Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

Firma na Start po raz drugi

2016-12-02 05:38:00 Ala za Urząd Miejski Koszalin
Podczas Gali Finałowej rozstrzygnięto drugą edycję konkursu "Firma na Start", która ma ułatwić koszalinianom rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na Galę zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy konkursu, partnerzy oraz członkowie Kapituły Konkursowej. Tegoroczna - druga edycja konkursu – przeprowadzona została w terminie 28.04.- 30.11.2016 r. i przebiegała na tych samych zasadach, co edycja pierwsza. Do konkursu złosiło się 35 osób, ale ostatecznie wzięło w nim udział 14.

Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach:

 • osoby  fizyczne w wieku  18-35 lat - studenci, absolwenci lub inne osoby chcące założyć własną firmę;
 • uczniowie koszalińskich szkół ponadgimnazjalnych.

W kategorii I zwycięzyła Monika Potyrało z pomysłem na pracownię czekolady.

Zwycięzca otrzymał szereg nagród:

 • Nagroda pieniężna ufundowana przez Prezydenta Koszalina w wysokości 20.000 zł brutto.
 • Preferencyjne warunki wynajmu lokalu w Centrum Biznesu lub pomieszczenia w Koszalińskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w zależności od prowadzonej działalności;
 • Pakiet doradczy Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości;
 • Preferencyjne warunki pożyczki z Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w ramach Inicjatywy JEREMIE ;
 • Pakiet usług Parku Technologicznego S.A.
 • Nagroda rzeczowa – tablet

W kategorii II zwyciężyła Urszula Ozga z I Liceum Ogólnokształcącego z pomysłem na utworzenie centrum rozwoju. W uznaniu za przedstawiony projekt otrzymała nagrody rzeczowe.

Konkurs realizowany był w trzech w trzech etapach:

Pierwszy etap Konkursu realizowany był w terminie 28.04-30.06.2016 r. i obejmował nabór oraz ocenę formalną i merytoryczną formularzy zgłoszeniowych. Wpłynęło 35 zgłoszeń, po weryfikacji formalnej do udziału w konkursie zakwalifikowano 29 uczestników, w tym:

- w kategorii I – 18 osób,

- w kategorii II – 11 osób.

Drugi etap Konkursu przeprowadzony został w terminie 1.07.-31.10.2016 r. i obejmował udział w obowiązkowych szkoleniach oraz złożenie przez uczestników gotowych biznesplanów.  W ramach etapu II w szkoleniach z zakresu podstaw prawnych zakładania działalności gospodarczej oraz pisania biznesplanu uczestniczyło 19 osób. Następnie uczestnicy przygotowywali biznesplany do zgłoszonych wcześniej pomysłów biznesowych - swoje biznesplany w wymaganym terminie złożyło 14 osób (kategoria I - 10; kategoria II - 4).

Trzeci etap Konkursu – finałowy (w trakcie realizacji) rozpoczął się 1.11.2016 r. i zakończyła go Gala Finałowa. Obejmował prezentacje zgłoszonych biznesplanów przez uczestników, ocenę formalną i merytoryczną przez Kapitułę Konkursową oraz wybór najlepszego biznesplanu w kategorii I i trzech najlepszych w kategorii II.  

Partnerzy Konkursu: 

 1. Espersen Polska
 2. Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie ,
 3. Koszalińska Izba Przemysłowo Handlowa,
 4. Meden Inmed Sp. z o.o.
 5. Północna Izba Gospodarcza Oddział w Koszalinie,
 6. Park Technologiczny S.A.
 7. Windhunter Group
Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

Dzisiaj podpisanie umowy na realizację dokumentacji projektowej dla drogi S11 na odcinku Bobolice-Szczecinek o długości 24,5 km

18 Marca 2018 godz. 5:18 ekoszalin za Centrum Prasowe Wojewody, GDDKiA
W poniedziałek o godz. 10.00 w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie podpisana zostanie umowa na realizację dokumentacji projektowej dla drogi S11 na odcinku Bobolice-Szczecinek o długości 24,5 km. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną też kwestie związane z realizacją pozostałych fragmentów drogi S11  w naszym regionie.  W uroczystości udział weźmie: Tomasz Hinc, wojewoda zachodniopomorski, Łukasz Lendner, dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA oraz przedstawiciele projektanta. . Podstawowe informacje o inwestycji - długość – około 23 km - obecny etap – w przygotowaniu   etap zrealizowany: decyzja środowiskowa: 03.10.2011 (ostateczna 07.11.2011)   II. Opis inwestycji:   1. Przebieg drogi Droga S-11 połączy środkowe wybrzeże Bałtyku z Górnym Śląskiem. Odcinek od Bobolic do Szczecinka będzie zaczynał się za węzłem Bobolice drogi S11, natomiast kończyła na włączeniu w obwodnicę Szczecinka.   2. Podstawowe parametry techniczne - klasa drogi: S (droga ekspresowa)- prędkość projektowa: Vp = 100 km/h- szerokości jezdni głównych: 2 x 7,00 m- szerokości pasów awaryjnych: 2 x 2,50 m- szerokości poboczy gruntowych: 2 x 1,25 m- szerokość pasa dzielącego: 5,00 m- skrajnia pionowa: min. 4,70 m- obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś   3. Zakres inwestycji Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej z rezerwą miejsca pod trzeci pas ruchu, obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, estakady, przejścia dla zwierząt), dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, miejsc obsługi podróżnych, systemu odwodnienia, przebudowa dróg publicznych, sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowych oraz budowa infrastruktury służącej ochronie środowiska.   4. Wariant przebiegu drogi Na etapie opracowywania Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskwoego analizowano 6 wariantów przebiegu drogi ekspresowej S11.W wydanej 3 października 2011 roku decyzji środowiskowej został wybrany wiariant 6 przebiegu drogi S11 na odcinku Koszalin - Szczecinek.   Opis przebiegu wybranego wariantu:   Wariant 6: rozpoczyna się w km 0+000 (za węzłem „Koszalin”, stanowiącym skrzyżowanie S6 i S11), natomiast koniec w km ok. 36+718 wariantu VI. Na początkowym przebiegu do km ok. 2+000 droga ekspresowa przebiega w sąsiedztwie obszarów zabudowanych. Na dalszym przebiegu, aż do km ok. 8+000 biegnie przez niezabudowane tereny otwartych pól i łąk. W km ok. 9+754, planowany jest obustronny MOP. Na odcinku od km ok. 8+000 do km ok. 9+500 droga przebiega przez niewielki kompleks leśny. Następnie, aż do km ok. 14+500 ponownie przebiega przez tereny otwarte. Na odcinku od km ok. 14+700 do km ok. 15+250 biegnie na estakadzie przez obszar Natura 2000 PLH 320022 „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli”. Po przekroczeniu rzeki Radwi w km ok. 15+227 , aż do km ok. 17+600 droga ekspresowa przebiega przez tereny leśne, aby następnie ponownie wkroczyć w tereny otwarte. W km ok. 22+900 wkracza ponownie na tereny leśne i omijając od strony południowej lotnisko w Zegrzu Pomorskim i opuszcza tereny leśne w km ok. 31+750. W km ok. 32+760, na terenach otwartych planowany jest obustronny MOP. Następnie droga ekspresowa przebiegać będzie skrajem terenów leśnych, aby za miejscowością Kłanino włączyć się w przebieg wariantu 5 drogi ekspresowej.   ...