Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

Lepiej wybierz!

2019-09-02 09:50:00 eWok, fot. archiwum
Jest za powstaniem województwa środkowopomorskiego i demokracją w Afryce. Wystąpił w obronie Polaków – uczestników wypadku drogowego w Azerbejdżanie, a także Jeziora Jamno, pszczół i nauki... łaciny w polskich szkołach.

Przed nami kolejne wybory. 13 października odbędą się wybory parlamentarne. W mijającej kadencji parlamentu Koszalin reprezentowało trzech posłów, Stanisław Gawłowski (PO), Stefan Romecki (Kukiz'15) i Paweł Szefernaker (PiS) oraz jeden senator Piotr Benedykt Zientarki (PO). Cała czwórka ponownie będzie ubiegać się o wybór, z tym, że poseł Gawłowski zakładając swój komitet wyborczy zamierza zostać senatorem, a Zientarski został "jedynką" Koalicji Obywatelskiej do sejmu. Postanowiliśmy przyjrzeć się sejmowym pracom koszalińskich parlamentarzystów. Bohaterem pierwszego materiału jest 

Stefan Romecki.

To 69-letni polityk-społecznik. Swoją edukację zakończył otrzymując w 1968 roku świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Koszalińskiej Wytwórni Części Samochodowych. W poprzednich wyborach startując pod szyldem Kukiz'15 zyskał zaufanie 7740 wyborców. Teraz startował będzie z listy Koalicji Polskiej, w skład której weszli reprezentanci PSL i Kukiz'15. W naszym „40” okręgu znalazł się na pozycji nr 2. Romecki w obecnej kadencji sejmu był bardzo

aktywnym posłem.

Aż 307-krotnie wypowiadał się z sejmowej mównicy. Był autorem 72 interpelacji, 11 pytań i 23 oświadczeń. Wziął udział w 7730 z 8031 sejmowych głosowań. Najwięcej razy jednego dnia poseł z Koszalina naciskał przycisk aż 435-krotnie (16.01.2019). Poseł Romecki był także

członkiem pięciu  stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych,

w tym tak egzotycznych jak Grupa Parlamentarna Polska-RPA, Polsko-Mongolska Grupa Parlamentarna, czy Polska-Iracka Grupa Parlamentarna. Ciekawie przedstawia się jego przynależność do sejmowych komisji i podkomisji. Otóż jest on członkiem ośmiu takich gremiów w tym m.in.: Komisji Kultury Fizycznej i Sportu oraz Podkomisji stałej do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Na tym wcale nie koniec aktywności sejmowej koszalińskiego posła. Bo jest także

członkiem 15 zespołów parlamentarnych.

Przynależność do zespołu „do spraw budowy dróg ekspresowych S6 i S11” uważamy za jego obowiązek. Podobnie jest z członkostwem w Zachodniopomorskim Zespole Parlamentarnym. Ponadto Romecki udziela się w takich zespołach jak Kawalerów Orderu Uśmiechu (sam  takowy posiada), Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień. I to można jeszcze zrozumieć. Ale członkostwo w

Parlamentarnym Zespole  ds. wspierania wymiany gospodarczej i kulturalnej pomiędzy Rzeczpospolita Polską i Republiką Korei

oraz bycie wiceprzewodniczącym Polskiej Sekcji AWEPA  za bardzo wytłumaczyć się już chyba nie da. Tym bardziej, że AWEPA to (musieliśmy sprawdzić, bo sami za bardzo nie wiedzieliśmy co to takiego) Stowarzyszenie Europejskich Parlamentarzystów z Afryką. To jest międzynarodowa organizacja pozarządowa, której zadaniem jest wspieranie rozwoju demokracji parlamentarnej w Afryce, wzmacnianie obecności krajów afrykańskich na scenie międzynarodowej oraz budowanie dialogu parlamentarnego między Afryką i Europą. Choć jeśli przypomnimy sobie udział Romeckiego w stałych delegacjach naszego kraju z RPA, czy Irakiem, to udzielanie się w zespołach parlamentarnych na rzecz Korei czy Afryki nabiera  jakiegoś sensu. Musimy też wiedzieć, że poseł Romecki był

