gmina Pyrzyce, Gmina Sianów zwyciężyły w tegorocznej edycji konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o tytuł „Samorządowego Lidera Współpracy z NGO 2018”. Wyróżnieni oprócz honorowego tytułu otrzymają także dotację w wysokości 5 tys. zł na dalsze działania wspierające współpracę z organizacjami pozarządowymi. Uroczyste zakończenie konkursu odbyło się 5 czerwca 2018 r. w Szczecinie podczas Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO. Zwycięzcom gratulacje złożył wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa

Organizowany od 2012 roku konkurs ma na celu nagrodzenie tych samorządów, które najefektywniej współpracują z organizacjami pozarządowymi. Do tegorocznej edycji zgłoszono 13 samorządów.

Komisja konkursowa przy ocenie wniosków bierze pod uwagę czy samorządy m.in.: prowadzoną ewidencję organizacji, konsultują akty prawne, zlecają zadania  publiczne organizacjom pozarządowym, prowadzą szkolenia, mają konkurs na wkłady własne. Doceniane są też niefinansowe formy pomocy.

–  Dziś, podczas zakończenia konkursu, doceniamy przykłady najlepszej współpracy. Dobre relacje z organizacjami pozarządowymi są szalenie istotne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego – mówił podczas Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa i dodał, że wraz z Zarządem Województwa zwraca szczególną uwagę na pomoc organizacjom, a przykładem takiej dobrej współpracy może być program Społecznik.

Wyróżnieni oprócz honorowego tytułu otrzymają także dotację w wysokości 5 tys. zł na dalsze działania wspierające współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Komisja konkursowa przyznała nagrody w trzech kategoriach. W kategorii: Powiat i miasto na prawach powiatu laureatem konkursu została Gmina Miasto Koszalin.W kategorii: Gmina licząca powyżej 15 tys. mieszkańców laureatem została Gmina Pyrzyce. W kategorii: Gmina licząca poniżej 15 tys. mieszkańców laureatem została Gmina Sianów.

Nagrodzenia za działania w roku 2017:
Gmina Miasto Koszalin
Powiat i miasto na prawach powiatu
Koszalin jako jeden z pierwszych samorządów w regionie powołał Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego, którą obecnie tworzy 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 3 przedstawicieli Radnych Rady Miejskiej oraz 2 przedstawicieli prezydenta Koszalina. Miasto przeznacza 1,5 mln zł na realizację budżetu obywatelskiego.

Przedstawiciele trzeciego sektora mogli w roku  2017 uzyskać pomoc infrastrukturalną oraz wsparcie merytoryczne w zakresie pozyskiwania funduszy i ich rozliczania w Centrum Organizacji Pozarządowych, prowadzonym przez Pracownię Pozarządową. Odbywały się w nim także szkolenia czy korzystano z bezpłatnych usług księgowych.

Współpraca z organizacjami promowana była także podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych. W ubiegłorocznym wydarzeniu udział wzięło blisko 50 organizacji, które swoją działalność prezentowały na stoiskach wystawienniczych oraz na scenie. Ponadto najaktywniejsze NGO’sy działające  w Koszalinie nagradzane są podczas Dnia Organizacji Pozarządowych.

Gmina Pyrzyce
Gmina licząca powyżej 15 tys. mieszkańców
Wśród finansowych form współpracy przedstawiciele Gminy Pyrzyce wymieniali: otwarte konkursy ofert, „małe granty”, nagrody i stypendia sportowe oraz artystyczne. Do pozafinansowych zaliczyli m.in. powołanie Pełnomocnika burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz Pełnomocnika burmistrza ds. uzależnień i zdrowia. Ponadto przeznaczono 200 tys. zł na realizację budżetu obywatelskiego. Wspólnie z NGO’sami organizowane są imprezy takie jak Pyrzycka Szybka Dycha czy Pyrzyckie Igrzyska Seniorów.

Gmina Miasto Sianów
Gmina licząca poniżej 15 tys. mieszkańców
Podczas prezentacji dobrych praktyk przedstawiciele gminy mówili, że w Sianowie tworzone są tematyczne zespoły robocze, które wspólne diagnozują potrzeby i problemy NGO’sów. Od roku 2015 działa tam też współfinansowany ze środków gminy Sianowski Inkubator Organizacji Pozarządowych. Podmiot, na podstawie umowy partnerstwa, prowadzi Stowarzyszenie  Sianowska Akademia Seniora, organizując w nim ciekawe spotkania i warsztaty.

