Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

Skład Zarządu WFOŚiGW pod dyktando PiS

2017-07-28 14:04:00 Ekoszalin z mat. informacyjnych
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął rezygnację Radosława Mackiewicza i Jerzego Sarnowskiego z funkcji Zastępców Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Poprzez tą decyzję skład Zarządu Funduszu został dostosowany do wymogów znowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska, która zakłada, że te mogą liczyć do dwóch członków.

Przypomnijmy, że uzasadnieniem dla wprowadzania zmian funkcjonowania WFOŚiGW miały być oszczędności w funkcjonowaniu ich organów. W związku z tym Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego już w dniu 4 kwietnia 2017 r. jako pierwszy w Polsce podjął decyzję o znaczącym obniżeniu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Funduszu, a poniedziałkową decyzją dostosował stan osobowy Zarządu Funduszu do znowelizowanych przepisów.

 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uznaje tym samym, że wypełnił intencje ustawodawcy określone w zmianach i uzasadnieniach. Próby zmian w składzie Zarządu przez Radę Nadzorczą WFOŚIGW oznaczać będą chęć politycznego przejęcia samorządowej osoby prawnej przez polityków PiS, dla której nie ma akceptacji władz regionu.

 

Jednocześnie w zw. z podjęciem przez Sejm RP prac nad kolejną nowelizacją Prawa ochrony środowiska zmierzającą do odebrania dalszych kompetencji Sejmikom i Zarządom Województw w odniesieniu do WFOŚiGW, Zarząd zamierza wspólnie z innymi regionami w ramach Konwentu Marszałków zwrócić się do Ministerstwa Środowiska i Sejmu RP, z wnioskiem o dalej idące zmiany porządkujące sytuację wokół polityki środowiskowej w regionach, m.in. o:

 

  1. Wykreślenie z Ustawy o samorządzie województwa odniesień dotyczących prowadzenia zadań z zakresu ochrony środowiska.
  2. Przeniesienie kompetencji do zbierania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (tzw. opłat marszałkowskich), z których utrzymywany jest WFOŚiGW na wojewodę lub inny organ administracji rządowej.
  3. Zlikwidowanie Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako samorządowej osoby prawnej.
  4. Powołanie w ich miejsce oddziałów państwowej osoby prawnej jaką jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Takie działania będące de facto scentralizowaniem realizacji zadań środowiskowych, zdejmą z województw odpowiedzialność i obowiązki związane z funkcjonowaniem samorządowej osoby prawnej jakimi są WFOŚiGW, na które w chwili obecnej odbierany jest wpływ samorządom województw.

 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

 

Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

Dzisiaj podpisanie umowy na realizację dokumentacji projektowej dla drogi S11 na odcinku Bobolice-Szczecinek o długości 24,5 km

18 Marca 2018 godz. 5:18 ekoszalin za Centrum Prasowe Wojewody, GDDKiA
W poniedziałek o godz. 10.00 w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie podpisana zostanie umowa na realizację dokumentacji projektowej dla drogi S11 na odcinku Bobolice-Szczecinek o długości 24,5 km. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną też kwestie związane z realizacją pozostałych fragmentów drogi S11  w naszym regionie.  W uroczystości udział weźmie: Tomasz Hinc, wojewoda zachodniopomorski, Łukasz Lendner, dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA oraz przedstawiciele projektanta. . Podstawowe informacje o inwestycji - długość – około 23 km - obecny etap – w przygotowaniu   etap zrealizowany: decyzja środowiskowa: 03.10.2011 (ostateczna 07.11.2011)   II. Opis inwestycji:   1. Przebieg drogi Droga S-11 połączy środkowe wybrzeże Bałtyku z Górnym Śląskiem. Odcinek od Bobolic do Szczecinka będzie zaczynał się za węzłem Bobolice drogi S11, natomiast kończyła na włączeniu w obwodnicę Szczecinka.   2. Podstawowe parametry techniczne - klasa drogi: S (droga ekspresowa)- prędkość projektowa: Vp = 100 km/h- szerokości jezdni głównych: 2 x 7,00 m- szerokości pasów awaryjnych: 2 x 2,50 m- szerokości poboczy gruntowych: 2 x 1,25 m- szerokość pasa dzielącego: 5,00 m- skrajnia pionowa: min. 4,70 m- obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś   3. Zakres inwestycji Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej z rezerwą miejsca pod trzeci pas ruchu, obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, estakady, przejścia dla zwierząt), dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, miejsc obsługi podróżnych, systemu odwodnienia, przebudowa dróg publicznych, sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowych oraz budowa infrastruktury służącej ochronie środowiska.   4. Wariant przebiegu drogi Na etapie opracowywania Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskwoego analizowano 6 wariantów przebiegu drogi ekspresowej S11.W wydanej 3 października 2011 roku decyzji środowiskowej został wybrany wiariant 6 przebiegu drogi S11 na odcinku Koszalin - Szczecinek.   Opis przebiegu wybranego wariantu:   Wariant 6: rozpoczyna się w km 0+000 (za węzłem „Koszalin”, stanowiącym skrzyżowanie S6 i S11), natomiast koniec w km ok. 36+718 wariantu VI. Na początkowym przebiegu do km ok. 2+000 droga ekspresowa przebiega w sąsiedztwie obszarów zabudowanych. Na dalszym przebiegu, aż do km ok. 8+000 biegnie przez niezabudowane tereny otwartych pól i łąk. W km ok. 9+754, planowany jest obustronny MOP. Na odcinku od km ok. 8+000 do km ok. 9+500 droga przebiega przez niewielki kompleks leśny. Następnie, aż do km ok. 14+500 ponownie przebiega przez tereny otwarte. Na odcinku od km ok. 14+700 do km ok. 15+250 biegnie na estakadzie przez obszar Natura 2000 PLH 320022 „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli”. Po przekroczeniu rzeki Radwi w km ok. 15+227 , aż do km ok. 17+600 droga ekspresowa przebiega przez tereny leśne, aby następnie ponownie wkroczyć w tereny otwarte. W km ok. 22+900 wkracza ponownie na tereny leśne i omijając od strony południowej lotnisko w Zegrzu Pomorskim i opuszcza tereny leśne w km ok. 31+750. W km ok. 32+760, na terenach otwartych planowany jest obustronny MOP. Następnie droga ekspresowa przebiegać będzie skrajem terenów leśnych, aby za miejscowością Kłanino włączyć się w przebieg wariantu 5 drogi ekspresowej.   ...