Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

TOZ: Psy i koty mają opiekę

2017-05-19 11:28:00 ekoszalin za TOZ Koszalin
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koszalinie oświadcza, że decyzja z dnia 12.05.2017 roku, wydana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, dotycząca zakazu prowadzenia schroniska dla zwierząt w Koszalinie przez Oddział w Koszalinie, została doręczona TOZ w Polsce Oddział w Koszalin w dniu 16.05.2017r., w godzinach popołudniowych. Z całą mocą należy podkreślić, że przedmiotowa decyzja nie jest ani ostateczna, ani prawomocna.

TOZ w Polsce Oddział w Koszalinie oświadcza, że odwoła się od opisanej wyżej decyzji do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Co najmniej do czasu rozpatrzenia odwołania, TOZ w Polsce Oddział w Koszalinie jest w dalszym ciągu uprawniony prowadzić schronisko w Koszalinie na dotychczasowych zasadach.

 

            Na marginesie należy podkreślić, iż w ostatnim czasie Powiatowy Lekarz Weterynarii kilkukrotnie wydawał niekorzystne dla TOZ w Polsce Oddział w Koszalinie decyzje, które następnie były przez organ drugiej instancji uchylane. TOZ w Polsce Oddział w Koszalinie ma nadzieję, że tak też będzie i w tym przypadku. Tym bardziej więc, na tym etapie postępowania (tj. przed rozpatrzeniem odwołania) nie można ferować zbyt pochopnych wyroków co do sposobu prowadzenia schroniska dla zwierząt w Koszalinie.

 

            TOZ w Polsce Oddział w Koszalinie przy tym wyraźnie zaznacza, że w marcu 2017 r. miała miejsce kompleksowa kontrola schroniska ze strony Urzędu Miasta. Kontrola ta nie wykazała nieprawidłowości. Ponadto, wszystkie doręczane TOZ w Polsce Oddział
w Koszalinie zalecenie Powiatowego Lekarza Weterynarii były na bieżąco realizowane,
o czym świadczą protokoły z przeprowadzanych przez PIW kontroli (notabene tylko w tym roku były już 4 takie kontrole). 

 

            TOZ w Polsce Oddział w Koszalinie obecnie przechodzi proces reorganizacji, zarówno na szczeblu oddziału, jak i w samym schronisku. Została zatrudniona nowa osoba na stanowisku p.o. kierownika, ze względu na to, że poprzednia kierownik przebywa obecnie na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

 

Nie można zapominać, że TOZ Koszalin prowadzi schronisko od 2009 roku. Przez ten okres Oddział TOZ w Koszalinie prowadził liczne działania edukacyjne w zakresie humanitaryzmu wobec zwierząt oraz interwencje dobrostanu zwierząt (w większość na terenach wiejskich). Inspektorzy TOZ przeprowadzają rocznie ponad 100 takich interwencji. TOZ w Polsce Oddział w Koszalinie wspiera również społecznych opiekunów kotów, rozdając karmę i finansując sterylizację kotów. W tym roku, od stycznia do marca, wydano opiekunom kotów 700kg karmy, pochodzącej ze zbiórek oraz z darowizn uzyskanych od firmy ZOOPLUS.

 

Celem TOZ w Polsce Oddział w Koszalinie zawsze jest dobro zwierząt. Wszystkie podejmowane przez TOZ działania zorientowane są właśnie na osiągnięcie powyższego celu. Co ważne, TOZ w Polsce Oddział w Koszalinie również z w własnych środków pokrywa bieżące potrzeby schroniska. W tej sytuacji rozpowszechnianie, w ostatnim czasie, krzywdzących i nieprawdziwych informacji na temat działań TOZ w Polsce Oddział
w Koszalinie nie tylko narusza jego dobra osobiste, ale po prostu jest zwyczajnie krzywdzące i niesprawiedliwe.

 

Na zakończenie TOZ w Polsce Oddział w Koszalinie chciałby przedstawić podstawowe dane dotyczące schroniska w Koszalinie, które obrazują, z jednej strony jego zaangażowanie w opiekę nad zwierzętami, a z drugiej, realne efekty jego działań. I tak, od roku 2013 koszty funkcjonowania schroniska przedstawiają się w następujący sposób:

 

 

