Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

Radni województwa udzielili absolutorium Marszałkowi i Zarządowi za 2017 rok

2018-05-30 05:15:00 ekoszalin , fot. Urząd Marszałkowski
Władze samorządu województwa zachodniopomorskiego otrzymały absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok. Tak zdecydowali radni podczas sesji sejmiku, która odbyła się we wtorek, 29 maja 2018 roku. Za głosowało 20 radnych, 8 było przeciw, a 1 wstrzymał się.

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok został uchwalony po stronie dochodów w wysokości 855,4 mln zł, zaś po stronie wydatków w kwocie 933,3 mln zł.  W wyniku zmian dokonywanych w ciągu roku, będących m.in. wynikiem aktualizacji nakładów na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, planowane dochody ustalono na kwotę 797,3 mln zł, natomiast planowane wydatki na kwotę 847,8 mln zł. Ostatecznie został on zrealizowany po stronie dochodów w wysokości 805,5 mln zł, natomiast po stronie wydatków w wysokości 805,9 mln zł.

-  Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego realizował swoje zadania w oparciu o budżet województwa, ale także fundusze unijne. Ich dystrybucja i inwestycje na terenie całego regionu przyczyniają się do tego, że Pomorze Zachodnie się rozwija. Przed budżetem na rok 2017 stało jedno najważniejsze zadanie: rozpędzenie skali inwestycji w oparciu o unijną perspektywę na lata  2014-2020, aby osiągnąć zaawansowanie gwarantujące dobre wykorzystanie tych środków - mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Wskaźnik realizacji dochodów wynoszący 101% jest wynikiem m.in. uzyskania ponadplanowych wpływów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (prawie 8 mln zł). Jeśli chodzi o strukturę dochodów, należy wskazać na wysoki udział w budżecie dotacji celowych i płatności z budżetu UE (prawie 30%). W 2017 roku rozpoczęto realizację wielu nowych przedsięwzięć, w tym finansowanych właśnie środkami z UE. Duży udział w uzyskanych dochodach stanowiły również wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych (ok. 25%) oraz subwencja ogólna (ok. 17%).

Na 41,8 mln zł niewykonanych wydatków 23,4 mln zł dotyczy niewykonania wydatków majątkowych, w tym dotyczących modernizacji i przebudowy dróg. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż wydatki majątkowe w strukturze wykonania wydatków ogółem wyniosły 39%, i jednocześnie w stosunku do 2016 roku, wzrosły ponad dwukrotnie (209%) osiągając poziom sprzed 3 lat, kiedy to domykano finansowo inwestycje z poprzedniej perspektywy RPO WZ.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2017 roku największą cześć wydatków budżetu stanowiły wydatki w dziedzinie transportu, łączności i zaopatrzenia w energię (61,5%), w tym na realizację inwestycji w tej sferze. Spore kwoty wydatków przeznaczono na: rolnictwo, rybactwo, ochronę środowiska i krajobrazu (8,5%), kulturę, sport i turystykę (7,8%), politykę społeczną i rozwój przedsiębiorczości (4,3%), ochronę zdrowia, pomoc społeczną i rodzinę (3,4 %), oraz  edukację, opiekę wychowawczą i naukę (2,4%).

Planowany w kwocie 50,5 mln zł na dzień 31 grudnia 2017 r. deficyt, uległ zmniejszeniu do kwoty zaledwie 400 tys. zł. Nadwyżka operacyjna osiągnęła po raz kolejny rekordowo wysoki poziom 88,8 mln zł, stanowiący ponad 11% dochodów ogółem. Należy też zwrócić uwagę na zmniejszający się trzeci rok z rzędu poziom zadłużenia województwa, które na koniec roku 2017 wyniosło 236,3 mln zł (29,3% dochodów) dzięki dokonanym wcześniejszym spłatom kredytów zaciągniętych w 2014 i 2015 roku. W wyniku wprowadzonych w ciągu roku korekt budżetu oraz wprowadzeniu nadwyżek z lat ubiegłych, w minionym roku nie było też potrzeby zaciągnięcia kredytu, planowanego w uchwale budżetowej na 2017 rok  w kwocie 36 mln zł.

Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

Rowerem z Mielna do Kołobrzegu

10 godzin temu Ekoszalin z mat. informacyjnych
Przez nadmorski las, w pobliżu plaży i wydm, rusza przebudowa drogi rowerowej na odcinku Pleśna (Ustronie Morskie) – Mielno. To niezwykle atrakcyjny i ważny fragment Velo Baltica, jednego z czterech głównych szlaków tworzących Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego. Jutro 26 kwietnia, o godzinie 14 wicemarszałek Tomasz Sobieraj przekaże wykonawcy teren budowy. - Ten szlak w teorii istniał już od wielu lat, a jego atrakcją był mieleński las i pobliskie bunkry. Teraz, stanie się rowerową trasą z prawdziwego zdarzenia. Ruszamy z budową i chcemy jeszcze jesienią dojechać do mety. Narzuciliśmy sobie mocne tempo, bo tylko w ubiegłym roku zbudowaliśmy i oznakowaliśmy ok. 110 km tras. Ten nie będzie gorszy, a pamiętajmy, że bardzo wiele odcinków jest na etapie projektowania. – mówi wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.   W sezonie suchym piaszczyste, a w sezonie deszczowym pełne kałuż i błota. Do tej pory były to drogi i ścieżki gruntowe, których stan z roku na rok się pogarszał. Teraz wypięknieją. Jesienią, po zakończeniu składającej się czterech odcinków inwestycji, będziemy mogli przejechać z Mielna do Kołobrzegu po asfalcie. W sumie powstanie liczący ponad 21,5 km odcinek, w tym 9,48 km nowej trasy. Rowerowi turyści będą mogli przejechać przez Mielno, Chłopy, Sarbinowo, Gąski, Ustronie Morskie i Sianożęty gdzie nie brakuje takich atrakcji jak przystań rybacka w Chłopach, Latarnia morska w Gąskach, czy 16 południk koło Chłopów. Wartość inwestycji przekracza 7 mln zł, z czego ponad 6,1 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020.   Realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie projekt Sieci Tras, to prawdziwa rowerowa rewolucja na Pomorzu Zachodnim, która już niedługo będzie liczyła 1100km szlaków. Jest to możliwe dzięki temu, że nowobudowane odcinki łączą się ze ścieżkami rowerowymi, które zostały zbudowane, bądź są budowane przez lokalne samorządy. Rowerowi pasjonaci za szlak o największym potencjale turystycznym, często wskazują właśnie Trasę Nadmorską czyli Velo Baltica, prowadzącą wzdłuż Wybrzeża Bałtyku. Po połączeniu wszystkich istniejących i budowanych odcinków, na terenie zachodniopomorskiego trasa będzie liczyć około 240 km.   Tylko w bieżącym roku na całej Sieci Tras ruszyła budowa i oznakowanie ponad 270 km dróg. Równocześnie będzie prowadzona dokumentacja projektowa dla kolejnych 483 km szlaków. Postęp prac można śledzić na specjalnej mapce pod adresem: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1b_sQF-bBj2qFfe7Hht3wt7oMf6vIJ_7u&ll=53.38587673957643%2C16.843154310842806&z=9   ...
 

Mirosław Okoński potrzebuje pomocy

19 Kwietnia 2019 godz. 18:45 Art
 

Raport RIO: Żadna z gmin województwa nie jest zadłużona w instytucjach finansowych, które nie są bankami

23 Kwietnia 2019 godz. 17:45 Ala za ZUW Szczecin
Koszalin zajął pierwsze miejsce w kategorii miast na prawach powiatu w kategorii dochodów z tytułu otrzymanych środków europejskich w latach 2014-2018 w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji "dał ciała". Dziś w Szczecinie urzędnicy pokazali wyniki finansowe gmin za ubiegły rok. W klasyfikacji ujęto 48 gmin wiejskich, 55 gmin wiejsko-miejskich, 8 gmin miejskich, 3+1 miasta na prawach powiatu oraz 18 powiatów ziemskich. Zestawienie informacji finansowej dot. samorządów zachodniopomorskich za 2018 r., przygotowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową było tematem dzisiejszej konferencji prasowej wojewody zachodniopomorskiego Tomasza Hinca i prezesa RIO Bogusława Staszewskiego. Koszalin znalazł się obok Szczecina, Świnoujścia i Województwa Zachodniopomorskiego w gronie miast na prawach powiatu oraz samorządu. Budżet Koszalina w ubiegłym roku co prawda zanotował ujemny udział dochodów własnych w dochodach ogółem (-1,92%), ale za to uzyskał najwyższą suma dochodów z tyt. otrzymanych środków europejskich w latach 2014-2018 w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Kwota ta wyniosła 1370,23 zł. Dla porównania dodajmy, że Szczecin uzyskał kwotę 1314,29 zł, a Świnoujście 867,11 zł. Wśród gmin wiejskich na pierwsze miejsce z drugiego awansował Kołobrzeg. Największy awans, o trzynaście pozycji, zaliczyła gmina Manowo, która znalazła się na pozycji jedenastej. Największy spadek: gmina Brzeźno. Spadła o dwadzieścia dziewięć pozycji, na miejsce czterdzieste trzecie. Liderem wśród gmin miejsko-wiejskich jest Mielno, wśród gmin miejskich - Kołobrzeg, wśród powiatów ziemskich - gryfiński. - Sytuacja finansowa gmin w województwie zachodniopomorskim jest niezła, lepsza niż wcześniej, dzięki radykalnym działaniom nadzorczym oraz staranności samych gmin - przekonywał podczas spotkania z dziennikarzami  Bogusław Staszewski, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.   Urzędnicy tworząc raport wzięli pod uwagę udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację  nadwyżki operacyjnej do dochodów, udział wydatków inwestycyjnych, relację zobowiązań do dochodów, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wskaźnik bezrobocia. Głównym celem tych informacji to zwiększenie przejrzystości finansów publicznych.   Biuro prasowe ZUW Szczecin zapowiadało, że na konferencji pojawi się minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Polityka jednak nie dotarł, a na Twitterze pojawiło się takie wyjaśnienie:   Pełen raport znajduje się  tu....