Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

Koszalin: XXX sesja Rady Miejskiej

2017-04-20 19:44:00 ekoszalin za Urząd Miejski
PORZĄDEK OBRAD XXX sesji Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 27 kwietnia 2017 roku. Miejsce obrad: sala konferencyjna Nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie. Rozpoczęcie sesji o godz. 9:00.
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

4. Podjęcie uchwał:

 

1. w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej realizacji w roku 2016 uchwały w sprawie zasad zarządu nieruchomościami oraz informacji dotyczącej wydawanych w roku 2016 decyzji w sprawie ustalenia „opłat planistycznych”:

           -opinia Komisji Gospodarki Komunalnej.

2. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu:

           -opinia Komisji Gospodarki Komunalnej.

3. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej:

           -opinia Komisji Gospodarki Komunalnej.

4. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Koszalina z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok:

-opinia Komisji Spraw Społecznych, 

-opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki.

5. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Koszalina z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018 za 2016 rok:

           -opinia Komisji Spraw Społecznych, 

           -opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki.

6. w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Koszalin za 2016 rok”:  

           -opinia Komisji Spraw Społecznych.

7. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie na rok 2017:

-opinia Komisji Budżetu i Finansów, 

-opinia Komisji Gospodarki Komunalnej.  

8. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w Koszalińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koszalinie:

            -opinia Komisji Budżetu i Finansów, 

            -opinia Komisji Gospodarki Komunalnej.  

9. w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt Czas na ZAWODOWCA):

            -opinia Komisji Budżetu i Finansów, 

            -opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki.  

10. w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt Wsparcie na starcie):

            -opinia Komisji Budżetu i Finansów, 

            -opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki.  

11. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego:

            -opinia Komisji Budżetu i Finansów.

12. w sprawie emisji obligacji komunalnych:

            -opinia Komisji Budżetu i Finansów.

13. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2017 rok:

            -opinia Komisji Budżetu i Finansów.

 14. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2017-2033:

            -opinia Komisji Budżetu i Finansów.

15. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Franciszkańska-Krańcowa” w Koszalinie:

           -opinia Komisji Gospodarki Komunalnej.  

16. w sprawie zmiany formy pomnika Janka Stawisińskiego:

            -opinia Komisji Gospodarki Komunalnej.  

17. w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej w Koszalinie do pracy w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie:

-opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego. 

18. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie:

-opinia Komisji Rewizyjnej. 

19. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XIV/176/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Koszalina:

           -opinia Komisji Rewizyjnej. 

20. w sprawie uchwalenia otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego:

           -opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki.

 

5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami.
7. Interpelacje radnych.
8. Zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i oświadczenia.
11. Czas dla Rad Osiedli.
12. Trybuna Obywatelska - godz. 16:00.
13. Zamknięcie sesji.

 
 
Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

Dzisiaj podpisanie umowy na realizację dokumentacji projektowej dla drogi S11 na odcinku Bobolice-Szczecinek o długości 24,5 km

18 Marca 2018 godz. 5:18 ekoszalin za Centrum Prasowe Wojewody, GDDKiA
W poniedziałek o godz. 10.00 w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie podpisana zostanie umowa na realizację dokumentacji projektowej dla drogi S11 na odcinku Bobolice-Szczecinek o długości 24,5 km. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną też kwestie związane z realizacją pozostałych fragmentów drogi S11  w naszym regionie.  W uroczystości udział weźmie: Tomasz Hinc, wojewoda zachodniopomorski, Łukasz Lendner, dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA oraz przedstawiciele projektanta. . Podstawowe informacje o inwestycji - długość – około 23 km - obecny etap – w przygotowaniu   etap zrealizowany: decyzja środowiskowa: 03.10.2011 (ostateczna 07.11.2011)   II. Opis inwestycji:   1. Przebieg drogi Droga S-11 połączy środkowe wybrzeże Bałtyku z Górnym Śląskiem. Odcinek od Bobolic do Szczecinka będzie zaczynał się za węzłem Bobolice drogi S11, natomiast kończyła na włączeniu w obwodnicę Szczecinka.   2. Podstawowe parametry techniczne - klasa drogi: S (droga ekspresowa)- prędkość projektowa: Vp = 100 km/h- szerokości jezdni głównych: 2 x 7,00 m- szerokości pasów awaryjnych: 2 x 2,50 m- szerokości poboczy gruntowych: 2 x 1,25 m- szerokość pasa dzielącego: 5,00 m- skrajnia pionowa: min. 4,70 m- obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś   3. Zakres inwestycji Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej z rezerwą miejsca pod trzeci pas ruchu, obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, estakady, przejścia dla zwierząt), dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, miejsc obsługi podróżnych, systemu odwodnienia, przebudowa dróg publicznych, sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowych oraz budowa infrastruktury służącej ochronie środowiska.   4. Wariant przebiegu drogi Na etapie opracowywania Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskwoego analizowano 6 wariantów przebiegu drogi ekspresowej S11.W wydanej 3 października 2011 roku decyzji środowiskowej został wybrany wiariant 6 przebiegu drogi S11 na odcinku Koszalin - Szczecinek.   Opis przebiegu wybranego wariantu:   Wariant 6: rozpoczyna się w km 0+000 (za węzłem „Koszalin”, stanowiącym skrzyżowanie S6 i S11), natomiast koniec w km ok. 36+718 wariantu VI. Na początkowym przebiegu do km ok. 2+000 droga ekspresowa przebiega w sąsiedztwie obszarów zabudowanych. Na dalszym przebiegu, aż do km ok. 8+000 biegnie przez niezabudowane tereny otwartych pól i łąk. W km ok. 9+754, planowany jest obustronny MOP. Na odcinku od km ok. 8+000 do km ok. 9+500 droga przebiega przez niewielki kompleks leśny. Następnie, aż do km ok. 14+500 ponownie przebiega przez tereny otwarte. Na odcinku od km ok. 14+700 do km ok. 15+250 biegnie na estakadzie przez obszar Natura 2000 PLH 320022 „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli”. Po przekroczeniu rzeki Radwi w km ok. 15+227 , aż do km ok. 17+600 droga ekspresowa przebiega przez tereny leśne, aby następnie ponownie wkroczyć w tereny otwarte. W km ok. 22+900 wkracza ponownie na tereny leśne i omijając od strony południowej lotnisko w Zegrzu Pomorskim i opuszcza tereny leśne w km ok. 31+750. W km ok. 32+760, na terenach otwartych planowany jest obustronny MOP. Następnie droga ekspresowa przebiegać będzie skrajem terenów leśnych, aby za miejscowością Kłanino włączyć się w przebieg wariantu 5 drogi ekspresowej.   ...