W ubiegłym roku w gminie  zrealizowano 12 miękkich projektów (finansowanych z zewnętrznych źródeł) oraz rozpoczęto realizację 5 projektów inwestycyjnych (współfinansowanych z budżetu gminy i środków zewnętrznych). Jednym z takich działań jest np. budowa wiat rekreacyjnych w Dąbrowie i Suchej Koszalińskiej. W gminie zarejestrowanych jest 60 organizacji pozarządowych.

Uroczyste zakończenie konkursu odbyło się w Operze na Zamku w Szczecinie.

Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

Od dziś tymczasowo przywrócona kontrola graniczna

10 Lutego 2019 godz. 10:15 Ala za KG SG
Od 10 do 16 lutego na granicy wewnętrznej zostaje tymczasowo przywrócona kontrola graniczna. Powodem jest odbywające się w przyszłym tygodniu w Warszawie „Spotkanie ministerialne poświęcone budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie”. Podróżni powinni w tym czasie pamiętać o posiadaniu ważnych dokumentów - paszportu lub dowodu osobistego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Takich miejsc będzie w sumie aż 287, w tym 264 na granicy lądowej: na granicy z Czechami – 142, ze Słowacją  – 62, z Niemcami – 48, z Litwą – 12. Kontrola prowadzona będzie w sposób wyrywkowy, w oparciu o patrole Straży Granicznej z wykorzystaniem specjalistycznego, mobilnego sprzętu. Wszyscy odwiedzający w tym czasie Polskę powinni być przygotowani na konieczność okazania dokumentów oraz udostępnienia do kontroli  pojazdu, którym podróżują. Obywatele UE, EOG oraz innych państw, które nie należą do UE, ale na podstawie umów zawartych z UE korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania, mogą wjechać na terytorium Polski na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Obywatele państw trzecich muszą spełnić warunki wjazdu określone w przepisach i posiadać paszport oraz wizę, jeśli jest wymagana. Lista państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz, jest dostępna na stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kontrola na granicy wewnętrznej była tymczasowo przywracana już czterokrotnie - podczas EURO 2012, szczytu klimatycznego w listopadzie 2013, na Światowe Dni Młodzieży i szczyt NATO w 2016 roku oraz na przełomie listopada i grudnia 2018 z powodu po raz kolejny odbywającego się w Polsce szczytu klimatycznego. Doświadczenie pokazuje, że działania realizowane w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej nie wpływają w sposób istotny na utrudnienia w ruchu na drogach przecinających granicę państwową. Przekroczenie granicy w miejscu do tego niewyznaczonym jest wykroczeniem, za które grozi mandat w wysokości 500 zł. Decyzję o karze będzie podejmował funkcjonariusz podczas kontroli, każdy przypadek traktując indywidualnie i biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności zdarzenia.  ...
 

Będą większe środki na budowę S11 Koszalin – Bobolice

8 Lutego 2019 godz. 5:42 Ala za Ministerstwo Infrastruktury
Wczoraj minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał aneks do programu inwestycji dla budowy drogi ekspresowej S11 Koszalin – Szczecinek na odcinku od węzła Koszalin Zachód do węzła Bobolice. Dzięki temu zabezpieczone zostaną środki na realizację zadania w wysokości umożliwiającej GDDKiA wszczęcie postępowania przetargowego. Po podpisaniu aneksu szacunkowy łączny koszt inwestycji wynosi obecnie 1 487 mln zł (wcześniej 1 208 mln zł).  Głównym czynnikiem wzrostu kosztów jest wzrost cen materiałów budowalnych oraz wynagrodzeń w sektorze budowlanym. Inwestycja polegać będzie na budowie drogi ekspresowej na odcinku Koszalin - Bobolice. Nowa trasa w większości będzie poprowadzona nowym przebiegiem, w oddaleniu od obecnej DK11. Ten odcinek umożliwi całkowite ominięcie Koszalina, włączając się w budowaną obwodnicę Koszalina i Sianowa na węźle Koszalin Zachód. Droga wyprowadzi ruch tranzytowy z szeregu miejscowości przy obecnej DK11. W ramach inwestycji powstanie również łącznik S11 z DK25 na południe od Bobolic. W ramach zadania zostanie wybudowany odcinek drogi ekspresowej S11 o długości 47,7 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Rozbudowany zostanie węzeł Koszalin Zachód, oraz wybudowane zostaną 4 nowe węzły drogowe: „Zegrze Pomorskie", „Koszalin Południe", „Głodowa", „Bobolice”. Dzięki inwestycji skróci się czas podróży, co pozwoli na zwiększenie dostępności ekonomicznej i komunikacyjnej tego regionu. Ponadto poprawie ulegnie bezpieczeństwo ruchu przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Przewidywany okres realizacji inwestycji w trybie „projektuj i buduj" to lata 2019–2023. Wybór wykonawcy jest planowany w 2019 r....
 

