Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

TOZ: Psy i koty mają opiekę

2017-05-19 11:28:00 ekoszalin za TOZ Koszalin
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koszalinie oświadcza, że decyzja z dnia 12.05.2017 roku, wydana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, dotycząca zakazu prowadzenia schroniska dla zwierząt w Koszalinie przez Oddział w Koszalinie, została doręczona TOZ w Polsce Oddział w Koszalin w dniu 16.05.2017r., w godzinach popołudniowych. Z całą mocą należy podkreślić, że przedmiotowa decyzja nie jest ani ostateczna, ani prawomocna.

TOZ w Polsce Oddział w Koszalinie oświadcza, że odwoła się od opisanej wyżej decyzji do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Co najmniej do czasu rozpatrzenia odwołania, TOZ w Polsce Oddział w Koszalinie jest w dalszym ciągu uprawniony prowadzić schronisko w Koszalinie na dotychczasowych zasadach.

 

            Na marginesie należy podkreślić, iż w ostatnim czasie Powiatowy Lekarz Weterynarii kilkukrotnie wydawał niekorzystne dla TOZ w Polsce Oddział w Koszalinie decyzje, które następnie były przez organ drugiej instancji uchylane. TOZ w Polsce Oddział w Koszalinie ma nadzieję, że tak też będzie i w tym przypadku. Tym bardziej więc, na tym etapie postępowania (tj. przed rozpatrzeniem odwołania) nie można ferować zbyt pochopnych wyroków co do sposobu prowadzenia schroniska dla zwierząt w Koszalinie.

 

            TOZ w Polsce Oddział w Koszalinie przy tym wyraźnie zaznacza, że w marcu 2017 r. miała miejsce kompleksowa kontrola schroniska ze strony Urzędu Miasta. Kontrola ta nie wykazała nieprawidłowości. Ponadto, wszystkie doręczane TOZ w Polsce Oddział
w Koszalinie zalecenie Powiatowego Lekarza Weterynarii były na bieżąco realizowane,
o czym świadczą protokoły z przeprowadzanych przez PIW kontroli (notabene tylko w tym roku były już 4 takie kontrole). 

 

            TOZ w Polsce Oddział w Koszalinie obecnie przechodzi proces reorganizacji, zarówno na szczeblu oddziału, jak i w samym schronisku. Została zatrudniona nowa osoba na stanowisku p.o. kierownika, ze względu na to, że poprzednia kierownik przebywa obecnie na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

 

Nie można zapominać, że TOZ Koszalin prowadzi schronisko od 2009 roku. Przez ten okres Oddział TOZ w Koszalinie prowadził liczne działania edukacyjne w zakresie humanitaryzmu wobec zwierząt oraz interwencje dobrostanu zwierząt (w większość na terenach wiejskich). Inspektorzy TOZ przeprowadzają rocznie ponad 100 takich interwencji. TOZ w Polsce Oddział w Koszalinie wspiera również społecznych opiekunów kotów, rozdając karmę i finansując sterylizację kotów. W tym roku, od stycznia do marca, wydano opiekunom kotów 700kg karmy, pochodzącej ze zbiórek oraz z darowizn uzyskanych od firmy ZOOPLUS.

 

Celem TOZ w Polsce Oddział w Koszalinie zawsze jest dobro zwierząt. Wszystkie podejmowane przez TOZ działania zorientowane są właśnie na osiągnięcie powyższego celu. Co ważne, TOZ w Polsce Oddział w Koszalinie również z w własnych środków pokrywa bieżące potrzeby schroniska. W tej sytuacji rozpowszechnianie, w ostatnim czasie, krzywdzących i nieprawdziwych informacji na temat działań TOZ w Polsce Oddział
w Koszalinie nie tylko narusza jego dobra osobiste, ale po prostu jest zwyczajnie krzywdzące i niesprawiedliwe.

 

Na zakończenie TOZ w Polsce Oddział w Koszalinie chciałby przedstawić podstawowe dane dotyczące schroniska w Koszalinie, które obrazują, z jednej strony jego zaangażowanie w opiekę nad zwierzętami, a z drugiej, realne efekty jego działań. I tak, od roku 2013 koszty funkcjonowania schroniska przedstawiają się w następujący sposób:

 

 

Rok

Koszt całkowity zadania

Udzielona dotacja

Środki własne TOnZ

w zł

wg umowy

 

faktyczny w zł

Wg umowy

w zł

Faktycznie wykorzystane w zł

Wg umowy z Miastem w zł

Faktycznie poniesione w zł

2013

724.000,00

725.892,00

700.000,00

699.785,00

24.000,00

26.107,00

2014

724.000,00

750.285,00

700.000,00

699.739,00

24.000,00

50.546,00

2015

724.000,00

811.481,00

700.000,00

699.731,00

24.000,00

111.750,00

2016

750.000,00

874.065,42

700.000,00

699.981,00

50.000,00

104.320,09

 