Rok

Koszt całkowity zadania

Udzielona dotacja

Środki własne TOnZ

w zł

wg umowy

 

faktyczny w zł

Wg umowy

w zł

Faktycznie wykorzystane w zł

Wg umowy z Miastem w zł

Faktycznie poniesione w zł

2013

724.000,00

725.892,00

700.000,00

699.785,00

24.000,00

26.107,00

2014

724.000,00

750.285,00

700.000,00

699.739,00

24.000,00

50.546,00

2015

724.000,00

811.481,00

700.000,00

699.731,00

24.000,00

111.750,00

2016

750.000,00

874.065,42

700.000,00

699.981,00

50.000,00

104.320,09

 

Odnośnie zakupu karmy na potrzeby schroniska, koszty te wynosiły:

 

Rok

Koszt całkowity

zakupu karmy w zł

z dotacji

w zł

koszt TOZ

 w zł

Wartość karmy pozyskanej przez TOZ Koszalin w zł

2014

26.825,83

26.825,83

0

92.060,29

2015

13.956,01

6.999,93

6.956,47

145.314,74

2016

3.463,78

3.181,79

281,99

203.254,50

 

Koszty wynagrodzeń oraz koszty opieki weterynaryjnej wynosiły:

 

Rok

Koszt wynagrodzeń na umowę o pracę

Koszty opieki weterynaryjnej

2014

326.568,68

157.686,59

2015

356.224,52

169.754,32

2016

413.289,21

204.105,00

 

 

W 2016 roku do schroniska przyjęto łącznie 514 psów i 548 kotów. Na domy tymczasowe wydano 422 psy i  208 kotów, na domy stałe wydano zaś 271 psów i 72 koty. Jednocześnie, w tym okresie, wysterylizowano 119 suk oraz 165 kocic, wykastrowano 169 psów i 98 kocurów.

Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

Koszalin: Nowe rondo

4 Grudnia 2017 godz. 8:13 ekoszalin za Urząd Miejski
 

Nietypowe ścieżki rowerowe to zwycięski projekt tegorocznego Budżetu Obywatelskiego

12 Grudnia 2017 godz. 4:55 Ala za Urząd Miejski
Koszalinianie oddając ponad 8 tys. głosów zdecydowali, że zwycięzcami BO 2018 zostały projekty: Nietypowe ścieżki rowerowe, badania profilaktyczne dla dzieci i nowy plac zabaw. To zwycięskie projekty tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Koszalinie. Konsultacje z mieszkańcami w sprawie wyboru projektów z Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok odbyły się od 24 października do 24 listopada 2017 roku. Wyboru projektów ogólnomiejskich oraz projektów dla osiedla Lechitów dokonali koszalinianie w formie głosowania, które odbyło  się w terminie od 10 do 24 listopada 2017 roku za pośrednictwem portalu www.budzetobywatelski.koszalin.pl oraz w 17 punktach na terenie Koszalina. Projekty ogólnomiejskie oraz projekty dla osiedla Lechitów wybrano w głosowaniu mieszkańców Koszalina. W głosowaniu łącznie oddano 8 346 ankiet konsultacyjnych. Drogą elektroniczną oddano 4 188 ankiet konsultacyjnych. Tradycyjnych ankiet konsultacyjnych oddano 4 158. Łącznie ważnych ankiet konsultacyjnych oddano 7 644, a nieważnych 702 (błędy formalne, błędne numery PESEL, ankiety oddane wielokrotnie, głosy oddane spoza Koszalina, błędne ankiety papierowe – jednostronicowe).   Mieszkańcy wybrali dwa projekty ogólnomiejskie:   System zrównoważonych rekreacyjnych ścieżek rowerowych typu Single Track na Górze Chełmskiej. NIE nowotworom u dzieci z Koszalina       Projekty osiedlowe, ocenione pozytywnie, których łączna wartość dla osiedla przekraczała 50 tys. zł, mieszkańcy wybierali podczas spotkań osiedlowych.     W wyniku spotkań z mieszkańcami wybrano następujące projekty:   Osiedle Bukowe   Sport i rekreacja w „Dolinie Dwóch Stawów” Bukowe CUP   Osiedle Lubiatowo    Stojaki rowerowe Teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Lubiatowskiej (na wysokości numeru 122) w Koszalinie Urządzenia do zabawy dla dzieci na plac zabaw przy ulicy Lubiatowskiej Oświetlenie ulic (dróg gruntowych) ul. Malinowej i ul. Truskawkowej   Osiedle Śródmieście    Integracyjne Spotkanie z mieszkańcami „Poznajmy się” Rewitalizacja Podwórka przy ul. 1 Maja 1-3, Zwycięstwa 90-92, Słowackiego 2-4 Kwieć się - miejski ogród - murale w centrum miasta       Podczas spotkania na osiedlu Lechitów mieszkańcy nie dokonali jednomyślnie wyboru projektów do realizacji w 2018 roku, dlatego, zgodnie z §10 pkt. 4 Regulaminu Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, projekty zostały przekazane pod głosowanie ogólnomiejskie. Wybrany został projekt:   Plac zabaw „Dziecięca Stodoła”     Ponadto w części osiedli zgłoszone projekty nie przekraczały łącznej kwoty 50 tys. zł dla poszczególnych osiedli, a otrzymały ocenę pozytywną, dlatego zostały skierowane do realizacji w 2018 roku bez konieczności wyboru przez mieszkańców Koszalina. Do realizacji przekazano następujące projekty:     Osiedle Jedliny   Siłownia po chmurką Czyste Osiedle   Osiedle Morskie   Park na bunkrach   Osiedle Nowobramskie   Oświetlenie „Ciemnej strony Morskiej”   Osiedle Na Skarpie   Uporządkowanie terenu przy ulicy „Na Skarpie”, działka 98/34   Osiedle Rokosowo   Radosne dzieciństwo na osiedlu Rokosowo - Hallera - budowa placu zabaw dla młodszych mieszkańców os. Hallera   Osiedle Raduszka   Oświetlenie skrzyżowań ulic za pomocą ulicznych lamp solarnych   Osiedle Unii Europejskiej   Osiedlowy park rekreacyjno - wypoczynkowy. Budowa chodnika i drogi dla rowerów od ul. Holenderskiej do ulicy Włoskiej   Osiedle Tysiąclecia   Remont i modernizacja podwórka Spółdzielcza 27,25 Niepodległości 2,4,6,8   Osiedle Wspólny Dom   NAJPIĘKNIEJSZA ULICA - podniesienie walorów estetycznych ulicy S. Wyspiańskiego   Osiedle Jamno-Łabusz   „Nowy Plac Zabaw dla dzieci w Jamnie”   Osiedle Jana i Jędrzeja Śniadeckich   Rozbudowa zatoki parkingowej przy ul. Staszica 7c        ...
 