zatroskany edukacją

w polskich szkołach. Dlatego interpelował u ministra MEN w sprawie nauczania... języka łacińskiego: „Obecnie w Polsce łaciny uczy się zaledwie 2% licealistów (dla porównania Włochy: 70%, zaś jeden z najgorszych wyników notuje Francja – 13% - wskazywał w podpisanej także przez niego interpelacji. "Jednym z głównych powodów wymierania pszczół w Polsce są

pestycydy,

a dokładniej, najbardziej toksyczne dla pszczół są klotianidyna, imidaklopryd, tiametoksam oraz fipronil. Jak wynika z raportu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności te cztery pestycydy powinny zostać natychmiast objęte całkowitym zakazem stosowania", czytamy w podpisanej m.in. przez Stefana Romeckiego interpelacji skierowanej do ministra rolnictwa. 

Tak naprawdę to jednak zaledwie pobocza sejmowej działalności posła Romeckiego. Przemierzający Koszalin wzdłuż i w szerz rowerem dla wielu mieszkańców naszego miasta

po prostu Stefan

angażował się, i to bardzo – w sprawy regionu. Stanął w obronie niepełnosprawnych, gdy zamknięto Poradnię  Stomatologiczną dla Osób Niepełnosprawnych przy Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Interweniował w imieniu pokrzywdzonych w wypadku drogowym w Azerbejdżanie obywateli Polski, a dokładniej mieszkańców Koszalina oraz nad sposobem obsługi klientów w Banku PKO BP na Pomorzu Zachodnim. Tym razem wsparł się opinią jednego z lokalnych dziennikarzy. Jest

gorącym orędownikiem

powołania woj. środkowopomorskiego oraz utworzenia dwumiasta Koszalin-Mielno. Uważa, że utworzenie jednomandatowych okręgów wyborczy uzdrowi polską politykę. Wiele czasu poświęcił także na sprawy związane z

Jeziorem Jamno.

W swojej interpelacji do ministra środowiska napisał m.in. „Jezioro Jamno ma ok. 50 mln m3 pojemności. Roczny wlew wody morskiej do czasu budowy tzw. wrót sztormowych wynosił ok. 30 mln m3. W skutek wlewów wykształcił się unikatowy system ekologiczny. Jezioro Jamno jedno z dwóch w Polsce należało do jezior słonawo-wodnych. Zdaniem ekologów uniemożliwienie wlewu wody morskiej zaburzyło a właściwie zniszczyło ten unikatowy ekosystem. Wyginęło 95 % organizmów dennych stanowiących jedno z pierwszych ogniw łańcucha pokarmowego. Drastycznie zwiększył się poziom biogenów (zawiązków azotu i fosforu) oraz bakterii grupy colli pochodzenia fekalnego. Jezioro zmienia się w martwy zbiornik wodny. Ponadto na tzw. wrotach sztormowych wybudowano nielegalny zdaniem ekologów stopień wodny, sztucznie piętrzący wodę w jeziorze".

 x    x    x

Fakty mówią same za siebie. Poseł Romecki był niezwykle aktywnym posłem. Działając w opozycji w imieniu swoich wyborców często pytał i dopytywał. Potrafił zainteresować się sprawą jednostki oraz całego środowiska. 

                                      Tak głosował poseł Stefan Romecki:

 Ustawa Oświatowa                                                                                         - przeciw przyjęciu

Ustawa Budżetowa                                                                                          - przeciw przyjęciu

Ustawa Budżetowa                                                                                          - przeciw przyjęciu

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym                                                             - przeciw przyjęciu

Ustawa Prawo o Prokuraturze                                                                         – przeciw przyjęciu

Ustawa Prawo o Ustroju Sądów Powszechnych                                              - nie głosował

Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym   - za przyjęciem

Projekt ustawy o planowaniu rodziny (aborcja)                                              - przeciw odrzuceniu