Odnośnie zakupu karmy na potrzeby schroniska, koszty te wynosiły:

 

Rok

Koszt całkowity

zakupu karmy w zł

z dotacji

w zł

koszt TOZ

 w zł

Wartość karmy pozyskanej przez TOZ Koszalin w zł

2014

26.825,83

26.825,83

0

92.060,29

2015

13.956,01

6.999,93

6.956,47

145.314,74

2016

3.463,78

3.181,79

281,99

203.254,50

 

Koszty wynagrodzeń oraz koszty opieki weterynaryjnej wynosiły:

 

Rok

Koszt wynagrodzeń na umowę o pracę

Koszty opieki weterynaryjnej

2014

326.568,68

157.686,59

2015

356.224,52

169.754,32

2016

413.289,21

204.105,00

 

 

W 2016 roku do schroniska przyjęto łącznie 514 psów i 548 kotów. Na domy tymczasowe wydano 422 psy i  208 kotów, na domy stałe wydano zaś 271 psów i 72 koty. Jednocześnie, w tym okresie, wysterylizowano 119 suk oraz 165 kocic, wykastrowano 169 psów i 98 kocurów.

Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

Jaka jest przyszłość zawodu pielęgniarki?

4 Października 2017 godz. 14:06 Ekoszalin z mat. informacyjnych
Przyszłość pielęgniarstwa to jeden z najważniejszych tematów w kraju – wg danych z CRPiP w Polsce na koniec 2016 roku zarejestrowanych było 288 tys. pielęgniarek, z czego aż 69,5% jest w wieku powyżej 45 lat. Problem wymiany pokoleniowej będzie się pogłębiać, ponieważ zbyt mało młodych osób podejmuje pracę w zawodzie, aby zastąpić odchodzący personel. Dlatego bardzo istotne jest prowadzenie dialogu o sposobach naprawienia obecnej, dramatycznej sytuacji.   „Współczesne pielęgniarstwo stoi przed szeregiem wyzwań – od kryzysu w branży, zbyt niskich zarobków w zawodzie, przez starzejące się społeczeństwo, po adaptację do coraz szybciej postępujących zmian technologicznych. Wszystko to wymaga opracowania jasnej i wyraźnej strategii działania. Przy jej tworzeniu musimy bazować na własnych doświadczeniach oraz korzystać z wiedzy i rozwiązań wypracowanych w innych krajach na świecie – powiedziała Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.   O konieczności prowadzenia ciągłego dialogu na temat sytuacji pielęgniarek w Polsce świadczą dane nt. branży – na 1 tys. mieszkańców średnio przypada jedynie 5,2 pielęgniarki i położnej, natomiast wskaźnik ten w Unii Europejskiej wynosi 9,8. Dodatkowo, niski jest odsetek osób, które – po ukończeniu studiów na kierunkach pielęgniarskich – wystąpiły do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych po prawo wykonywania zawodu. Stanowią one jedynie 46,7% ogółu absolwentów studiów – na 21,07 tys. osób, które ukończyły w tej dziedzinie studia I i II stopnia jedynie 4,02 tys. zwróciło się do Okręgowych Izb po prawo wykonywania zawodu. ...
 

