Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

Konkurs plastyczny "Ekologiczny Koszalin"

2017-10-06 07:51:00 ekoszalin za Urząd Miejski Koszalinz
Urząd Miejski w Koszalinie serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie pn. „Ekologiczny Koszalin”.

Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej, promocja działań proekologicznych, kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem, podnoszenie świadomości ekologicznej. Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie sami przekonają się dlaczego warto segregować odpady, z jakimi trudnościami borykają się mieszkańcy oraz przeanalizują zasady gospodarowania odpadami jakie obowiązują w naszym mieście.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pn. „Ekologiczny Koszalin” wraz z hasłem zachęcającym do segregacji odpadów i dbania o nasze środowisko.

Pracę należy złożyć do 15.11.2017 r.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy złożyć lub wysłać w kopercie na poniższy adres:

Urząd Miejski Koszalin

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

ul. Rynek Staromiejski 6-7

75-007 Koszalin 

z dopiskiem: Konkurs ekologiczny „Ekologiczny Koszalin”

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.11.2017 r. 

page1image392

Organizator

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PN. EKOLOGICZNY KOSZALIN

Organizatorem konkursu jest Gmina Miasto Koszalin

Przedmiot i cele konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pn. Ekologiczny Koszalin” wraz z hasłem zachęcającym do segregacji odpadów i dbania o nasze środowisko.

 2. Konkurs skierowany jest do uczniów koszalińskich szkół podstawowych.

 3. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. 1)  uczniowie klas I-III,

  2. 2)  uczniowie klas IV-VII.

 4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną,

  samodzielnie wykonaną pracę.

 5. Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej, promocja

  działań proekologicznych, kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem, podnoszenie świadomości ekologicznej.

Temat konkursu

1. Praca musi dotyczyć obszaru gospodarki odpadami i ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zasad selektywnej zbiórki odpadów obowiązujących na terenie Gminy Miasto Koszalin oraz ma ukazywać jak przez nasze postępowanie wpływamy na środowisko.

Forma dostarczonej pracy

 1. Praca ma być wykonana dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wyklejanki itp.)

 2. Praca musi być wykonana na papierze typu brystol w formacie A3 (29,7cm x 42 cm).

 3. Do konkursu może być zgłaszana wyłącznie praca autorstwa uczestnika,

  nienaruszająca praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowana.

 4. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko i imię

  autora, nazwa szkoły i klasa.

Miejsce i termin składania prac

 1. Pracę konkursową należy składać do dnia 15.11.2017 r.

 2. Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszenia należy złożyć lub wysłać w kopercie na

  poniższy adres:

  Urząd Miejski Koszalin
  Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi ul. Rynek Staromiejski 6-7
  75-007 Koszalin

  z dopiskiem: Konkurs „Ekologiczny Koszalin
  W przypadku zgłoszeń pocztowych liczyć się będzie data stempla pocztowego.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.11.2017 r.

 2. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora

  telefonicznie lub mailowo.

Prawa autorskie

 1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia pracy w celach promocyjnych.

 3. Uczestnicy konkursu dodatkowo zapewnia, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia, w tym szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie pracy lub

  hasła na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania.

 4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-

  informacyjnych Organizatora.

 5. Uczestnicy zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym

  w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.

Kryteria oceny prac konkursowych

 1. Zadaniem komisji, w której skład będą wchodzić specjaliści ds. gospodarki odpadami komunalnymi oraz specjaliści ds. ochrony środowiska jest przeprowadzenie postępowania zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.

 2. Kryteria oceny prac:
  -
  zgodność z tematyką,

  - estetyka pracy, - oryginalność.

Nagrody

 1. Organizator przyzna trzy nagrody główne w każdej kategorii wiekowej.

 2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.

Postanowienia końcowe

 1. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu.

 2. Regulamin konkursu wraz z wynikiem będzie dostępny na stronie internetowej

  www.koszalin.pl

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do późniejszego wykorzystania prac.

 4. Prace przechodzą na własność Organizatora.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu

  bez podania przyczyn.

page2image17864

 

Karta zgłoszeniowa w konkursie ekologicznym Ekologiczny Koszalin

Imię i nazwisko autora: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nazwa szkoły i klasa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon do rodzica/opiekuna: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail rodzica/opiekuna: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. pozycja 922) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.

Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej przekazanej na Konkurs oraz, że nie narusza ona jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu Plastycznego „Ekologiczny Koszalin”.

.............................................. Podpis autora pracy

Zgoda rodzica/opiekuna

Wyrażam zgodę na udział ............................................................................................................................................................. (imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu)

którego jestem prawnym opiekunem. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia.
Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych prze
z Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu.

Miejscowość, data ....................................................