Coraz mniej osób popiera zakaz handlu

5 Lutego 2019 godz. 11:21 Ala za ZPP, fot. Atrium Koszalin
Liczba osób popierających zakaz handlu w niedzielę spadła w grudniu o 3 punkty procentowe w stosunku do wyników badań z listopada i obecnie wynosi 28%. Aż 71% Polaków nie chce, żeby politycy urządzali im weekendy. Odsetek zupełnych przeciwników ograniczania handlu w niedzielę w fali grudniowej jest identyczny jak w pomiarze listopadowym – 39% Polaków nie akceptuje tej zmiany w żadnej postaci – komentuje prof. Dominika Maison. Zagregowane dane z obydwu fal pokazują, że ustawa ma więcej przeciwników wśród mieszkańców małych oraz największych miast. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że wprowadzona zmiana miała wpływ na zachowania konsumenckie bardzo ograniczonej grupy osób. Przed wprowadzeniem ograniczeń 85% respondentów deklarowało robienie zakupów w niedzielę, przy bieżących ograniczeniach zakupu w niedzielę dalej robi 78% badanych. Można zatem stwierdzić, że zmiana dotknęła tylko 1 na 14 Polaków. Wynika to także z charakteru najczęściej dokonywanych w niedzielę zakupów – 78% osób deklaruje, że obejmują one artykuły spożywcze/jedzenie, podczas gdy żadna z innych kategorii nie osiągnęła poziomu 50%. Wyniki badań pokazują, że po wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę, ponad 60% Polaków nadal robi zakupy w te dni. Zmianie uległy wyłącznie miejsca dokonywania zakupów – w tzw. “niedziele wolne od handlu” będą to najczęściej małe sklepy (78% respondentów) i stacje benzynowe (44% badanych), rzadziej cukiernie i piekarnie (16 %) oraz kioski ( 3%). Im większe ograniczenia, tym więcej przeciwników zakazu – szczególnie w przypadku oceny rozwiązania planowanego na 2020 r. obserwuje się, że grupa „na nie” jest znacznie większa niż grupa „na tak” (54% vs. 32%). Grupa zupełnych przeciwników (osób, które nie akceptują ograniczeń w żadnej postaci) jest tak samo duża jak w pierwszej fali badania i wynosi 39%. Więcej przeciwników wprowadzanych zmian w handlu w niedziele obserwuje się wśród: Mieszkańców małych miast (do 20 tys. mieszkańców) – możliwe, że w mniejszych lokalizacjach mieszkańcy mają mniej alternatyw wobec atrakcji oferowanych przez duże sklepy i centra handlowe. Mieszkańców wielkich miast (powyżej 500 tys. mieszkańców) – prawdopodobnie duże odległości oraz duży ruch uliczny powodują więcej utrudnień w robieniu zakupów w ciągu tygodnia lub w soboty. Osób obecnie pracujących w handlu niż Polaków, którzy nigdy nie pracowali w tym sektorze – możliwe, że dla części pracowników handlu zmiany oznaczają ograniczenie możliwości zarobkowych. Myślę, że liczba przeciwników zakazu handlu będzie rosła. Miesiące zimowe nie są tak przyjazne do spędzania czasu poza domem jak letnie. – podsumowuje Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców – Będziemy apelowali do rządu o zniesienie zakazu i wprowadzenia w Kodeksie Pracy dwóch wolnych niedziel dla pracowników wszystkich branż, nie tylko handlu. Obecne rozwiązanie ma charakter dyskryminacyjny. Ponadto dorzynany jest polski handel – który nie jest w stanie poradzić sobie z agresywnymi promocjami cenowymi dyskontów. Drugą falę badania zrealizowano na reprezentatywnej próbie Polaków o liczebności N: 1048 osób.  ...