55 nauczycieli z nagrodami

12 Października 2017 godz. 14:35 Ekoszalin z mat. informacyjnych
W sobotę Dzień Edukacji Narodowej, a tym samym okazja do podziękowań, gratulacji i wyróżnień nauczycieli i pedagogów. Z uwagi na to, iż nauczycielskie święto w tym roku  przypada w weekend  Prezydenta Koszalina wręczy nagrody nauczycielom koszalińskich szkół już jutro 13 października, o godz. 13:30 w sali 300 Urzędu Miejskiego.Rozpatrzone zostały 104 zgłoszone wnioski, z których pozytywnie zaopiniowano 55. Nagroda Prezydenta Koszalina wynosi w tym roku 2.700 zł brutto. Poniżej lista nauczycieli, którzy otrzymają nagrodę. Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Nazwa placówki   Małgorzata Marianna Kowalska Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1   Kamilla Sylwia Derlatka Szkoła Podstawowa nr 3   Renata Wilant Szkoła Podstawowa nr 4   Jolanta Barbara Mikołajczak Szkoła Podstawowa nr 5   Dorota Gabriela Grundkowska Szkoła Podstawowa nr 5   Wiktor Butrym Szkoła Podstawowa nr 7   Renata Agata Jankowska-Szwej Szkoła Podstawowa nr 9   Ewa Irena Markes Szkoła Podstawowa nr 13   Rafał Marciniak Szkoła Podstawowa nr 17   Małgorzata Panasowiec Szkoła Podstawowa nr 17   Elżbieta Teresa Ruchwa Szkoła Podstawowa nr 18   Katarzyna Dagmara Jagiełło Szkoła Podstawowa nr 18   Jolanta Anna Szlachcikowska Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21   Anna Kowalczyk Szkoła Podstawowa nr 23   Agnieszka Świdroń Szkoła Podstawowa nr 23   Mariola Włodarczyk Gimnazjum nr 6   Maria Biernacka Gimnazjum nr 6   Kinga Adamska Zespół Szkół nr 1   Magdalena Michałowska-Karaczewska Zespół Szkół nr 7   Anna Szynkiewicz Zespół Szkół nr 7   Joanna Hałasa Zespół Szkół nr 8   Małgorzata Madej Zespół Szkół nr 9   Henryk Adam Piask Zespół Szkół nr 10   BogdanWitek Zespół Szkół nr 10   Liliana Małgorzata Gogolewska Zespół Szkół nr 12   Danuta Miotk I Liceum Ogólnokształcące   Joanna Sosnowska I Liceum Ogólnokształcące   Anna Gromadzka I Liceum Ogólnokształcące   Małgorzata Kulik II Liceum Ogólnokształcące   Małgorzata Pietraś II Liceum Ogólnokształcące   Danuta Sawczyńska VI Liceum Ogólnokształcące   Barbara Drzewiecka Centrum Kształcenia Ustawicznego   Elżbieta Malczewska-Giemza Pałac Młodzieży   Anna Strukiel Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy   Małgorzata Anna Grellus Przedszkole nr 7   Urszula Kura Przedszkole nr 9   Magdalena Chechlińska Przedszkole nr 10   Barbara Ozymko-Galińska Przedszkole nr 12   Lucyna Martynowska Przedszkole nr 13   Stela Radzewicz Przedszkole nr 14   Małgorzata Wasiak Przedszkole nr 19   Krystyna Halina Klimek Przedszkole nr 21   Anetta Ślusarz Przedszkole nr 22   Ewelina Żaneta Gołębiewska Przedszkole nr 35   Beata Czapla * Szkoła Podstawowa nr 10   Agata Wolska* Szkoła Podstawowa nr 13   Jolanta Kowalska* Gimnazjum nr 6   Grażyna Budzik* Przedszkole nr 8   Danuta Salacha* Przedszkole nr 15   Hanna Thomas Przedszkole nr 22   Zenona Kwiatkowska* Przedszkole Integracyjne   Tomasz Lampkowski* Zespół Szkół nr 10   Wojciech Rzemieniewski* Zespół Szkół nr 12   Rafał Janus* I Liceum Ogólnokształcące   Jerzy Wrutniak* Bursa Międzyszkolna *nagrody przyznane dyrektorom koszalińskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych...
 

Ksawery nad Polską

6 Października 2017 godz. 3:52 Ala za Energa, PSP, fot. archiwum
W nocy orkan Ksawery dał się nam we znaki. Koszalinianie co prawda mieli noc spokojną, ale w regionie powiało… Dwie osoby zginęły, a 12 zostało rannych w wyniku silnej wichury, która przeszła nad Polską dzisiejszej nocy. Wczoraj tylko do godz. 23 strażacy interweniowali 6300 razy. Wiatr uszkodził linie energetyczne - bez prądu pozostaje ponad 840 tys. odbiorców. Wichury spowodowały również duże utrudnienia na torach. W pociągach Intercity i Przewozów Regionalnych utknęło łącznie 1400 podróżnych.   W naszym województwie strażacy musieli interweniować 460 razy. Energa podaje, że wyłączenia awaryjne prądu nastąpiły w dwóch ośrodkach: regionie Bytówi Drawsko Pomorskie. Wyłączenia masowe nastąpiły w regionie Kalisz. Trwają przerwy w dostawach energii elektrycznej. Bez zasilania pozostaje ok. 105821 odbiorców i 3649 stacji transformatorowych w powiatach: jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, Konin, koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, słupecki, turecki, wieruszowski. Przypominamy: jeszcze dziś do godz. 12.00  będzie bardzo silnie wiało na północy Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla nadmorskiej części województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Według synoptyków wiatr może wiać z prędkością od 35 do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 130 kilometrów na godzinę. Ponadto spodziewane są też silne opady deszczu.     ...
 