............................................. Podpis rodzica/opiekuna 

Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

Spółdzielców kłopoty z płatnym (nie)parkowaniem

29 Listopada 2017 godz. 10:28 Ala, fot. Czytelnik
Największa spółdzielnia mieszkaniowa w Koszalinie wprowadza płatne niestrzeżone parkingi. Na razie trzy. KSM Przylesie, która ma 9000 mieszkań i blisko pół tysiąca garaży od grudnia będzie dysponowała także trzema płatnymi, niestrzeżonymi parkingami. Za każdą rozpoczętą godzinę postoju na nim trzeba będzie w parkomacie uiścić opłatę wynoszącą 1,5 zł. Za tzw. postój dzienny do 24.00 zapłacimy 8 zł., a za tygodniowe parkowanie auta 20 zł. Spółdzielnia umożliwia także wykup miesięcznego – 30-dniowego - abonamentu, który wyceniła na kwotę 50 zł. –  Na tych parkingach już zamontowano parkomaty oraz tablice informujące o cenach i regulaminie korzystania z nich. Ustawiono także pojazd monitorujący wjeżdżającei wyjeżdżające auta – mówi nasz Czytelnik.   - Sprawa płatnych parkingów nie jest nowa. Już na walnym dyskutowaliśmy o tym – wyjaśnia Małgorzata Niemiec z administracji KSM Przylesie. - Zarząd spółdzielni wprowadził takie opłaty, bo tej pory spółdzielnia jako właściciel nieruchomości musiała ponosić koszty jej utrzymania takie jak m.in. czystość czy odśnieżanie, a wpływów z tych nieruchomości nie było.   Po wprowadzeniu płatnych parkingów, dochód uzyskany z nich przeznaczony zostanie właśnie na pokrycie tych kosztów – dodaje Niemiec. Na razie zdecydowano się na uruchomienie trzech takich parkingów, które znajdują się przy ul. Jana Pawła, Śniadeckich i Wyki. Choć na niektórych parkomatach umieszczono informację, że płatny parking ruszy 1 grudnia br., to w biurze KSM Przylesie nie potwierdzono nam tego terminu.   – Być może zostanie wprowadzony jakiś okres przejściowy, ale ostatecznej decyzji jeszcze nie ma – usłyszeliśmy. Kierownictwo spółdzielni zdaje sobie sprawę z faktu, że to niepopularna decyzja, ale sprawiedliwa, bo koszty utrzymania nieruchomości pokryją ci spółdzielcy, którzy z niej korzystają. ...
 

Mielno na podium

30 Listopada 2017 godz. 14:28 Ekoszalin z mat. informacyjnych
Mielno staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem wakacyjnym wśród Polaków. Według najnowszego rankingu przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny miasto znalazło się na trzecim miejscu wśród najpopularniejszych gmin nad polskim morzem, wyprzedając tym samym takie miasta jak Sopot, Łeba czy Darłowo. W dużej mierze jest to zasługa nowoczesnej i rozbudowanej bazy hotelowej powstającej w regionie. W rankingu uwzględniono wszystkie 55 gmin leżących nad Bałtykiem. Najpopularniejszym miastem nad polskim morzem w minionym sezonie okazał się Kołobrzeg. Drugie miejsce należy do Gdańska, a podium zamyka Mielno. Z raportu wynika, że ponad ¼ wszystkich turystów spędzających tegoroczne wakacje nad morzem wybrała jedno z tych trzech miast. W większości nadbałtyckich miejscowości w tym roku pojawiło się więcej turystów niż w roku ubiegłym. Łącznie nad polskim morzem w lipcu i sierpniu udzielono aż 8,2 miliona noclegów. Coraz częściej polskie wybrzeże odwiedzają także obcokrajowcy. Z zestawienia GUS wynika, że najchętniej odwiedzają nas Niemcy, Szwedzi, Norwegowie, Brytyjczycy i Rosjanie.   Powodem rosnącej popularności polskiego wybrzeża jest przede wszystkim coraz lepsza oferta noclegowa. Turyści dużo częściej niż kiedyś poszukują komfortowych obiektów noclegowych, nie odbiegających standardem od zagranicznych kurortów. Klienci zwracają szczególną uwagę na dobrą lokalizację, wysoką jakość wykończenia wnętrz i szeroko rozumianą infrastrukturę towarzyszącą m.in. restauracje, strefę rekreacyjną z całorocznym basenem i usługami towarzyszącymi.   Pod tym względem Mielno wyróżnia się na mapie polskiego wybrzeża. W mieście powstają nowoczesne inwestycje skutecznie przyciągające turystów z całej Europy. Rosnąca popularność nadmorskich kurortów przyciąga także inwestorów. Firmus Group, lokalny deweloper działający w segmencie luksusowych apartamentów nad polskim morzem, rozpoczął właśnie prace nad dwunastym już projektem w Mielnie.   Deweloper zauważył potencjał Mielna już 17 lat temu i dzięki nowoczesnym inwestycjom sukcesywnie zmienił oblicze tego miejsca. W portfolio dewelopera znajdują się m.in.: apartamentowiec Tarasy, cztery etapy Rezydencji Park oraz dwa etapy Rezydencji Park Rodzinna. Obecnie trwają prace nad ostatnim budynkiem luksusowego kompleksu Dune Resort oraz apartamentowcem Molo Park.   „Urządzony w przemyślany sposób apartament może rocznie przynieść dochód na poziomie 6-7% czasami nawet 10%. Rentowność zależy między innymi od tego, jak wyposażony jest apartament. Już na etapie urządzania lokalu chętnie podpowiadamy naszym klientom jakie rozwiązania odpowiadają gościom i co zachęca ich do wynajmowania określonego lokalu. Apartament ma wtedy walory luksusowego pokoju hotelowego z dodatkowymi przewagami takimi jak większa powierzchnia czy możliwość samodzielnego przygotowania posiłków w komfortowo wyposażonej kuchni” – mówi Marcin Kokot z firmy City Apartments zajmującej się obsługą i wynajmem apartamentów. Według zestawienia GUS w lipcu i w sierpniu br. w Mielnie udzielono 664,2 tys. noclegów. ...
 