 

Ostatnie oświadczenie majątkowe tu. :

 

Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

GDDKiA: Odstępujemy od umowy z firmą Energopol Szczecin S.A. na A6

3 Listopada 2019 godz. 15:20 Ala za GDDKiA
Jeszcze w grudniu tego roku zostanie ogłoszony przetarg na wybór nowego wykonawcy, który dokończy inwestycję. Dziś odstąpiliśmy z winy wykonawcy - firmy Energopol Szczecin S.A. - od umowy na przebudowę autostrady A6 na odcinku Szczecin Dąbie - Rzęśnica. Wykonawca nie realizował kontraktu Firma Energopol Szczecin S.A. zgodnie z Subklauzulą 15.2 Szczególnych Warunków Kontraktu (SWK) otrzymała oświadczenie o odstąpieniu od umowy na przebudowę odcinka autostrady A6 Szczecin Dąbie - Rzęśnica. Przyczyny odstąpienia od umowy leżą po stronie wykonawcy, który nie wywiązywał się z zawartego kontraktu. Firma Energopol Szczecin wstrzymała roboty, pomimo niewielu prac pozostałych do zakończenia inwestycji. Zgodnie z Subklauzulą 15.1 SWK wezwaliśmy wykonawcę do wykonywania robót i podjęcia określonych działań, czego ten nie zrealizował.   Gwarancje bankowe zostały uruchomione Została uruchomiona gwarancja należytego wykonania, którą był zabezpieczony kontrakt. Kwota zajętej gwarancji wynosi około 3,5 mln złotych. Środki te pozwolą na pokrycie zobowiązań nienależytego wykonywania kontraktu przez Energopol Szczecin, takich jak płatności wobec podwykonawców, usługodawców i dostawców. Z tytułu nie wywiązania się wykonawcy z zapisów kontraktu, będziemy egzekwować należności z tytułu kar umownych.   Opóźnienia w realizacji i brak robót Kontrakt o wartości około 35,4 mln złotych podpisano w listopadzie 2017 roku z terminem zakończenia w kwietniu 2020 roku. Wykonawca zrealizował dotychczas 80 proc. zakresu inwestycji. Pomimo tego, iż do wykonania pozostała zaledwie warstwa ścieralna na jezdni w kierunku Szczecina i dokończenie przejścia dla zwierząt, od lipca tego roku wykonawca wstrzymał prace. Nie zrealizował składanych deklaracji o wznowieniu robót od września, czyli po okresie wakacyjnym.   Brak płatności dla podwykonawców przez Energopol Szczecin Firma Energopol Szczecin w tym roku przestała płacić podwykonawcom, usługodawcom i dostawcom na A6. Wobec niewywiązywania się wykonawcy ze swoich zobowiązań zostały wdrożone instrumenty prawne i kontraktowe chroniące podwykonawców, usługodawców i dostawców.   Płacimy podwykonawcom bezpośrednio GDDKiA uruchomiła płatności bezpośrednie dla podwykonawców, potrącając te kwoty z należności przewidzianych dla wykonawcy. Łącznie do tej pory zapłaciliśmy podwykonawcom, usługodawcom i dostawcom na odcinku A6 Szczecin Dąbie - Rzęśnica 12,2 mln złotych, kolejne wnioski na 0,6 mln złotych są rozpatrywane. Wszelkie podmioty realizujące roboty, usługi, czy dostawy na tym kontrakcie, będące przedmiotem solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, mogą się cały czas zgłaszać do GDDKiA z wnioskami o płatność bezpośrednią.   GDDKiA wypełniała obowiązki inwestora Wszelkie płatności, które przysługiwały wykonawcy zgodnie z zawartymi kontraktami były realizowane przez GDDKiA terminowo. W ostatnich miesiącach również odbywały się cykliczne, cotygodniowe spotkania monitorujące w sprawie roszczeń wykonawcy i problemów na kontrakcie. Wszelkie możliwe wsparcie było wykonawcy udzielane. Pomimo działań podejmowanych przez GDDKiA, wykonawca nie zmobilizował się do kontynuowania prac zgodnie z zapisami kontraktowymi.  ...
 