Przegląd Kina Ukraińskiego - program

13 Grudnia 2017 godz. 14:34 Ekoszalin z mat. informacyjnych
Jutro kolejna odsłona zorganizowanego przez Zarząd Oddziału oraz Zarządu Koła Związku Ukraińców w Koszalinie „Przegląd Kina Ukraińskiego 2017 – Koszalin & Kołobrzeg". Prezentacja filmów ukraińskich wyprodukowanych w ostatnich latach odbędzie się w dniach: 12, 14 i 16 grudnia 2017 roku (wtorek, czwartek i sobota) w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela (Plac Polonii 1, Koszalin) oraz w dniach: 15 i 17 grudnia 2017 roku (piątek i niedziela) w  Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta (ul. Solna 1, Kołobrzeg). Prezentacje filmów ukraińskich będą odbywać się w godzinach: 18.00- 22.00.     Program przeglądu: Projekcje w Sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Koszalinie, Plac Polonii 1 w Koszalinie:   Czwartek 14 grudnia godz.18.00 Film pt. Czerwony w reżyserii Zazy Buładze (1,50 h; język ukraiński + rosyjski, rok produkcji 2017) Film zrealizowany na podstawie książki i wg scenariusza Andrija Kokotiuchy. Film opowiada historię więźniów ukraińskich którzy trafili do GUŁAG-u w 1947 roku. Dwójka bohaterów z różnych powodów trafia do stalinowskich syberyjskich więzień, jeden z nich próbuje wzniecić powstanie...   Film pt. HAMER w reżyserii Olega Sencova (czas: 1,32 h; język rosyjski, napisy w języku angielskim). Debiutancki film Olega Sencowa, "Hamer", był pokazywany na licznych europejskich festiwalach (m.in. Rotterdam, Wiesbaden, Odessa). Pokaz wyrazem solidarności z Olegiem, który więziony jest Rosji za działalność opozycyjną na Ukrainie. Polska Akademia Filmowa z szokiem i bólem przyjęła skazanie ukraińskiego kolegi reżysera Olega Sencowa przez rosyjski sąd w Rostowie nad Donem na 20 lat  kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Oleg Sencow staje się dzisiaj dla nas symbolem tego, co ważnego dla każdego filmowca – wiary w lepszy świat, oparty na prawdzie, wolności ekspresji artystów i prawach człowieka. Sencow był zaangażowany w demonstracje na Majdanie, a potem protestował przeciwko aneksji przez Rosję rodzinnego Krymu, gdzie mieszkał wraz z żoną i dwójką dzieci. Został aresztowany w 2013 roku przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa Rosyjskiej Federacji (FSB) w swoim domu w Symferopolu na Krymie, oskarżony o terroryzm i wywieziony do Rosji, gdzie był więziony bez wyroku przez kilkanaście miesięcy w moskiewskim więzieniu Lefortowo, bity i torturowany. Oleg nigdy nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Oskarżenie zostało oparte na zeznaniach dwóch świadków, którzy zostali skazani wcześniej na więzienie w tym samym procesie. Proces Sencowa ostatecznie rozpoczął się w lipcu 2014 roku, po ponad roku od uwięzienia i zakończył się wyrokiem skazującym, mimo, że na jego wstępie główny świadek oskarżenia przed sądem odwołał swoje zeznania obciążające Sencowa jako złożone pod presją i przymusem. Polska Akademia Filmowa wraz z Europejską Akademią Filmową zainicjowały apel znanych filmowców o uwolnienie Sencowa, pod którym podpisało się ponad 1000 twórców