Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

Bałtycki Puchar Klas - Ogólnopolskie regaty żeglarskie

2017-07-12 05:42:00 Art za JKK
Bałtycki Puchar Klas Optymist gr. A i B, Europa, Laser 4.7, ISA 407 15 - 16.07.2017 rok Koszalin – jezioro Jamno

Regaty zaliczane do Pucharu Polski Kinder + Sport Optimist gr. B 
oraz do Pucharu Polski w klasie Europa

1. Termin i miejsce regat : Regaty odbędą się w dniach 15 - 16.07.2017 roku na jeziorze Jamno w Koszalinie, biuro zawodów znajdować się będzie na przystani miejskiej przy ul. Promowej w Koszalinie 

2. Organizator : Organizatorem regat jest Jacht Klub Koszalin, 75-529 Koszalin ul. Piłsudskiego 90 , 

Komandor - Paweł Stanisławski - 602-632-934, p.stanislawski@post.pl
Wicekomandor - Waldemar Koralewski - 608-484-083, w.koralewski@pzgraf.pl
Wicekomandor - Borys Boratyński - 602-632-151, borysboratynski@wp.pl 

3. Warunki uczestnictwa : W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF. Wpisowe do regat wynosi 50 zł od łodzi .

4. Zgłoszenia do regat : Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w biurze regat na przystani w Koszalinie przy ul. Promowej w dniu 14.07 w godz. 18.00 -19.30 oraz 15.07 w godz. 9.00 – 10.00. Zgłoszenia wstępne można przesyłać drogą elektroniczną .  
Rezerwacji noclegów i wyżywienia należy dokonać indywidualnie z podanej poniżej bazy w terminie do 30.06.2017 , po terminie nie ma gwarancji uzyskania noclegów .

1. Rezerwacje - Dział Domów Studenckich Politechniki Koszalińskiej, 75-507 Koszalin, ul. T. Rejtana 15. - mgr inż. Krzysztof Sławiński – kier. działu, tel. (094) 34 78 917,krzysztof.slawinski@tu.koszalin.pl 
2. Hotel Sport w Koszalinie ul. Sportowa 14 tel. 666 811 411 e-mail : recepcja@hotelsport.pl
3. Dom Studenta Wyższa Szkoła Zawodowa Koszalin ul. Leśna 1 tel. 94 343 33 06 

5. Program regat :

15.07.2017 r. godz. 10.30 otwarcie regat
godz. 11.00 odprawa trenerów i kierowników ekip  
godz. 11.30 gotowość startowa ( 4 wyścigi )
godz. 16.30 gorący posiłek dla uczestników regat


16.07.2017 r. godz. 10.30 start do kolejnych wyścigów ( 3 wyścigi )
godz. 15.30 zakończenie regat 

Organizator przewiduje rozegranie 7 wyścigów po rozegraniu 4 wyścigów najgorszy wyścig będzie odrzucony . Regaty będą uznane za ważne po rozegraniu 4 wyścigów . Program imprez 
towarzyszących zostaną podany odrębnym komunikatem .

6. Przepisy , ocena wyników , nagrody : Regaty rozegrane zostaną zgodnie z MPŻR 2017-2020, przepisami klasowymi IODA , IECU , ILCA oraz przepisami PZŻ oraz instrukcją żeglugi. W regatach stosowana będzie punktacja indywidualna zgodnie z przepisami PZŻ . Zwycięzcy otrzymają puchary , dyplomy i upominki .

7. Trasy regat: Wyścigi rozgrywane będą na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych. Trasa regat przedstawiona będzie w Instrukcji Żeglugi.

8. Łodzie trenerów i obserwatorów : Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

9. Prawa do wizerunku : Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. 

10. Zastrzeżenie odpowiedzialności : Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie , licencję oraz polisę OC i certyfikat łodzi zgodnie z obowiązującymi przepisami PZŻ 