Dwa przypadki zachorowań na odrę w powiecie koszalińskim

4 Listopada 2019 godz. 7:07 Ala za WSSE Szczecin
W okresie od 08.07-14.07.2019 r. do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim zgłoszono 2 nowe przypadki podejrzeń zachorowań na odrę. Zachorowania dotyczyły mężczyzn w wieku 30 do 33 lat. Przypadki zachorowania powiązane były z wcześniej zgłoszonym przypadkiem zachorowania z powiatu koszalińskiego (ognisko epidemiczne). Nie odnotowano zgonów z powodu powikłań po zachorowaniu na odrę. Od początku roku w województwie zachodniopomorskim zgłoszono 51 przypadków zachorowań na odrę, które spełniają kryterium definicji przypadku, dotychczas potwierdzono laboratoryjnie 20 przypadków. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2019 roku w Polsce zgłoszono 1044 przypadki. Od końca października 2018 roku, gdy zanotowano pierwsze większe ogniska choroby, zarejestrowano już 1164 zachorowań na odrę. W całym 2018 roku na odrę w naszym kraju zachorowało 355 osób, a w 2017 – zaledwie 63. W ramach prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych, w każdym przypadku zgłoszenia zachorowania lub podejrzenia zachorowania na odrę prowadzone są działania mające na celu ustalenie osób z kontaktu z chorym, określenie statusu uodpornienia tych osób oraz weryfikację laboratoryjną przypadku. Nieuodpornione osoby z otoczenia chorego na odrę są kierowane przez inspekcję sanitarną na szczepienia. W ramach nadzoru nad otoczeniem osób chorych od początku roku na terenie województwa zaszczepiono przeciwko odrze 485 osób. Szybkość i skuteczność wdrożenia działań przez inspekcję sanitarną jest uzależniona od niezwłocznego zgłaszania zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę przez lekarzy, do których trafiają pacjenci....
 

Judo: 21 medali gwardzistów

1 Listopada 2019 godz. 12:59 Art za KS Judo Gwardia Koszalin
W Poznaniu odbył się XI Memoriał Jigoro Kano w Judo "Szansą dla każdego"w zawodach startowało łącznie ponad 800 zawodników z Francji, Niemiec, Czech, Ukrainy oraz Polski.Po raz kolejny super zawody odnotowali judocy Klubu Sportowego Judo Gwardii Koszalin którzy łącznie wywalczyli 21 medali z czego 7 złotych. Zawody stały na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym emocje trwały aż do ostatniej walki zawodów gdyż prowadzono punktacje drużynową . Podopieczni trenerów Mariana Standowicza, Cezarego Wojniusza oraz Tomasza Zawadzkiego wywalczyli następujące miejsca:  W grupie juniorów i juniorek młodszych U-18 Bieliński Filip-I miejsce w kat.60 kg Białecka Kinga -I miejsce w kat.70 kg Białecki Damian -I miejsce w kat.73 kg Szulc Wojtek -I miejsce w kat.+81 kg Szulc Ola -II miejsce w kat.48 kg Małecki Adam -III miejsce w kat.73 kg Łastowski Szymon -V miejsce w +81 kg Grupa masters-Chruścicki Paweł -II miejsce w kat.81 kg W grupie młodzików U-15 Jagusz Dominik -I miejsce w kat.50 kg Kamiński Jakub -I miejsce w kat.73 kg Mikołajczak Zuzanna -II miejsce w kat.+70 kg Tomaszewska Karolina -III miejsce w kat.52 kg Makaś Paulina -V miejsce w 52 kg W grupie dzieci starszych U-13 Grońska Jagoda-III miejsce w kat.37 kg Filiczkowska Dominika -III miejsce w kat.48 kg Zieliński Piotra -II miejsce w kat.42 kg Dorawa Kacper -III miejsce w kat,42 kg Rokita Dominik-V miejsce w kat 42 kg Polak Jakub-V miejsce w kat.39 kg Łapiński Sylwester-V miejsce w kat.55 kg Ponadto VII miejsca wywalczyli Jaworska Antonina ,Stawicka Maja,Poletajew Andrzej i Habza Robert. W grupie dzieci młodszych U-11 Mruczek Bartosz -I miejsce w kat.+51 kg Rodziewicz Laura -III miejsce w kat.28 kg Chmielewska Nela -III miejsce w kat.28 kg Krzymiński Wiktor-III miejsce w kat.30 kg ps,Wicia Bajowski Daniel-III miejsce w kat.39 kg Hoppe Alan -V miejsce w kat.30 kg Kostyk Dawid -V miejsce w kat.42 kg Rup Jakub -V miejsce w kat.46 kg Ponadto VII miejsca wywalczyli Kaszubiak Julia,Zalewski Aleksander. W punktacji drużynowej I miejsce Legia Warszawa,II miejsce Gwardia Koszalin,III miejsce Juwenia Wrocław . Judocy z Gwardii Koszalin jak mówią w żartach wypożyczyli Puchar Jigoro Kano na rok do stolicy za rok wraca do Koszalina tam gdzie jego miejsce gdyż trzykrotnie go wygrali.    ...
 

