Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

Komu pieniądze za działalność opozycyjną

2017-10-10 13:44:00 Ekoszalin z mat. informacyjnych
Z końcem sierpnia 2017r. weszła w życie znowelizowana ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych. Na podstawie tej ustawy byli działacze mogą starać się o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub/i osoby represjonowanej z powodów politycznych, przyznanie świadczenia pieniężnego, przyznanie pomocy pieniężnej lub okresowej pomocy pieniężnej.

Osobie o przyznanym statusie działacza opozycji lub osoby represjonowanej z powodów politycznych z urzędu przyznaje się legitymację i odznakę honorową. Status działacza potwierdza w drodze decyzji administracyjnej Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (Warszawa, ul. Wspólna 2/4). Na ten adres należy kierować również wnioski o świadczenie, pomoc pieniężną itd.

 

Status działacza lub osoby represjonowanej z powodów politycznych przysługuje osobie, która nie była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa. Co do której w zasobie archiwalnym IPN nie zachowały się dokumenty wytworzone przez nią lub powstałe przy jej udziale w ramach czynności wykonywanych w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organa bezpieczeństwa państwa,

 

Ponadto od 1 stycznia 1956 r. do 31 lipca 1990 r. łącznie, przynajmniej przez 12 miesięcy prowadziła działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w Polsce (nie wlicza się okresu legalnej solidarności, 31.08.1980 r. – 12.12.1981 r.). Przebywała w więzieniu lub innym miejscu odosobnienia na mocy wyroku wydanego w latach 1956-1989 lub bez wyroku jednorazowo przez okres dłuższy niż 48 godzin lub wielokrotnie przez łączny okres dłuższy niż 30 dni, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości,

 

Była internowana lub powyżej 30 dni pełniła zasadniczą służbę wojskową lub czynną służbę wojskową w ramach ćwiczeń wojskowych, do której odbycia została powołana z przyczyn politycznych za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę. …

Na skutek wystąpienia wolnościowego na rzecz odzyskania przez Polskę, na skutek działania wojska, milicji lub organów bezp. Państwa poniosła śmierć, doznała uszkodzeń ciała na okres dłuższy niż 7 dni,

Była pozbawiona możliwości wykonywania zawodu, została z nią rozwiązana umowa o pracę, relegowana z uczelni, była inwigilowana przez organa bezpieczeństwa Państwa, była objęta zakazem publikacji przez Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.

 

Znowelizowana ustawa zniosła równie progi finansowe dla świadczenia pieniężnego. Otrzyma je każdy, kto uzyska status działacza … i co ważne – bezterminowo.

 

Pomoc pieniężną otrzymają osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej lub w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych. Pomoc może być przyznana np. na częściowe pokrycie zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa czy opłacenie pomocy pielęgnacyjnej. Dochód samotnie gospodarującej osoby nie może przekraczać 220 % najniższej emerytury (2200,00 zł), dochód na osobę w rodzinie 150 % najniższej emerytury (1500,00 zł).

Do wniosku o przyznanie statusu działacza należy dołączyć:

– decyzję Prezesa IPN o spełnianiu warunków art. 4 ustawy o działaczach (z obowiązku dostarczenia decyzji Prezesa IPN zwolnione są osoby posiadające odznaczenie Krzyż Wolności i Solidarności) ;

– dowody potwierdzające spełnianie warunków o których mowa w art. 2 i 3 ustawy (doznane represje, działalność antykomunistyczną);

– życiorys, zdjęcie do legitymacji.

 

Aby uzyskać wspomnianą decyzję oraz dowody, należy złożyć odpowiednie wnioski w IPN.

Kto może złożyć wniosek w IPN?

1.       Osoba ubiegająca się o status;

2.       Za zmarłego członka rodziny – osoby wymienione w art. 67 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tj. małżonek, dziecko własne, dziecko drugiego małżonka, dziecko przysposobione, wnuk dziecko obce przyjęte na wychowanie, rodzic, ojczym, macocha, osoby przyspasabiające.

Wymagane dokumenty.

1.       Pisemny niosek (poczta, osobiście)

2.       Dokumenty potwierdzające śmierć i pokrewieństwo.

Termin realizacji  – 3 miesiące.

 

We wrześniu 2010 roku Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu uzyskał również wyjątkową prerogatywę, będącą jednocześnie zaszczytnym obowiązkiem. Uprawnia ona do występowania do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o przyznanie zasłużonym działaczom opozycji z lat 1956–1989 wyjątkowego odznaczenia państwowego – Krzyża Wolności i Solidarności. Zostało ono ustanowione przez parlament równocześnie z aktem restytucji Krzyża Niepodległości, do którego chlubnej tradycji nawiązuje.

Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

Koszalin: Delikatesy "Piotr i Paweł" zlikwidowane

18 Września 2018 godz. 2:26 Ala za dlahandlu.pl, fot. Piotr Walendziak
Trzynastka dla pracowników koszalińskich delikatesów "Piotr i Paweł" okazała się feralna. 13 września dowiedzieli się bowiem, że następnego dnia sklep zostanie zlikwidowany, a oni stracą pracę. Koszalinianie zakupów w "Piotrze i Pawle" już nie zrobią. - Generalnie mamy trzy scenariusze. Jednym z nich jest sprzedaż firmy operatorowi branżowemu, ale wtedy musimy wziąć pod uwagę, że sprzedaż trochę potrwa, choćby ze względu na konieczność zaakceptowania transakcji przez UOKiK. Możemy tu mówić nawet o sześciu miesiącach, które musiałyby upłynąć do sfinalizowania transakcji. Dlatego bierzemy pod uwagę także możliwość sprzedaży wybranych lokalizacji, na których mniej nam zależy. Wtedy zyskalibyśmy gotówkę i czas potrzebny na wdrożenie procesu restrukturyzacji. Trzeci scenariusz to sprzedaż firmy instytucji finansowej, które także znajdują się wśród naszych partnerów rozmów. Dla nas ten scenariusz byłby najlepszy, bo zachowalibyśmy brand i pozycję na rynku, która jest wyjątkowa - mówi Marek Miętka, prezes sieci Piotr i Paweł.  O restrukturyzacji sieci Piotr i Paweł pierwszy poinformował portal Dla Handlu. Od początku rok sieć zamknęła dziesięć sklepów na terenie całego kraju, a otwarła dwie nowe placówki - Ostatnie zamknięcia sklepów Piotr i Paweł wynikają z restrukturyzacji sieci i rezygnacji z nietrafionych lokalizacji. W tym sensie można je traktować jako pozytywną wiadomość, świadczącą o tym, że spółka jest dobrze zarządzana - wyjaśnia w rozmowie z dlahandlu.pl prezes TFI Capital Partners Adam Chełchowski.   ...
 

Koszalin: 24-godzinne dyżury przez 7 dni w tygodniu w Centrum Zdrowia Psychicznego

15 Września 2018 godz. 3:33 Ala, fot. FB
 

Koszalin: Ruszył przetarg na połączenie ul. Władysława IV z S6

12 Września 2018 godz. 0:01 Ala za Urząd Miejski Koszalinlin
 

Wybory samorządowe: Jeden na jeden

8 Września 2018 godz. 3:49 Ala, fot. FB, film: PO Koszalin
W Koszalinie wyborcza gorączka znów się podniosła. A to za sprawą Koalicji Obywatelskiej, która wezwała do publicznej debaty przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego tylko przedstawiciela jednego komitetu wyborczego? Bo tylko kandydat PiS na prezydenta miasta wskazał swoich branżowych zastępców. W pierwszym dotyczącym oświaty starciu mieli uczestniczyć Przemysław Krzyżanowski (na zdjęciu z lewej), były wiceminister edukacji, obecny wiceprezydent Koszalina oraz Artur Wiśniewski, szef klubu radnych PiS, który zdaniem KO miałby ewentualnie zająć fotel właśnie Krzyżanowskiego. Tomasz Nowe zapowiedział, że Koalicja Obywatelska planuje więcej takich tematycznych debat. Rozmów branżowych jednak nie będzie. Andrzej Jakubowski, kandydat PiS na prezydenta zaproponował za to, by do debaty z nim o przyszłości Koszalina stanął ubiegający się o kolejną reelekcję obecny prezydent miasta, Piotr Jedliński. - Jedliński nie ma pomysłu, wizji, nie ma też programu dla Koszalina. To prezydent ustala kierunki rozwoju miasta i jest wybierany, a nie zastępcy - argumentował Jakubowski.  Komentarz Trochę szkoda, że PiS uchyla się od takiej konkretnej, rzeczowej debaty, w której uczestniczyliby najbliżsi współpracownicy kandydatów na szefów miasta. To dzięki argumentom wysuwanym przez osoby znające dobrze zagadnienie, będące wręcz specjalistami w poszczególnych dziedzinach moglibyśmy poznać nie tylko same plany, ale i osoby je przedstawiające. Bo ważny jest nie tylko szef, ale także i to, z kim idzie do wyborczego wyścigu. ...