Życzymy uczestnikom regat pomyślnych wiatrów

Organizator : Jacht Klub Koszalin

Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

Nowa atrakcja w Mielnie. Powstanie Leśna Pętla Przygód i Tajemnic

17 Stycznia 2018 godz. 13:19 Ekoszalin z mat. informacyjnych
Mielno nie zwalnia tempa z inwestycjami w atrakcje turystyczne. Tym razem samorząd miejski stawia na wykorzystanie przyrody i zakątków historycznych. Do czerwca 2018 roku ma powstać „Leśna Pętla Przygód i Tajemnic”. „Leśna Pętla Przygód i Tajemnic" ma być nowym produktem turystycznym w regionie. Na edukacyjno-przyrodniczym szlaku zaprojektowano piętnaście atrakcji. Ścieżka oprowadzać będzie spacerowiczów po ciekawych zakątkach, zwracając ich uwagę na przyrodę i historyczne budowle. Trasa ułożona na palisadach łączyć się będzie w jeden ciąg spacerowy, z którego skorzystać będą mogły m.in. rodziny z dziećmi.   Przedsięwzięcie, które gotowe ma być do czerwca 2018 roku, wykorzysta nie tylko naturalne położenie terenu, ale także grodziska i bunkry na nim się znajdujące. Ponadto nowa infrastruktura zostanie innymi artystycznymi instalacjami typu figury żołędzia czy szyszki, bramy, siedziska o różnych kształtach oraz podesty na polanach i pagórkach. Koszt inwestycji to prawie 1,2 mln zł, z czego unijna pomoc Urzędu Marszałkowskiego wyniesie ponad pół mln zł. Projekt wpisuje się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.1 „Dziedzictwo kulturowe”.   To nie jest pierwsze unijne wsparcie na przeprowadzenie turystycznych inwestycji, jakie Gmina Mielno pozyskała w ostatnich miesiącach z Urzędu Marszałkowskiego. W drugiej połowie sierpnia 2017 roku władze miasta oraz wicemarszałek Jarosław Rzepa parafowali dokumenty dotyczące dofinansowania budowy promenady przyjaźni w Mielnie kwotą 1,7 mln zł oraz powstania skarbnicy wioski rybackiej w Chłopach w wysokości 824 tys. zł. Efekty końcowe prac poznamy również w 2018 roku. Infrastruktura ma zostać oddana do użytku do września. ...
 

Koszalin: Wiosna cyklistów

12 Stycznia 2018 godz. 6:11 eWok,fot. Dominik Wasilewski
 

Deklaracja Koszalińska podpisana

10 Stycznia 2018 godz. 4:21 Ala, fot. i film Dominik Wasilewski
Koszalin został pierwszym w regionie, a drugim w Polsce miastem, w którym prodemokratyczne partie, stowarzyszenia i związki podpisały porozumienie o współpracy. DEKLARACJA KOSZALIŃSKA W trosce o los naszej Ojczyzny, zarówno tej wielkiej, jak i tej małej, lokalnej, zachowując pluralizm poglądów i szacunek dla różnorodności, deklarujemy podjęcie wspólnego wysiłku związanego z pełną współpracą naszych środowisk na rzecz obrony konstytucyjnych wartości i demokratycznych standardów. W tej intencji tworzymy „Porozumienie koszalińskie” – koalicję pro-demokratycznych partii politycznych, wszelkich organizacji działających na terenie Koszalina oraz obywatelek i obywateli naszego miasta. Obserwując sytuację w naszym kraju, wynikającą z decyzji rządzącego obecnie pisowskiego „układu”, jesteśmy głęboko zaniepokojeni: • łamaniem podstawowych praw i wolności obywatelskich, • dzieleniem społeczeństwa na lepszych i gorszych obywateli, • nasilającymi się przejawami dyskryminacji, nietolerancji i innych postaw uderzających w godność człowieka, • rozbijaniem idei samorządności lokalnej, • próbami ograniczenia praw kobietom, • niszczeniem niezawisłości wymiaru sprawiedliwości, • istotnym naruszaniem międzynarodowej pozycji Polski, co rodzi ryzyko wyjścia w przyszłości Polski z Unii Europejskiej, • szerzącymi się wśród sprawujących obecnie władzę w Państwie: korupcją, kumoterstwem, nepotyzmem i partyjniactwem. Wierzymy, że wspólna ocena sytuacji w naszym kraju pozwoli nam zespolić działania na rzecz dobra naszej Ojczyzny i miasta Koszalina. Dlatego, zachowując naszą tożsamość, podpisujemy się pod powyższą Deklaracją współpracy w duchu wzajemnego szacunku, odpowiedzialności i solidarności w celu budowania przyszłości Polski i Koszalina. Jesteśmy także otwarci i gotowi do współpracy ze wszystkimi, którym bliskie są powyższe wartości. Zawsze broniliśmy konstytucyjnych wartości oraz demokratycznych standardów i nadal będziemy stać na ich straży.  KOMITET OBRONY DEMOKRACJI Magdalena Fliks ………………………… Jarosław Marciniak……………………… Katarzyna Paprocka …………………… NOWOCZESNA Patrycja Socha ………………………… PLATFORMA OBYWATELSKA Barbara Grygorcewicz ………………… UNIA PRACY Grzegorz Andrzej Niski ………………… KONGRES KOBIET i STRAJK KOBIET Dorota Róża Chałat …………………… POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW i INWALIDÓW Janina Kokowska ……………………………… STOWARZYSZENIE  „MŁODZI DEMOKRACI” Maciej Ziemiński ……………………………… OBYWATELSKIE STOWARZYSZENIE „MOJE MIASTO” Katarzyna Grzybowska ……………………… KOSZALIŃSKI KOMITET OBRONY LEWICOWYCH TRADYCJI Antoni Jaśkiewicz ……………………………… OBYWATELSKA INICJATYWA USTAWODAWCZA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH Krzysztof Maliński…………………………... PARTIA ZIELONI Juliusz Adel…………………………………… POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Lidia Lis.................……………………………  ...