Koszalin: Lekarz z SOR-u z zarzutem naruszenia nietykalności cielesnej ratownika medycznego

8 Listopada 2019 godz. 3:46 Ala, fot. Piotr Walendziak
W czwartek koszalińska prokuratura postawiła lekarzowi, który w nocy z 13 na 14 czerwca pełnił dyżur w oddziale ratunkowym zarzut naruszenia nietykalności cielesnej ratownika medycznego i spowodowanie u niego obrażeń ciała na okres poniżej 7 dni. -  Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień - informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski. - Wobec podejrzanego nie zostały zastosowane żadne środki zapobiegawcze. Za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego i spowodowanie u niego obrażeń ciała na okres poniżej 7 dni grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności – dodał rzecznik. Przypomnijmy, w nocy z 13 na 14 czerwca  policja została wezwana do awantury w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. - Przywieźliśmy pacjentkę na SOR, była w bardzo ciężkim stanie - relacjonował wówczas Michał Pelc, ratownik medyczny. - Wiadomo, w takich sytuacjach robimy wszystko, co się da, dla ratowania ludzkiego życia. Ja też zawsze pomagam personelowi szpitala w zaopiekowaniu się pacjentem. W takich chwilach liczą się każde ręce. Tak było też i tym razem. Pacjentka została przełożona z naszych noszy na nosze szpitalne. Obsługa niechcąco zahaczyła mnie noszami, a ja również niechcąco zbliżyłem się, a raczej zahaczyłem o lekarza, który akurat miał dyżur. On jest znany z tego, że źle odnosi się do personelu i do ratowników, obrzuca innych różnymi obraźliwymi określeniami typu debilu czy buraku. I on chwycił mnie za ubranie i energicznie odepchnął, krzyknął: nie pchaj się! Mnie też poniosło i krzyknąłem: weź te ręce baranie! Wtedy on chwycił mnie za szyję, przydusił i pchnął tak mocno, aż uderzyłem głową o ścianę. Jeszcze mnie boli. Kręci mi się w głowie, źle się czuję. Zrobiłem badania - dodał.   Poszedł na zwolnienie lekarskie. Hospitalizacja nie była konieczna. 14 czerwca podejrzenie popełnienia przestępstwa przez lekarza zgłosił na policję. ...
 