filmowych i ludzi kultury z Europy, z czego ponad 250 podpisów złożyli Polacy. Polska Akademia Filmowa zwraca się z ponownym apelem do prezydenta Putina o uwolnienie Olega Sencowa, i do wszystkich osób oraz instytucji, takich jak Rada Europejska, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Europy – o podjęcie wszelkich starań w tej sprawie. Oleg w swoim wystąpieniu przed sądem powiedział:  "Kiedy zakładają ci torbę na głowę, trochę biją, to po pół godzinie jesteś gotowy wyrzec się swoich przekonań, oskarżyć się o dowolne przestępstwo, oskarżyć innych, żeby tylko przestali bić. Ale co warte są przekonania, za które nie jesteś gotowy cierpieć albo umrzeć".     Sobota 16 grudnia 2017 godz.18.00 W Koszalinie w ramach Przeglądu odbędzie się m.in. prezentacja filmu "Dom architekta Horodeckiego" (czas 50 minut; język polski)pierwsza część nowego cyklu filmów dokumentalnych Wiesława Romanowskiego pod tytułem: "Świat, który nie może zginąć". Tytułowy dom architekta Horodeckiego, to Kijów na przełomie XIX i XX wieków, gdzie syn szlachcica z Podola, absolwent Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, architekt Władysław Horodecki stworzył kilkanaście budowli, z których cztery: Muzeum Narodowe, Karaimska Kenesa, Dom z Chimerami-obecnie rezydencja prezydenta Ukrainy, Kościół Św. Mikołaja należą do pereł architektonicznych stolicy Ukrainy. Horodecki jest dzisiaj 'brandem' Kijowa, jak Gaudi brandem Barcelony, ma swoją ulicę tuż obok Majdanu, wcześniej noszącą imiona: Cara Mikołaja i Karola Marksa. Przewodnikami po życiu i twórczości Władysława Horodeckiego są ukraińscy pisarze, historycy, historycy sztuki. Film jest bardzo ważnym głosem w dyskusji o europejskiej, w tym polsko-ukraińskiej, historii. Czas filmu 50 minut, produkcja TVP Historia i  Studio Reporter Wiesława Romanowskiego 2017. Autor filmu urodził się w Koszalinie, jest absolwentem szkoły podstawowej nr.4 i Technikum Drogowego, obecnie Zespół Szkół im. Stanisława Lema. Był korespondentem zagranicznym TVP w Kijowie, jest autorem filmów dokumentalnych : "Znak Pokoju" o Andrzeju Drawiczu i "Feliks znaczy szczęśliwy" biografia Feliksa Dzierżyńskiego. Autor książek: "Ukraina Przystanek Wolność" Wydawnictwo Literackie 2007, "Bandera terrorysta z Galicji"  Demart Warszawa 2009, i w tym samym wydawnictwie "Bandera ikona Putina" Warszawa 2017. Współpracuje z tygodnikiem "Polityka" i "Gazetą Prawną".        Głównym celem „Przeglądu Kina Ukraińskiego" jest przybliżenie społeczeństwu polskiemu ukraińskiej, współczesnej kinematografii, a za pośrednictwem prezentowanych filmów również kultury oraz historii ukraińskiej kinematografii, jak również kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, otwartego na odmienności narodowe i kulturowe, oraz prezentacja mieszkańcom Koszalina i Kołobrzegu wysokiej kultury ukraińskiej, w doskonałym wykonaniu.                             Przedsięwzięcie kulturalne zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu z dotacji Województwa Zachodniopomorskiego, a także dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.            ...