Wiemy kto i kiedy zamontuje w Koszalinie pojemniki półpodziemne

wczoraj, 11:09 Ala za Urząd Miejski, Swiatpojemników
Urząd Miejski rozstrzygnął właśnie przetarg na zakup, dostawę i montaż na terenie miasta Koszalina fabrycznie nowych pojemników półpodziemnych na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane. Wygrało go KONSORCJUM FIRM: Świat Pojemników i NBR Rudi Joris. Konsorcjum Firm zaproponowało za dostarczenie i montaż 525 szt. pojemników półpodziemnych kwotę 3.995.773,26 zł. Dodajmy, że miasto pozyskało na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ponad 2,8 mln zł.  Termin realizacji zamówienia: do 30.6.2019 r., w tym: I etap – 3 miesiące od dnia podpisania umowy II etap – od 1.7.2018 r. do 30.9.2018 r. III etap – od 1.4.2019 r. do 30.6.2019 r.  I etap obejmujący dostawę i montaż 175 szt. pojemników półpodziemnych, — II etap obejmujący dostawę i montaż 175 szt. pojemników półpodziemnych, — III etap obejmujący dostawę i montaż 175 szt. pojemników półpodziemnych. W ramach zamówienia przewiduje się dostarczenie i montaż 525 szt. pojemników półpodziemnych.Zamówienie obejmuje pojemniki półpodziemne przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnychzmieszanych oraz selektywnych (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, biodegradowalne) o następującychpojemnościach: — Pojemniki półpodziemne przeznaczone na odpady komunalne zmieszane o pojemności 5 m³ w ilości 105 szt. — Pojemniki półpodziemne przeznaczone na odpady z papieru o pojemności 3 m³ w ilości 105 szt. — Pojemniki półpodziemne przeznaczone na odpady z metalu i tworzyw sztucznych o pojemności 3 m³ w ilości105 szt. — Pojemniki półpodziemne przeznaczone na odpady ze szkła o pojemności 3 m³ w ilości 105 szt. — Pojemniki półpodziemne przeznaczone na odpady biodegradowalne o pojemności 3 m³ w ilości 105 szt. 2. Pojemniki półpodziemne montowane będą w tzw. EKOpunkty. EKOpunkt składał się będzie z 5 pojemników na następujące rodzaje odpadów: zmieszane, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz biodegradowalne.             ...
 

Super oferta karnetów Parku Wodnego Koszalin

wczoraj, 06:06 Ekoszalin z mat. informacyjnych
Warunki atmosferyczne nie sprzyjają aktywności fizycznej oraz relaksowi na świeżym powietrzu. Dlatego chcemy zainteresować Państwa możliwością ćwiczeń i odpoczynku przy zachowaniu niskiej ceny w Parku Wodnym Koszalin, bo karnety do koszalińskiego aquaparku dostępne są już od 65 złotych za miesiąc. Park Wodny Koszalin w swojej ofercie ma szeroki wachlarz karnetów dostosowanych na każdą kieszeń. W każdym segmencie karnetów (oprócz karnetu indywidualnego Platynowego) klienci do wyboru mają cztery rodzaje karnetów: VIP, Premium, Standard, Basic. Rodzaj karnetu decyduje o dostępie do stref, dziennym czasie pobytu oraz cenie.     Dużą popularnością wśród mieszkańców Koszalina cieszy się karnet Rodzinny Błękitny, z którego bardzo chętnie korzystają rodziny. Posiadanie karnetu Rodzinnego na okaziciela pozwala na dużą dowolność w dysponowaniu wejściami do Parku Wodnego Koszalin. Karnet Rodzinny Błękitny w zależności od opcji to koszt od 82 do   195 złotych. Warto zaznaczyć, że w opcji VIP klient zapłaci jedynie 8 zł za godzinę pobytu i korzystania ze wszystkich stref aquaparku!   Dla osób, które chciałyby regularnie uczęszczać do aquaparku, mamy w ofercie karnet indywidualny Brązowy, który kosztuje od 65 do 140 złotych lub karnet indywidualny Srebrny, którykosztuje od 110 do 210 złotych w zależności od wybranej opcji. Karnetyróżnicuje ilość dostępnych wejść. Karnet Brązowy oferuje 8 wejść w miesiącu, natomiast karnet Srebrny 15 wejść.   Dla pasjonatów aktywności fizycznej w wodzie i relaksu w saunarium koszalińskiego aquaparku, którzy chcieliby uprawiać sport codziennie mamy karnet indywidualny Złoty, który kosztuje od 160 do 270 złotych wzależności od wybranej opcji.Przyzakupie tej opcji ilość wejść w miesiącu jest bez ograniczeń.   Natomiast karnet indywidualny Platynowy upoważnia do korzystania ze wszystkich stref Parku Wodnego Koszalin tj. strefy saun, strefy rekreacyjnej i basenu sportowego   7 dni w tygodniu w godzinach otwarcia poszczególnych stref obiektu. Karnet, dzięki któremu możemy korzystać z obiektu bez ograniczeń czasowych to koszt 380 złotych.   Więcej informacji na stronie aquapark.koszalin.pl lub pod numerem telefonu 94 721 60 06.  ...