W czwartek otwarta została obwodnica Szczecinka o długości 12 km w ciągu drogi ekspresowej S11

7 Listopada 2019 godz. 7:49 Ala za GDDKiA
Nowa trasa usprawni przejazd na ważnej drodze S11 łączącej Pomorze z Wielkopolską i Śląskiem. Oddanie tej drogi będzie oznaczało również przekroczenie bariery 4000 km autostrad i dróg ekspresowych będących w użytkowaniu w naszym kraju. 12 kilometrów ekspresowej obwodnicy  Umowa na realizację obwodnicy Szczecinka została podpisana jesienią 2015 roku. Po zakończeniu fazy projektowania wiosną 2017 roku ruszyła budowa. W ramach inwestycji powstała dwujezdniowa obwodnica o dwóch pasach ruchu w każdą stronę z dwoma węzłami drogowymi oraz dwoma rondami na początku i końcu trasy. Inwestycja wymagała budowy 13 wiaduktów, mostów i przejść dla zwierząt. Obwodnica omija Szczecinek od wschodu, przebiegając częściowo równolegle do linii kolejowej, między miastem, a jeziorem Wielimie. Wymagane było zastosowanie w wielu miejscach wzmocnień podłoża, w tym wykonanie betonowych pali przemieszczeniowych.   Korzyść dla miasta i kierowców W Szczecinku dotychczas często tworzyły się korki, gdyż przez miasto przechodzą dwie drogi krajowe i droga wojewódzka. Utrudnienia były szczególnie odczuwalne w okresie wakacyjnym, gdy ruch na prowadzącej nad morze drodze krajowej nr 11  wzrasta nawet trzykrotnie. Było to odczuwalne przez kierowców jadących drogą krajową, ale również poruszających się w samym mieście. Negatywne oddziaływanie związane z hałasem, czy spalinami było uciążliwe dla mieszkańców. Obwodnica zmniejszy te niedogodności, wyprowadzając ruch tranzytowy ze Szczecinka. Węzeł drogowy Szczecinek Wschód zapewni skomunikowanie terenów przemysłowych, przyczyniając się do rozwoju regionu.   Mamy już 4 tysiące kilometrów dróg szybkiego ruchu Obecnie sieć dróg ekspresowych i autostrad w naszym kraju liczy 3 993 km. Te 12 km obwodnicy Szczecinka pozwoli przekroczyć 4 000 kilometrów dróg szybkiego ruchu. Oczywiście to nie jest koniec rozwoju sieci drogowej. Docelowa sieć dróg ekspresowych i autostrad ma wynosić ponad 8000 kilometrów – osiągnęliśmy półmetek i kolejne inwestycje przed nami. W ciągu najbliższych 2-3 lat powinniśmy przekroczyć barierę 5000 km. Obecnie w realizacji mamy jeszcze około 1100 km dróg, a w przetargach kolejne blisko 350 km. Dalsze odcinki objęte są różnymi etapami prac przygotowawczych.   Część strategicznej trasy S11 Obwodnica Szczecinka jest fragmentem przyszłej drogi ekspresowej S11, która połączy Pomorze Środkowe przez Poznań z A1 na Śląsku. Szczecinek dołączył do Jarocina i Ostrowa Wielkopolskiego, które mają już obwodnicę na S11. Od października tego roku gotowy jest wspólny przebieg dróg S6 i S11 między Kołobrzegiem i Koszalinem, a w realizacji jest obwodnica Kępna i Olesna. W przetargu na zaprojektowanie i budowę są odcinki łączące Koszalin z Bobolicami. Pozostałe fragmenty tej trasy objęte są pracami przygotowawczymi i będą sukcesywnie realizowane w kolejnych latach.   Wyprowadzimy wszystkie drogi krajowe ze Szczecinka Nowa obwodnica w ciągu S11 to nie koniec inwestycji GDDKiA w Szczecinku. Na etapie projektowania jest obwodnica w ciągu drogi krajowej nr 20, dzięki której przez miasto nie będą przebiegały już żadne drogi krajowe. Pieniądze na jej realizację zostały zapewnione przez Ministerstwo Infrastruktury w lutym ubiegłego roku. W przyszłym roku planowany jest przetarg na zaprojektowanie i budowę tej drogi, która będzie gotowa w 2025 roku. Nowa trasa będzie miała długość 4,3 km i w jej ramach powstanie nowy węzeł drogowy na obwodnicy w ciągu S11.    ...