Koszalin: Nowe rondo

4 Grudnia 2017 godz. 8:13 ekoszalin za Urząd Miejski
 

Ochrona dzikiego tarła łososia i troci wędrownej

29 Listopada 2017 godz. 5:08 Ala za inf. prasowa
Trwa sezon tarłowy ryb łososiowatych. Dla społeczników wykonujących zadania antykłusownicze w terenie, oznacza to mnóstwo pracy i osobistych wyrzeczeń, jednak satysfakcja z działania na rzecz ochrony cennych zasobów ryb i wód płynących, rekompensuje trud oraz wszelkie niedogodności. W województwie zachodniopomorskim na straży dzikiego tarła łososia i troci, jak co roku stają dziesiątki społeczników, zrzeszonych w poszczególnych towarzystwach miłośników i przyjaciół rzek oraz w społecznych strażach rybackich. Dzięki wsparciu udzielonemu przez Federację Zielonych GAJA, społeczni strażnicy dysponują podczas swoich patroli coraz lepszym umundurowaniem i wyposażeniem do walki z kłusownictwem ryb. Poza działaniami w terenie, społecznicy podejmują również działania edukacyjne skierowane bezpośrednio do młodzieży (wycieczki szkolne dla szkół zawodowych, gimnazjów i liceów), mające na celu zwiększenie ich świadomości ekologicznej i odpowiedzialności społecznej, związanej z ochroną cennej przyrody. Niniejsze działania zostały zrealizowane przez Federację Zielonych GAJA (www.gajanet.pl) w ramach projektu „Wzmocnienie ochrony dzikiego tarła łososia i troci wędrownej w północno zachodniej Polsce”. Sponsorem projektu jest Baltic Sea Conservation Foundtation (www.baltcf.org). Docelowo, realizowane w ramach projektu działania mają wzmocnić ochronę dzikiego tarła ryb łososiowatych oraz ograniczenie kłusownictwa ryb w dorzeczu Iny, Gowienicy, Regi oraz Parsęty – tj. w najcenniejszych obszarach pod względem występowania i rozrodu ryb łososiowatych, wciąż zagrożonych wyginięciem. W ramach przyznanego wsparcia zakupiono i przekazano partnerom projektu profesjonalne umundurowanie z kamuflażem, bieliznę termiczną, czapki, rękawice, wysokiej klasy wodoodporne obuwie, kamizelki, lornetki, latarki, fotopułapki, termowizjery, radiotelefony dla ponad 40 strażników. W ręce społeczników przekazano także śpiwory, maty i namioty przydatne do organizacji stałych 24godzinnych punktów ochrony tarła. Od 2017 roku strażnicy dysponują również nowymi łodziami aluminiowymi i silnikami spalinowymi. W ramach projektu zaplanowano również szkolenia terenowe dla nowych strażników (trening z rozwiązywania konfliktów, asertywności, skutecznej samoobrony).   Warto przypomnieć, że w okresie październik – grudzień 2016 r. partnerzy projektu przepracowali społecznie łącznie ok. 9000 godzin. W ramach swoich obowiązków, strażnicy prowadzili stałe punkty ochrony tarła w pobliżu najcenniejszych tarlisk, patrolowali dopływy głównych rzek, ustawiali fotopułapki, skutecznie reagowali na sygnały dot. kłusownictwa, prowadzili zasadzki i uniemożliwiali ucieczkę kłusownikom, przekazując ich następnie w ręce Policji. Podczas patroli antykłusowniczych strażnicy powiązani z partnerami niniejszego projektu przejechali łącznie ponad 18 000 km. W wyniku tych działań zatrzymano 25 kłusowników, zarekwirowano ponad 72 nielegalne narzędzia połowowe, głównie sieci, z których uwolniono ponad 50 żywych ryb.  W zakresie ochrony ryb i rzek jest ZAWSZE coś pożytecznego do zrobienia. Zachęcamy do wspierania działań naszych partnerów, zarówno w sezonie tarłowym ryb łososiowatych jak i w pozostałych miesiącach. Przyłącz się do aktywnej ochrony ryb, działajmy razem!  ...