Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

PWSZ: Doposażono uczelniane pracownie

2016-10-04 02:41:00 Ala za PWSZ Koszalin
Wczoraj odbyła się uroczystość przekazania sprzętu dla pracowni pielęgniarskiej, fizjoterapeutycznych i ratownictwa medycznego dla PWSZ w Koszalinie. Pracownie mają służyć kształceniu studentów PWSZ.

Dzięki miejskiej dotacji  swój wygląd poprawiły dwie pracownie umiejętności pielęgniarskich, do których zakupiono nowe łóżka szpitalne, w tym dwa wysokiej klasy ortopedyczne, inkubator, fantom noworodka, zaawansowane ramię do wstrzyknięć dożylnych, domięśniowych, śródskórnych, model zmian odleżynowych, aparat EKG  oraz inny sprzet medyczny służący kształceniu umiejętności technicznych z wykorzystaniem trenażerów prostych i 

zaawansowanych, np. cewnikowanie pęcherza moczowego, uzyskiwanie dostępów donaczyniowych, symulacja laparoskopii. Powyższe wsparcie finansowe pozwoliło również uzupełnić fachową literaturę do  Biblioteki PWSZ.

Pracownie zostały  wzbogacone w sprzęt dydaktyczny, który pozwoli prowadzić zajęcia (ćwiczenia) w warunkach symulowanych.  

     Symulacja wpisuje się w wymagania współczesnej dydaktyki, pozwalając na nauczanie zorientowane na osiąganie zakładanych efektów kształcenia oraz łączenie ćwiczenia umiejętności praktycznych z umiejętnością pracy w zespole, podejmowania decyzji, komunikacji z pacjentami. 

      Możliwość ćwiczenia na uczelni w odpowiednio wyposażonych pracowniach sprawia, że studenci są lepiej przygotowani do zajęć klinicznych, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo pacjentów. Nie zastępuje to kontaktu z pacjentem w czasie zajęć praktycznych, lecz ułatwia przygotowanie studentów do takiego kontaktu. 

     Dla potrzeb kierunku ratownictwo medyczne Uczelnia przygotowała pracownię medycznych czynności ratunkowych. Dotacja Samorządu Koszalińskiego pozwoliła ją doposażyć  m.in. w zestaw wyposażenia umożliwiający odtworzenie przykładowych warunków działania zespołu karetki oraz elementy będące na wyposażeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 

    Pracownia fizjoterapii wzbogaciła się w specjalistyczne urządzenia do ćwiczeń manualnych, które zwiększają ruchomość stawów oraz siłę mięśni dłoni i palców, kreują zdolność samoobsługową przydatną do wykonywania czynności dnia codziennego.

 

Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

Dzisiaj podpisanie umowy na realizację dokumentacji projektowej dla drogi S11 na odcinku Bobolice-Szczecinek o długości 24,5 km

18 Marca 2018 godz. 5:18 ekoszalin za Centrum Prasowe Wojewody, GDDKiA
W poniedziałek o godz. 10.00 w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie podpisana zostanie umowa na realizację dokumentacji projektowej dla drogi S11 na odcinku Bobolice-Szczecinek o długości 24,5 km. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną też kwestie związane z realizacją pozostałych fragmentów drogi S11  w naszym regionie.  W uroczystości udział weźmie: Tomasz Hinc, wojewoda zachodniopomorski, Łukasz Lendner, dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA oraz przedstawiciele projektanta. . Podstawowe informacje o inwestycji - długość – około 23 km - obecny etap – w przygotowaniu   etap zrealizowany: decyzja środowiskowa: 03.10.2011 (ostateczna 07.11.2011)   II. Opis inwestycji:   1. Przebieg drogi Droga S-11 połączy środkowe wybrzeże Bałtyku z Górnym Śląskiem. Odcinek od Bobolic do Szczecinka będzie zaczynał się za węzłem Bobolice drogi S11, natomiast kończyła na włączeniu w obwodnicę Szczecinka.   2. Podstawowe parametry techniczne - klasa drogi: S (droga ekspresowa)- prędkość projektowa: Vp = 100 km/h- szerokości jezdni głównych: 2 x 7,00 m- szerokości pasów awaryjnych: 2 x 2,50 m- szerokości poboczy gruntowych: 2 x 1,25 m- szerokość pasa dzielącego: 5,00 m- skrajnia pionowa: min. 4,70 m- obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś   3. Zakres inwestycji Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej z rezerwą miejsca pod trzeci pas ruchu, obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, estakady, przejścia dla zwierząt), dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, miejsc obsługi podróżnych, systemu odwodnienia, przebudowa dróg publicznych, sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowych oraz budowa infrastruktury służącej ochronie środowiska.   4. Wariant przebiegu drogi Na etapie opracowywania Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskwoego analizowano 6 wariantów przebiegu drogi ekspresowej S11.W wydanej 3 października 2011 roku decyzji środowiskowej został wybrany wiariant 6 przebiegu drogi S11 na odcinku Koszalin - Szczecinek.   Opis przebiegu wybranego wariantu:   Wariant 6: rozpoczyna się w km 0+000 (za węzłem „Koszalin”, stanowiącym skrzyżowanie S6 i S11), natomiast koniec w km ok. 36+718 wariantu VI. Na początkowym przebiegu do km ok. 2+000 droga ekspresowa przebiega w sąsiedztwie obszarów zabudowanych. Na dalszym przebiegu, aż do km ok. 8+000 biegnie przez niezabudowane tereny otwartych pól i łąk. W km ok. 9+754, planowany jest obustronny MOP. Na odcinku od km ok. 8+000 do km ok. 9+500 droga przebiega przez niewielki kompleks leśny. Następnie, aż do km ok. 14+500 ponownie przebiega przez tereny otwarte. Na odcinku od km ok. 14+700 do km ok. 15+250 biegnie na estakadzie przez obszar Natura 2000 PLH 320022 „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli”. Po przekroczeniu rzeki Radwi w km ok. 15+227 , aż do km ok. 17+600 droga ekspresowa przebiega przez tereny leśne, aby następnie ponownie wkroczyć w tereny otwarte. W km ok. 22+900 wkracza ponownie na tereny leśne i omijając od strony południowej lotnisko w Zegrzu Pomorskim i opuszcza tereny leśne w km ok. 31+750. W km ok. 32+760, na terenach otwartych planowany jest obustronny MOP. Następnie droga ekspresowa przebiegać będzie skrajem terenów leśnych, aby za miejscowością Kłanino włączyć się w przebieg wariantu 5 drogi ekspresowej.   ...